Bộ Tư lệnh bhum 2 Hải quân nao rivang saong tadhau ayuh thun bahrau urang ngak daok bruk di Nhà giàn DK1

Piah caga ka mbang nao ni, harei 13/1, bruk ba yaok tấn pandap mbang menyum trun 2 sruh kapan pajeng pandap lac Trường Sa 19 song Trường Sa 21 hu ngak salah bloh. Yau yaok thun, dom sruh kapan tabiak 15 nhà giàn song huyện Côn Đảo dalam tuk jiak Tết jeng ndung bak pandap Tết di palei negar. Lingiu dom janih pandap mbang daok that yau menuk, ada, njam patam, boh karaoh song har kẹo, bhian hu dom mbao brah nduik, dom phun mai, đào dok pabum caduk, hala yong, ratak naih… Dom pandap meng kan di rilo puk palei hu dom jabat Đảng, karja, dom kapul chính trị - xã hội, doanh nghiệp song bhap bini meng Hà Giang, Hưng Yên, Bình Định… mbiah tal Bà Rịa – Vũng Tàu payua mai, brei mboh hatai anit ranam di menuac daok di boh taneh tal dom urang jakar, urang lin dok ngak bruk di dom nhà giàn song di huyện Côn Đảo. Dalam nan hu te Hà Giang, tương Bần (Hưng Yên), quất cảnh Văn Giang (Hưng Yên), har cốm Bình Định.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh bhum 2 Hải quân, saong lac Akaok kapul ngak bruk ka 2, brei thau: yaok thun, tuk jiak Tết, Bộ Tư lệnh bhum 2 Hải quân jeng hu padang dom kapul nao rivang, pasang iek bruk ngak song tadhau ayuh thun bahrau dom urang jakar, urang lin dok ngak bruk di Nhà giàn DK1, Bilai 590, Kapan pasang iek song dom jabat dân – chính - đảng di huyện Côn Đảo. Ni lac bruk ngak gam gam brei mboh hatai sangka di Đảng, Karja, bol bala, Quân chủng, Bhum 2 Hải quân songhatung hatian di bhap bini dalam negar ngan song dom gah dok hu mbaok angaok dom bhum tasik, palao kaoh di palei negar, samar pachreih ba urang jakar, urang lin yam tapa kan kandah, sahnang hatai ngak bruk, ngak salah bloh dom bruk ngak hu jao brei, khik kajap quyền ngak po tasik, palao kaoh di taneh ia.

Jeng dalam mbang ni, Đại úy Trần Trung Hiếu, Phó Chính trị viên Nhà giàn DK1.2, jeng tabiak nhà giàn piah ngak bruk. Saai brei thau, yaom lac duik dok metain 4 bilan, min saai jeng hatain tagok jalan, yaom lac thau dahlau oh hu mbaok di sang piah taduan anek kama ndih tapui tabiak .. 

Đại úy Trần Trung Hiếu khan lac: “Hulin ngak bruk dalam Quân chủng Hải quân hu jiak 10 thun, ni lac mbang camereip hulin tabiak Nhà giàn DK1 ngak bruk. Hulin mboh biak hadah mbaok meta. Hulin song gauk gar dalam sang thau hu bruk ngak di urang sỹ quan dalam bol bala. Dalam tuk vak ngak bruk di langiu bilai, hulin saong pakat ủy, urang pan akaok, urang lin angaok Nhà giàn DK 1.2 jum pataom gauk, yam tapa kan kandah, ngak siam bruk hu jao brei, padang jabat khang kajap, rik dong khik ramik quyền ngak po song bhum di taneh ia”.                  

Urang lin Ngô Xuân Tài, Nhà giàn DK 1.16 umo oh ka bak 20 thun. Tabiak truh boh taneh njauk di tuk jiak Tết min saai oh duh hatai kayua thau lac bruk ngak di urang lin lac khik caga bhum langik, bhum taneh song bhum tasik di taneh ia piah ka yaok boh sang hu mbang Tết dalam siam mekre, bui sambai./.

Urang lang: Hani Pha – 19/01/2021

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân