Tui nan, tanut chuẩn piah tabiak yaom trợ cấp, phụ cấp ngan haong urang buh pren ka cách mạng tui quy định di Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng (quy định klak lac 1.515.000 đồng).

Nghị định 58 jeng brei thau cambaih yaom trợ cấp, phụ cấp yaok bilan yau  ini: yaom jien daong ngan haong urang ngak bruk cách mạng dahlau di harei 01/01/1945: Diện thoát ly lac 1.815.000 đồng; diện oh thoát ly lac 3.081.000 đồng; daong jien ngak ndam ngan haong guak gar di sa urang  liệt sĩ lac 1.624.000 đồng; jien daong ngak ndam ngan haong guak gar di dua liệt sĩ lac 3.248.000 đồng; daong jien ngak ndam ngan haong guak gar di klau liệt sĩ tagok lac 4.872.000 đồng.

Amaik Việt Nam anh hùng (mbang jien trợ cấp jien metai yaok bilan tui yaom daong jien metai ngan haong guak gar liệt sĩ) mbang jien phụ cấp 1.361.000 đồng. Urang amaik Việt Nam anh hùng daok dalam baoh sang urang anek mbang jien daong trợ cấp 1.624.000 đồng. Anh hùng tapon nyom bol pan phao kraong bhap bani, Anh hùng Lao động dalam saman mesruh metak mbang jien trợ cấp 1.361.000 đồng. Daok Bệnh binh patrun pren ngak bruk meng 41% - 100%, yaom jien daong meng 1.695.000 đồng - 4.137.000 đồng. Bệnh binh patrun pren ngak bruk meng 81% tagok hu ruak kik biak trak  mbang jien phụ cấp 1.624.000 đồng.

Tui Nghị định nan, jien daong yaok bilan hu quy định yau hadei ini: Liệt sĩ oh daok urang taduan mek trợ cấp jien metai yaok bilan ye urang thờ cúng liệt sĩ taduan mek trợ cấp thờ cúng nan lac 500.000 đồng. Trợ cấp ưu đãi ngan haong urang anek di urang buh pren ka cách mạng tui quy định di Hukum negar Ưu đãi urang buh pren ka cách mạng oh hu jien bilan atau sinh hoạt phí tuk nao bac di: labik pato megru mầm non 200.000 đồng; labik pato megru phổ thông, labik pato megru thường xuyên, sang bac dự bị đại học, sang bac năng khiếu, sang bac tal bac brei ka urang jaoh jo 250.000 đồng; labik pato bruk ngak,  labik pato đại học, sang bac bangsa gam bac gam daok 300.000 đồng.

Jien trợ cấp ka urang buh pren ka cách mạng tui quy định di Hukum negar Ưu đãi urang buh  pren  ka cách mạng oh hu jien bilan atau sinh hoạt phí tuk nao bac di dom labik pato bruk ngak, labik pato đại học nan lac 300.000 đồng.

Daok jien trợ cấp sa mbang, Nghị định tacei lac: Trợ cấp sa mbang tuk khan brei thau lac  liệt sĩ tagok 20 mbang tanut chuẩn. Ngan haong Anh hùng tapon nyom bol pan phao kraong bhap bani, Anh hùng Lao động dalam saman mesruh metak metai dahlau di harei 1/1/1995, Amaik Việt Nam anh hùng, Anh hùng tapon nyom bol pan phao kraong bhap bani, Anh hùng Lao động dalam saman mesuh metak, hu truy tặng yaom jien trợ cấp 20 mbang tanut chuẩn.

Nghị định ini hu ba tabiak ngak tui meng harei 15/8/2019./. 

 

               Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

 

hính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. TM PL và CS tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu những mức trợ cấp, phụ cấp mới được quy định trong Nghị định này:

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng (quy định cũ là 1.515.000 đồng).

Nghị định 58 cũng quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945: Diện thoát ly là 1.815.000 đồng; diện không thoát ly là 3.081.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên là 4.872.000 đồng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) hưởng mức phụ cấp 1.361.000 đồng. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng. Trường hợp Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 100%, mức trợ cấp từ 1.695.000 đồng - 4.137.000 đồng. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.624.000 đồng.

Theo Nghị định trên, trợ cấp ưu đãi hàng năm được quy định như sau: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng. Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: Cơ sở giáo dục mầm non 200.000 đồng; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật 250.000 đồng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú 300.000 đồng.

Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng.

Về trợ cấp ưu đãi một lần, Nghị định quy định: Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ gấp 20 lần mức chuẩn. Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1/1/1995, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, được truy tặng mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019./. 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân