Tukvak jaik di ini, jabat Cảnh sát điều tra Mentri Công an pambuak bruk haong công an dom tỉnh bal yau TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận hu peih bruk pasang iek bruk ngak mbang pablei salih taneh riya di Địa ốc Alibaba. Pok rup drei lac po đầu tư, cih vak sơ đồ labik daok, parabha lô pablei nền oh njuak, ngak suan adat hukum pandar taneh riya, hu mboh bruk bleik, pachot urang blei… nan lac dom bruk ngak suan di công ty CP Địa ốc Alibaba. Anak bruk yau nan, rilo urang huac lac meyah blei sang, blei taneh hu blaoh sổ bhong (Harak chứng nhận quyền pandar taneh) po pô dự án ngak suan adat hukum ye njuak thu hồi mek veik sổ bhong halei oh? Kadha Hukum negar saong rai diuk harei ini, khaol drei duah thau ka bruk ini:

        

       Njuak thau cambaih  quyền ngak po di urang blei sang saong trách nhiệm pháp lý di urang hu bruk ngak suan adat hukum. meyah dự án ngak suan, bruk ngak suan nan lac po dự án daok urang blei sang oh suan hagait. Tui  Hukum Dân sự, bruk urang blei sang blei taneh urang pablei (po dự án) hu blaoh quyết định di jabat Karja hu thẩm quyền brei adat peih ngak dự án saong pablei ka bhap bani; hadei di tuk quyết định nan hu bruk hagait, njuak pasiam veik, pabak, salih bahrau, klaak nao ye oh gaok hagait tal quyền di urang blei taneh blei sang hu brei adat.

     Bruk thu hồi sổ bhong njuak hu căn cứ pháp lý tui hukum taneh riya thun 2013. Cambaih laih, Paka 106 Hukum Taneh riya thun 2013 brei thau: Harak  chứng nhận hu brei bloh oh njuak thẩm quyền, oh njuak gah pandar taneh, oh njuak haong mblang taneh, oh ginup điều kiện hu brei, oh njuak bruk pandar taneh atau tukvak pandar raneh tui hukum taneh riya ye meda njuak thu hồi, mek veik. Hukum jeng brei thau cambaih thẩm quyền mek veik. Tui nan, thei hu thẩm quyền brei harak chứng nhận ye jabat nan hu thẩm quyền mek veik.

      Tuk mek veik, tantu jabat karja hu blaoh quyết định hành chính – nan lac quyết định mek veik sổ bhong. Tui adat hukum, meyah quyết định hành chính oh njuak, bhap bani hu quyền khiếu nại, khiếu kiện piah ba-yar veik sổ bhong; meyah bruk mek veik ini ngak khat lahik tal quyền lợi chính đáng di bhap bani ye jabat mek veik njuak bồi thường ./.

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân