Giáo sư Hoàng Chí Bảo pok sap ndom di nyaom biai 

Pahadar 70 thun tác phẩm “Dân vận” saong 50 thun ngak tui Di chúc di Chủ tịch Hồ Chí Minh, page harei 14-10, pak Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương pambuak haong Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh peih nyaom biai khoa học 70 thun tabiak rai tác phẩm“Dân vận” di Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949-15/10/2019) saong peih bruk pok brei giải pakacah ndom ka kareih camin “Jak ba gheih” thun 2019. Brei panuac di nyaom biai, ong Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư ndom lac: tác phẩm di Wa nan lac “jalan jak ba” di Đảng, brei mboh hatai jia tame bhap bani, iek prong bhap bani, iek prong pren khang di bhap bani dalam bruk ngak cách mạng di Đảng saong bangsa, patui veik ilamu di ong ame drei ka labik dang di bhap bani. Dom tham luận di nyaom biai pataom tame ngak brei cambaih laih dom kadha prong dalam tác phẩm “Dân vận” di Chủ tịch Hồ Chí Minh, nan lac panuac brei mboh di Wa ka labik dang, pren khang di bhap bani saong hatai saneng “mek bhap bani ngak gha”. 

 

Giải báo chí pakat negar ka pacang caga bala meng langik tasik mbang camereip thun 2019 hu peih tabiak. Angan ieu di giải lac “Patrun patakik khat lahik kayua bala meng langik tasik – Caga palagaih haong biến đổi khí hậu meng bhap bini”. Ini lac bruk siam saong hu makna, brei mboh labik dang praong di bruk khan brei thau, paglaong akaok sahneng di dom pakat karja saong bol bhap raha rik daong patun bala meng langik tasik. Tukvak taduan kadha payua tame pakacah lac meng harei 12/10/2019 tal abih harei 31/3/2020.

 

Harei 14-10, Tòa án bhap bani tỉnh Hà Giang peih gilac phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo dalam bruk bleik saleik, brei tagok điểm pakacah di mbang pakacah THPT pakat negar thun 2018 di Hà Giang hadei di jaik 1 bilan brei padeih. Dalam vụ án ini, 5 bị cáo njuak ba tabiak xét xử nan lac: Nguyễn Thanh Hoài (urang dahlau diah ngak Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Hà Giang), Vũ Trọng Lương (urang dahlau diah ngak Phó trưởng phòng Khảo thí); Phạm Văn Khuông (urang dahlau diah ngak Phaok akaok Sở pato megru Hà Giang) saong Lê Thị Dung (urang dahlau diah ngak Phaok đội trưởng daok dalam Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Giang); Triệu Thị Chính (urang dahlau diah ngak Phaok akaok Sở Pato megru Hà Giang. Jeng pambuak pagam tal bruk bleik saleik, brei tagok điểm pakacah suan adat hukum di mbang pakacah THPT pakat negar thun 2018 di tỉnh Hà Giang, langiu di 5 bị cáo nan, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang bahrau hu harak khan brei thau ka bruk pasang iek kỷ luật 151 urang jakar, urang đảng pambuak pagam tal, jaik abih nan lac dom urang hu anek kamuan, guak gar hu brei tagok điểm, atau ndom puac kateik greik piah brei tagok điểm dalam mbang pakacah nan.

 

Harei 14/10, Công an ban sit Dĩ An (tỉnh Bình Dương) brei thau lac daok khik 7 urang piah duah thau ka bruk ngak srau kadau puk palei.Hu thau, biar harei 13/10, taduan hu panuac khan lac hu 1 kapul urang likei jaik 15 urang ba tui to daok pagui taong 1 urang daok di phường Tân Đông Hiệp (ban sit Dĩ An), Đội Cảnh sát hình sự (Công an ban sit Dĩ An) samar nao tal labik min dom urang nan samar nduac nao angaok 2 sruh radaih ô tô (4 labik saong 7 labik daok). Gah chức năng pagui tui, min tui pagui tal radaih ô tô hiệu Innova biển số 72A-19514, dom urang angaok radaih oh padeih radaih tui hiệu lệnh bo mesruh veik haong gah chức năn. Tapa nan, gah Công an njauk cuh phao piah pacang cakak saong cuh haluh kong radaih ô tô. Tal canah 4 An Sơn (phường An Thạnh, ban sit Thuận An), Công an cap mek hu radaih saong 7 urang.

 

Harei 14/10, yaom ralaow pabui di dom tỉnh gah Meraong jeng daok patagok saong daok yam tal tanut yaom pabui hơi di gah Barak tuk Công ty cổ phần raong glang C.P dhar gah Meraong tagok yaom pablei jang 1.000 đồng/kg. Tui nan, yaom pablei pabui hơi di dom kho pak Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An di C.P urak ini daok di tanut 58.500 đồng/kg. Yau nan gam gam dalam 1 adit tapa, yaom pabui hơi di doanh nghiệp ini  tagok gam gam. Kadha ini ba mai siam mekre ka darak pasar pabui hơi di labik Đông Nam Bộ saong gam Tây Nam Bộ, tui nan rilo labik yaom pablei dalam bhap bani tapa tanut 60.000 đồng/kg.

 

Mesup 14/10, Gah khik cagag takai tasik Japon (JCG) bhum 3 brei thau 5 thủy thủ metai dalam bruk kapal pajengpandap di Panama kram di vịnh Tokyo melam 12/10 jeng lac urang China. 3 thủy thủ jeng daok lahik, lac 1 urang China, 1 urang Myanmar saong thủy thủ Nguyễn Văn Trì jeng oh ka duah mboh. Kapal pajeng pandap angan Jia De di Panama kram di vịnh Tokyo melam 12/10, tuk rabuk khang Hagibis tuh tame labik ini.

 

Karja Ấn Độ daok patagok dom jalan khik caga an ninh di bal “labik pandiak” Ayodhya di gah Barak, dahlau di tuk Tòa án pakat glaong negar ini tabiak tabiak phán quyết ka sa baoh kandhi daok meriak guak di urang Islam saong urang tui agama Hindu. Meng dom pluh thun tapa, dua agama ini oh njuak guak ka baoh kandhi  Babri hu meng abap 16 pak bal Ayodhya, dalam bang Uttar Pradesh. Bruk meriak gauk tagok khang di thun 1992, tuk dom urang Hindu jan tayah baoh kandhi, ba tal taong poh guak di dua agama ini ngak ka jaik 2.000 urang metai.

Tui kuhria, Tòa án pakat glaong meda tabiak phán quyết dalam harei 17/10 anak tal ngan haong kháng cáo sa phán quyết thun 2010 di tòa pakat ala, tui nan dua nyaom agama ini jeng njuak pandar haong guak baoh kandhi ini, min urang Hindu hu pandar rilo jang.

 

Harei 14/10, Singapore brei pacadu sarak jien padai mbang akaok meti kuhria dalam 3 thun tapa piah plaih bruk mbuan laik tame suy thoái di quý III. Bruk nan hu ba tabiak dalam tuk bruk meriak gauk gah pablei salih Mỹ - Trung daok ngak kan kandah tal bruk kinh tế pagam pambak tame pablei pandap tabiak negar lingiu di taneh ia pulao kaoh ini. Singapore lac nền kinh tế akaok meti dalam dom nền kinh tế pagam pambak tame bruk pablei tabiak negar lingiu di châu Á njauk gaok kan kandah kayua patagok suai damuai./.

 

Lang tapa sap Yuen

 Trang tin sáng thứ ba 15-10

Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Dân vận” và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 14-10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học 70 năm ra đời tác phẩm“Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949-15/10/2019) và Lễ trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: tác phẩm của Người là “Cương lĩnh Dân vận” của Đảng, thể hiện tư tưởng tin dân, trọng dân, coi trọng sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tiếp nối truyền thống của cha ông ta về vai trò của nhân dân. Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu trong tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là sự khẳng định của Người về vai trò, sức mạnh của nhân dân và tư tưởng “lấy dân làm gốc”. 

 

Giải báo chí toàn quốc về Phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 chính thức được phát động. Chủ đề của giải là “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng”. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, cho thấy vai trò quan trọng của công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 12/10/2019 đến hết ngày 31/3/2020.

 

Ngày 14-10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ gian lận, nâng điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Giang sau gần 1 tháng tạm hoãn. Trong vụ án này, 5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Hà Giang) và Vũ Trọng Lương (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí); Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Giang); Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang. Cũng liên quan tới vụ gian lận, nâng điểm thi trái phép tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, ngoài 5 bị cáo trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật 151 cán bộ, đảng viên liên quan, hầu hết đều là những người có con em, người thân được nâng điểm, hoặc có tác động để được nâng điểm trong kỳ thi trên.

 

Ngày 14/10, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.Theo thông tin ban đầu, chiều 13/10, nhận được tin báo có nhóm thanh niên khoảng 15 người đem theo dao đang vây đánh một người dân ở phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An), Đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Dĩ An) khẩn trương đến hiện trường nhưng nhóm người này đã tẩu thoát trên hai chiếc ô tô (4 chỗ và 7 chỗ). Lực lượng chức năng đã truy đuổi, tuy nhiên, khi đuổi kịp chiếc ô tô hiệu Innova mang biển số 72A-19514, những người trên ô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà chống trả quyết liệt.Lực lượng Công an buộc phải nổ súng để trấn áp và bắn thủng lốp ô tô. Đến ngã tư An Sơn (phường An Thạnh, thị xã Thuận An), Công an đã khống chế được chiếc xe và bắt giữ 7 đối tượng.

 

Ngày 14/10, giá thịt heo tại các tỉnh miền Nam vẫn tiếp tục tăng và đang tiến sát mức giá heo hơi ở miền Bắc khi Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Chi nhánh miền Nam tăng giá bán thêm 1.000 đồng/kg.  Cụ thể, giá bán heo hơi tại các kho ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An của C.P hiện đạt mức 58.500 đồng/kg. Như vậy liên tục trong 1 tuần qua, giá heo hơi tại doanh nghiệp này điều chỉnh giá tăng không ngừng. Điều này đã có tác động tích cực lên thị trường heo hơi tại khu vực Đông Nam Bộ và cả Tây Nam Bộ, theo đó nhiều nơi giá bán trong dân đã vượt mức 60.000 đồng/kg.

 

Sáng 14/10, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) khu vực 3, xác nhận 5 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu chở hàng của Panama chìm trên vịnh Tokyo tối 12/10 đều là người Trung Quốc. 3 thủy thủ vẫn mất tích, gồm một người Trung Quốc, một người Myanmar và thủy thủ Nguyễn Văn Trì  vẫn chưa có thông tin. Tàu chở hàng Jia De của Panama đã chìm ở vịnh Tokyo vào tối 12/10, khi siêu bão Hagibis đổ bộ khu vực này.

 

Chính quyền Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại thành phố "điểm nóng" Ayodhya ở miền Bắc, trước thời điểm Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết quan trọng về một ngôi đền gây tranh cãi giữa người Hồi giáo và người theo đạo Hindu. Từ nhiều thập kỷ qua, hai tôn giáo này đã bất đồng nghiêm trọng về ngôi đền Babri có từ thế kỷ 16 tại thành phố Ayodhya, thuộc bang Uttar Pradesh. Căng thẳng lên cao vào năm 1992, khi những người Hindu quá khích phá hoại đền, làm bùng phát bạo lực giữa hai tôn giáo này khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng.
Dự kiến, Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết vào ngày 17/10 tới đối với kháng cáo một phán quyết năm 2010 của tòa cấp dưới, theo đó hai nhóm tôn giáo này cần phải cùng nhau sử dụng đền thờ, với việc người Hindu được sử dụng nhiều hơn.

 

Ngày 14/10, Singapore đã nới lỏng chính sách tiền tệ lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua nhằm tránh nguy cơ suy thoái vào quý III. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng đến nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của đảo quốc này. Singapore vốn là nền kinh tế đầu tiên trong số các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của châu Á bị ảnh hưởng bởi đà tăng trưởng chậm./. 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân