Harei pataom Papar sap pakat negar mbang ka 14 –thun 2020 hu peih tabiak di melam paguh (25/6) di bal Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dalam dom bruk di harei pataom, daok rah tabiak dom bruk hu mbaok di rilo urang lambaok. Harei pataom di dom urang ngak gah papar sap mbang ka 14 meda mek hu rilo jak jeng praong ngan haong dom tác phẩm hu pok meyaom.

Mban peih bruk daok padang ngak biak mekre labik rah tabiak adat peih mbaok 

Mai tal Đồng Tháp dalam dom harei ini, bhap bani saong tuai damuai mboh biak chreih chrai haong dom băng rôn, pa-nô meyaih khan ka Harei pataom papar sap mbang ka 14 angaok dom jalan praong. Dom labik ndih daok veik hu ramik ngak hadah mekre piah taduan raok tuai damuai mai hu mbaok dalam harei pataom. Mban peih bruk daok padang ngak biak mekre labik rah tabiak adat peih mbaok saong chấm thi piah ka dom urang lambaok hu khik piah veik thaot binguk ka Harei pataom mbang ini.

Ong Ngô Văn Lê, daok di bal Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khan lac, dom harei tapa, bruk lac harei pataom papar sap pakat negar mbang ka 14 hu gam gam pathau khan angaok dom rayo di tỉnh. Ong saong rilo urang karei biak bui sambai tuk thau bruk ini hu peih ngak di bal Cao Lãnh, kayua ini lac tukvak piah meyaih khan dom labik rivang ma-in saong pandap mbang di palei tal dom urang lambaok mai meng grauk labik dalam negar: “Dahlak mboh biak hadah mbaok meta, urang lambaok mai pak ini thau rilo jang ka palei negar saong anek manuac Đồng Tháp. Tapa nan hu ba kein laba mai ka bhap bani Đồng Tháp, meyaih khan hu ka bhap bini tỉnh Đồng Tháp. Daong pabak ilamu ka Rayo  hadei ini cak rok patagok”.

Oh lac tok hu bhap bani bui sambai, dom nghệ sĩ, diễn viên di Pasak ilamo  tỉnh Đồng Tháp jeng chreih chai saong daok pathram piah hu dom kadha daoh tamia njauk caik hatai dalam tukvak rah tabiak harei pataom. Ong Lê Hoàng Ái Nam, Phaok Akaok Pasak ilamo tỉnh Đồng Tháp brei thau, dom kadha daoh tamia di harei nyaom katut panak min biak gheih, meyaih khan dom ilamo di Đồng Tháp: “Pasak ilamo hu sa danak dak meyaih khan palei negar, anek manuac di Đồng Tháp haong dom labik rivang ma-in, đặc sản, bruk rap ar  tuai damuai atah jaik. Jeng caong khin lac urang lambaok mai tal ini hu thau rilo jang ka bhum taneh caraih hồng Đồng Tháp, hu harei mai  veik bhum taneh ini ye bhap bani bui sambai taduan raok”.

Ong Đoàn Tấn Bửu, Phaok akaok UBND tỉnh Đồng Tháp brei thau: Harei pataom papar sap pakat negar mbang ka 14 peih tabiak di Đồng Tháp nan lac bruk hadah mbaok meta di tỉnh. Lingu di bruk hu meyaih khan palei negar, anek manuac Đồng Tháp, ini daok lac tuk piah ka rayo papar sap di tỉnh hu bac megru ilamu dom jabat báo chí prong dalam negar: “Di Đồng Tháp ye papar sap – papar binguk daok hu dom kan kandah, tavak tave kayua Đài saong manuac ngak lac bahrau hu. Harei pataom peih tabiak ka Đài Đồng Tháp jalan cakrok patagok siam. Kasa nan lac hu taom gaok, thau hu dom ilamu, abih di nyu lac bruk daong ba di Đài gah angaok. Bruk pambuak gauk ini jeng lac jalan piah ka bruk ngak hu patagok”.

Harei pataom papar sap pakat negar mbang ka 14 thun 2020 hu angan "Papar sap – salih bahrau saong rilo janih", iek prong bruk salih bahrau  asal kadha saong janih ngak dom danak dak, pamong tal bruk cakok patagok taong abih gah papar sap dalam jaman bahrau. Meng 314 tác phẩm payua mai pakacah, Mban padang bruk palih ruah hu 201 kadha gheih di abih tame dhi puac di abih. Melam trao giải rah tabiak di melam 27/6/2020 di sang ilamo Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp./.

Urang lang: Jasi – 24/06/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân