Kaol nyu oh lac pamong tame dom baoh sang di bhap bani bo daok pamong tal dom labik sang trọ piah co klaik

Tui yaok pataom di Công an tỉnh tal harei 14/11, dalam tỉnh hu 517 bruk  ngak suan adat hukum praong saong sit. Min dalam nan hu tal 267 bruk co klaik drap ar, meblah 51,6%. Jeng tui maong mboh di dom gah chức năng, jalan ngak di kaol co klaik dak harei dak jhak, dak kan thau. Dahlau diah, bruk caik camera an ninh di dom baoh sang hu mong lac jalan ngak siam lagaih piah pacang kaol co klaik tame sang. Min urak ini kol co klaik hu saneng tabiak rilo jalan ngak piah plaih njaik camera. Kaol nyu cuk siuk pabang mbaok aau pandar khan bai pacang sil camera veik dahlau di tuk kaol nyu nao tame sang. Gaok mai, hu dom mbang kaol co klaik daok tui iek, duah thau dahlau labik caik camera an ninh. Tal tuk nao tame sang hu, kaol nyu dang di labik kandauk mek gai jhul camera nao gah karei piah plaih bruk po sang iek mboh tapa phone tangin…

Hu dom bruk, tuk peih ngak sa mbang ka oh jeng, ye kaol co klaik daok mai veik piah peih ngak ka bahu. Pagap yau bruk rah tabiak di sang sa-ai Bùi Văn Toàn (daok di tổ 1, thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) di harei  29/10. Tukvak 3 tuk 10 minit harei 29/10, sa urang co klaik tuak tamo bảo hiểm nao tame sang sa-ai Toàn klaik radaih Honda Super Dream BKS: 86F3 – 5135 caik gah likuk sang. Ja co peih radaih nduac tabiak cổng,  min kayua oh peih hu pabah mbang cổng nan ye nyu peih radaih ginuh jaleih pabah mbang cổng. Pabah mbang jaleih trun, kateik tagok ja co saong sruh radaih. Kayua sap yava biak khang gam haong sap asau khraoh nan ye ja co caik veik radaih blaoh nduac klaak. Min jaik 15 minit hadei, ja co mai veik mekc radaih Honda nao.

Atau yau bruk co klaik di xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong di harei 19/9 brei mboh bruk oh huac hagait di kol co klaik. Kreh pandiak hadah, kaol co klaik jeng jan daning nao tame sang sa-ai Nguyễn Thị Ngà klaik nao 2 talei takuai meng ameh, 1 ti vi sam sung 32 inch, 1 bình radaih juak điện yaom abih tih jaik 30 triệu đồng.

Biak di nyu rilo thun tapa brei mboh lac dom bilan jaik tết meng kan di bangsa ye kol co klaik meda patagok bruk ngak. Kaol nyu oh lac pamong tame dom baoh sang di bhap bani bo daok pamong tal dom labik sang trọ piah co klaik. Tui rilo po sang trọ urak ini kaol co klaik hu rilo  “jalan ngak” piah nao tame hu dom labik sang trọ. Langiu di bruk ngak lac menuac mai duah pah duk daok ye kol co klaik daok “pah duk piah co klaik”. Dom labik sang trọ bo kol co klaik “pah duk piah co kalaik” ini pamong tal lac dom labik trọ hu padang ngak khang kajap, pabah mbang hu khóa catang.

Anak bruk co klaik daok tagok rilo dalam dom harei puac thun, gah công an hu pataom tame peih ngak dom jalan khik kajap an ninh trật tự, patagok urang jakar nao pasang iek cap mek kaol co klaik, bhian trun pasang iek di dom labik daok srau dhau gah an ninh trật tự. Yau nan min, gam hong bruk peih ngak biak catang di gah công an dalam bruk mesruh haong kaol co klaik drap ar, bhap bani jeng njauk paglaong hatai sangka, tuk nao tabiak truh di sang njauk khóa pambang ka nyu tani tanat, radaih patuh njauk pagam khóa pacang co klaik, pacang kaol co daok caga klaik mek drap ar. Meyah mboh manuac urang halei medhil lac kaol co klaik, njauk pathau khan brei ka gah công an thau piah samar drah pagui duah cap mek./.

Urang lang: Jasi – 27/12

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân