Pachreih hu jien buh tame dom danak dak dalam khu ngak kong njauk hu ilamu công nghệ bahrau, siam ka môi trường

Meng bruk cakrok patagok di ilamu kỹ thuật ngak pandap biak njauk CNC, pambuak haong dom ilamu công nghệ bahrau yau trí tuệ nhân tạo, dữ liệu prong, điện toán đám mây, robot... ilamu ngak kayau daok cak rok khang, ba mai ka doanh nghiệp kayau biak rilo jalan pasiam chất lượng, pasang iek hu tukvak, patrun bruk pambak tame urang ngak, tamuh khang bruk ngak tabiak… Meyah hu jalan cak rok patagok siam, ba tabiak jalan buh jien tame ngak siam, doanh nghiệp kayau meda roh duah hu dom yaom ilamu công nghệ ba mai, pamaong tal bruk cak rok patagok khang kajap. 

Tui ong Lê Phước Vân, chuyên gia di dự án doanh nghiệp cak rok patagok khang kajap, tukvak tapa, piah duah kein laba, dom DN di Bình Dương bhian pataom tame bruk duah đơn hàng piah patagok jien mek tame bo var nao bruk pataom tame khik ramik bruk ngak tabiak. Tui bruk yau urak ini, gah kayau daok hu dom jalan ngak catang piah patagok khang kajap. Dalam nan hu salih bahrau dây chuyền saong ilamu công nghệ piah patak pataom nhiên liệu, pambuak bruk cak rok glai, caga hu pandap tamo pambuak haong pacang khik môi trường.

Ong Lê Hoài Nam, Phaok Tong Yam ndok Công ty Patagok bruk ngak kong KSB brei thau: urak ini pachreih hu jien buh tame dom danak dak dalam khu ngak kong njauk hu ilamu công nghệ bahrau, siam ka môi trường. Dom danak dak njom nerak, mbuan ba tal ô nhiễm glaong jeng oh brei ngak. Dom DN ngak lavik thun dalam khu ngak kong hu caik hatai sangka salih bahrau dây chuyền, công nghệ ngak pandap piah patrun bruk ngak jhak tal aia, tal langik tasik. Dom khu ngak kong jeng sangka pachreih patagok bruk ngak kong phụ trợ, DN pandar ilamu công nghệ glaong, meng lavik maihu  ngak siam dom adat adt hukum gah môi trường..

Tui urang pal akaok Công ty DS VINA, pandap panda mboh rilo di công ty nan lac marai lamin pandar dalam gah jik pet. Piah tui jalan cak rok patagok suai lavik, công ty caik hatai tak bruk đầu tư công nghệ bahrau gam haong bruk khik kajap ilamu gah môi trường piah cak rok patagok khang kajap, pabak hatai caong khin biak catang di urang blei pandar.

Lac jabat ngak mbang pablei salih gah hạ tầng công nghiệp, ong Lê Hoài Nam brei thau: “Công ty patagok bruk ngak kong KSB daok kham merat biak prong piah patagok pren khang di drei, ba mai dom kein laba, mbuan laghaih piah ka urang sahanang hatai buh jien tame ngak piah padang khu ngak kong KSB jeng labik siam mekre, haci hacih saong cak rok patagok khang kajap”. Jabat hu buh jien tame padang hạ tầng KCN siam mekre, njauk haong quy hoạch chi tiết hu mboh tangin sanya blaoh ngan haong jalan mbak nao mai mbuan laghaih, pabak saong tathuak aia, pabak điện, năng lượng, phun hijao, pacang khuah padam khuah, thông tin liên lạc…

Pamaong tal bruk ngak tabiak hacih sa-at jang, tukvak tapa, Sở Công thương tỉnh Bình Dương hu peih ngak rilo bruk pathau khan, pato pathram, daong ka DN salih bahrau saong pandar ilamu kỹ thuật tame dalam bruk ngak tabiak, dak padang hạ tầng kỹ thuật duh ka bruk ngak tabiak hacih sa-at, pandar năng lượng patak pataom saong mek hu kein laba. Tui taong yaom di Pasak Xúc tiến Đầu tư, Thương mại saong cak rok bruk ngak kong tỉnh, bruk daong DN pandar bruk ngak tabiak hacih sa-at jang, patak pataom năng lượng hu peih ngak rilo thun ini mai saong mek hu rilo siam mekre dalam bruk ngak tabiak.

Taphia di bruk pathau khan pandar năng lượng patak pataom, kein laba, Sở Công thương daok pachreih dom DN caik pagam, pandar năng lượng tái tạo ka bruk ngak kong saong pablei gilac ka gah điện. Bruk daong ka dom DN gah jik menyim pandar ilamu công nghệ hacih, siam ka môi trường tame dalam bruk ngak, pasiam dom hệ thống xử lý aia nerak... daong patrun nerak alam môi trường.

Yaok thun, gah công thương hu ba tabiak jalan daong meng 6-10 DN salih bahrau công nghệ ngak tabiak saong pandar ilamu jalan ngak tabiak hacih sa-at  jang. Bruk pandar ilamu công nghệ bahrau tame dalam bruk ngak tabiak oh lac tok paglaong chất lượng ka pandap panda, patrun takik jang urang ngak, jien pah mặt bằng, sang xưởng, bo daok brei khik iek biak hu ilamu, abih di nyu lac langyah hu bruk ka oh siam di gah jik pet ka gah môi trường kayua palahik hu rilo khí thải, aia thải saong chất thải khang. Langiu di nan, công nghệ bahrau daok hu daong ka DN dui katut hu biak rilo tukvak ngak tabiak, meng nan nao tui samu haong hatai caong khin di darak pasar, patagok pren khang meriak gauk di pandap panda.../.

Urang lang: Jasi – 22/10

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân