Bol lin biên phòng alin hadiah pandap brei ka mikva bangsa takik daok tapen negar 

Piah langyah bruk ba brei taneh pala drak ka bhap bani urang bangsa takik, tỉnh Bình Định daok kham merat jao brei taneh glai ka baoh sang urang bangsa takik kathaot. Hu labaih 102 ribau ha taneh glai hu jao ka dom baoh sang. Yau nan min, tukvak jao glai saong cấp harak chứng nhận quyền pandar taneh di puk palei daok suai, daok biar. Makna di nyu kayua taneh glai biak prong, caong khin ba jao ka bhap bani njuak hu padang ngak quy hoạch saong pah dom đơn vị đo đạc, kluak jameng. Piah ngak hu bruk ini, caong khin hu phun jien prong dalam tuk nan puk palei lac huyện kathaot nan y bruk cấp brei harak chứng nhận ka bhap bani jeng daok suai damuai.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bahrau peih  bruk tabiak mbaok mô hình “Anek rong Đồn Biên phòng” di Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành. Di tuk tabiak mbaok, dom đồn biên phòng di Tây Ninh taduan rong 11 anek saih lac bangsa Khmeruranaih metui medar, uranaih kan kthaot... Dom đơn vị taduan rong hu labik mbang huak, labik dok, main sambai, bac daa lagaih ka dom adei song brei urang jakar tacei dong pato pakai pak nan. Dom urang jakar urang lin di Tây Ninh pataom hu jiak 150 triệu đồng blei pandap “quân phục” - đồng phục, pandap bac daa saong iek glang ka dom adei mbang bac.

Hu meng 30% tal 50% dom ca ung thư meda pacang plaih hu. Ini lac dom panuac hu ba tabiak di Nyaom biai Khoa học gah Ung Bướu mbang ka X, bahrau rah tabiak di Cần Thơ. Njaom biai kayua Hội Ung thư Việt Nam pambuak bruk haong sang iek ruak Ung bướu Cần Thơ peih ngak. Nyaom biai hu mbaok di labaih 500 urang lac dom chuyên gia dang akaok ngành gah Ung bướu dalam negar hu mbaok. Di nyaom biai mbang ini, hu 10 janih ung thư hu ba tabiak; nan lac: Ung thư phổi saong ung thư tasau (meblah 11,6%), ung thư Đại trực tràng (10,2%), taphia nan lac ung thư tuyến tiền liệt, dạ dày, gan, thực quản, cổ tử cung, tuyến giáp, bọng đái. Piah rik daong tame bruk pacang, caga ung thư, ngan haong bhap bani njuak paglaong akaok saneng saong salih jalan diuk rai ka nyu siam jang, iek prong tal bruk pasang iek pren yava định kỳ piah tầm soát saong samar duah mboh ruak. 

UB bhap bini ban raya HCM daok hu jalan brei patrun bruk mek ia ala  taneh song lam bingun mek ia dalam haluk di ban raya HCM tal thun 2025. Urak ni,ban raya HCM hu labaih 100 ribau bingun mek ia dalam haluk hu đường kính song dalam kaoh karei di gauk. Bruk mek ia yau nan urak ni lac sa dalam dom makna ba tal gluh jaleih, tagok bruk dauh ia di ban raya. Langiu di nan, bruk pandar ia bingun, mbuan jhak tal pren yava kayua dom jru mek dok kandong dalam bingun ia. Hu thau meng thun 2018, UBND ban raya batabiak bruk patrun kuac raok ia dalam haluk meng labaih 700 nribau mét khối harie melam  dok 100 ribau  mét khối harei melam dalam thun  2025.

Pacang caga jit dịch tả pabui châu Phi nan lac bruk ngak ngak samar drah, yau nan min, tapa peih ngak, dom puk palei dalam tỉnh Đắk Nông daok kurang phun jien saong suai daong ka bruk ngak ini. Đắk R’lấp nan lac sa dalam dom puk palei njuak khat lahik trak kayua ruak tả pabui châu Phi, dalam huyện urak ini hu jaik 1 ribau drei pabui teik trak abih tih jaik 80 tấn pabui ba nao am cuh. Meng bruk pabui metai, ba am cuh rilo nan ye puk palei daok kurang phun jien piah daong ka baoh sang njuak khat lahik jeng yau daong ka bruk pacang cakak jit ruak. Daok di huyện Đắk Song hu abih tih jaik1,1 tấn pabui ba nao am cuh klaak, huyện ni njuak daong ka bhap bani labaih 300 triệu đồng. Yau nan min, tal harei ini puk palei bahrau ba brei jien daong hu ka sa baoh sang ngan haong yaom jien labaih 10 triệu đồng.

Di ban ine Viêng-chăn (Vientiane), Lào, Muinyim sajarah bol bala Lào bahrau peih bruk parang iek thaot bingukdi tuk pahadar 70 thun bol lin halan hatain song chuyên gia Việt Nam dalam bruk cách mạng di bhap bini dom bangsa Lào (30/10/1949 - 30/10/2019). Parang iek yaih khan 300 thaot binguk, tư liệu quí ka dom thun bilan mesruh metak rambah rambeip, var klaak rup drei di urang lin  halan hatain song chuyên gia Việt Nam angaok negar Lào meng dom harei akaok di bruk mesruh metak pacang thực dân Pháp; dom thaot binguk ka dom urang pal akaok 2 negar dalam tuk vak pambuak bruk tacei pato jalan  mesruh pacang Pháp di 2 negar Việt – Lào song bruk rik dong, jum pataom gauk di bol lin halan hatain Việt Nam song bol lin Pathet Lào dalam bruk mesruh metak pacang Mỹ peih paha taneh ia Lào bilan 8 thun 1975.

Thủ tướng Anh Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) daok peih tabiak jalan taduan dui atah tukvak Brexit ngan haong điều kiện quốc hội Anh brei peih tổng tuyển cử avan jang. Bruk “trun aia” tuk klaak kadha sanya "metai diuk" nao tabiak truh Liên minh châu Âu njuak tukvak ba tabiak nan lac harei 31/10, hu urang pal akaok negar Anh ba tabiak njuak di tukvak meng Anh tal Liên minh minh châu Âu daok kham merat piah plaih sa kịch bản “Brexit cứng” gam haong rilo kanjah jhak patui di nan. Ini lac mbang akaok meti Thủ tướng Bô-rít Giôn-xơn brei thau lac ong oh meda ba negar Anh nao tabiak truh Liên minh châu Âu tui bruk ba tabiak lac harei 31/10.

Công ty TNHH Văn hóa song Truyền thông Lệ Chi (Chibooks) dok parang tabiak tapuk Việt Nam di parang iek  Quảng Tây, Trung Quốc song rilo tapuk siphau biak gheih. Ni lac mbang ka 3 tapuk Việt Nam hu parang iek di negar ni. Anak tal Chibooks pablei tabiak negar langiu rilo tapuk siphau Việt Nam jang tame dom nhà sách Tân Hoa di ban Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Jalan ngak di Chibooks lac kham merat  ba tapuk Việt Nam tabiak dunya./.

Urang lang: Jasi – Hani Pha - 28/10

Trang tin sáng ngày 28/10

Để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tỉnh Bình Định đang tích cực giao đất giao rừng cho hộ đồng bào DTTS nghèo. Đã có trên 102 nghìn ha đất rừng được giao cho các hộ. Tuy nhiên, tiến độ giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương còn chậm, đạt thấp. Nguyên nhân do đất rừng quá rộng, muốn cấp cho người dân phải lập quy hoạch và thuê các đơn vị đo đạc, cắm mốc. Để làm được việc này, cần nguồn kinh phí lớn trong khi địa phương là huyện nghèo nên việc cấp giấy chứng nhận cho người dân vẫn dậm chân tại chỗ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành. Tại lễ ra mắt, các đồn biên phòng tại Tây Ninh nhận nuôi 11 học sinh là người dân tộc Khmer, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo... Các đơn vị nhận nuôi đã bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập phù hợp cho các em và phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ, kèm cặp, hướng dẫn ngay tại đồn. Cán bộ, chiến sĩ tại Tây Ninh cũng đã quyên góp gần 150 triệu đồng mua sắm “quân phục” - đồng phục, đồ dùng học tập và chăm lo cho các cháu ăn học.

Có khoảng từ 30% đến 50% các ca ung thư có thể phòng tránh được. Đây là nhận định được nêu tại Hội thảo Khoa học về Ung Bướu lần thứ X, vừa diễn ra tại Cần Thơ. Hội thảo do Hội Ung thư Việt Nam phối hợp với bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành về Ung bướu trong cả nước tham dự. Tại hội thảo lần này, có 10 loại ung thư được nêu lên; đó là: Ung thư phổi và ung thư vú (chiếm 11,6%), ung thư Đại trực tràng (10,2%), kế đến là ung thư tuyến tiền liệt, dạ dày, gan, thực quản, cổ tử cung, tuyến giáp,bọng đái. Để góp phần trong việc phòng, chống ung thư, đối với người dân cần nâng cao hiểu biết và thay đổi lối sống tích cực, chú trọng việc khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phát hiện sớm bệnh là điều quan trọng.

UBND TPHCM đã kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa TPHCM đến năm 2025. Hiện nay, TPHCM có khoảng 100 nghìn giếng khoan khai thác nước ngầm với đường kính và độ sâu khác nhau. Việc khai thác nước ngầm tràn lan, quá mức như hiện nay là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng lún, sụt, gia tăng nguy cơ ngập nước ở thành phố. Ngoài ra, việc sử dụng nước giếng khoan chưa qua xử lý sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bởi các chất độc tồn tại trong nước giếng. Được biết, từ năm 2018, UBND thành phố đã có kế hoạch giảm lượng khai thác nước ngầm xuống, từ hơn 700 nghìn mét khối ngày đêm còn 100 nghìn mét khối ngày đêm vào năm 2025.

Phòng, chống dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, thế nhưng, qua triển khai, một số địa phương ở Đắk Nông đang cạn nguồn kinh phí và chậm hỗ trợ cho hoạt động này. Đắk R’lấp là một trong những địa phương bị thiệt hại lớn do bệnh DTLCP, toàn huyện hiện có gần 1 ngàn con lợn với tổng trọng lượng khoảng 80 tấn lợn bị tiêu hủy. Với số lượng lợn bị chết, tiêu hủy lớn nên địa phương đang thiếu kinh phí để hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại cũng như hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Còn ở huyện Đắk Song có tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy gần 1,1 tấn, địa phương phải hỗ trợ cho người dân hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới bố trí ngân sách hỗ trợ được cho 1 hộ với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Tại thủ đô Viêng-chăn (Vientiane), Lào, Bảo tàng Lịch sử quân đội Lào vừa tổ chức Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc cách mạng của nhân dân các dân tộc Lào (30/10/1949 - 30/10/2019). Triển lãm trưng bày 300 hình ảnh, tư liệu quí về những năm tháng chiến đấu gian khổ, hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất Lào ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; những hình ảnh về các nhà lãnh đạo hai nước trong quá trình phối hợp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ở hai nước Việt – Lào và sự hỗ trợ, đoàn kết chiến đấu giữa quân tình nguyện Việt Nam và quân đội Pathet Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng đất nước Lào tháng 8 năm 1975.

Thủ tướng Anh Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) vừa bất ngờ để ngỏ khả năng chấp nhận trì hoãn Brexit với điều kiện quốc hội Anh phải đồng ý tổ chức tổng tuyển cử sớm. Động thái “xuống nước” khi  từ bỏ cam kết "sống chết" rời khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn chót 31/10, được nhà lãnh đạo Anh đưa ra đúng vào thời điểm khi cả Anh và Liên minh minh châu Âu đều đang nỗ lực chạy đua nước rút nhằm tránh một kịch bản “Brexit cứng” với nhiều hệ lụy. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bô-rít Giôn-xơn thừa nhận ông không thể đưa Anh rời Liên minh châu Âu theo kế hoạch đề ra 31/10.

Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Lệ Chi (Chibooks) đang trưng bày sách Việt Nam tại Triển lãm sách Quảng Tây, Trung Quốc với nhiều đầu sách văn học hấp dẫn. Đây là lần thứ 3 sách Việt Nam được triển lãm chính thức tại nước này. Sắp tới Chibooks sẽ xuất khẩu nhiều đầu sách Việt Nam hơn nữa vào hệ thống nhà sách Tân Hoa tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Mục tiêu của Chibooks là tích cực đưa sách Việt Nam ra thế giới./.

Biên soạn: Jasi

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân