Tukvak puac thun, jien saong pandap di darak pasar tagok glaong, jeng lac tukvak kol tội phạm ba jien ja tame piah cai, blei. Piah plaih gaok njauk jien ja, Gilang pariak karja hu panuac tacei brei thau dom kadha di jien biak saong kakei lac njauk bhian randap pasang iek jien tuk giao dịch meng jien mbaok.

Tui dom chuyên gia, jien ja yaom lac hu ngak biak siam tal halei jeng tok dreh yau jien biak tuk maong tame, oh tinh xảo nan ye meda thau hu. Piah thau lac jien ja, mek blah jien biak yaom yau nan duk iek dom labik yau: thaot binguk gah dalam, talei bảo hiểm, mực in lõm (nét in nổi), mực oh hu sambo màu hadah tanjak tuk pasang ala menyek cực tím…

Gilang pariak Karja hu tacei pato dom jalan pasang iek samar drah meng tangin atau meng meta thường piah thau ka jien halei jien biak jien halei jien ja: pasang iek chất liệu polymer in jien meng pal kajap blah jien dalam palak tangin saong tuk palao tabiak blah jien meda đàn hồi mai veik yau krung; pasang iek độ bền tui jalan katung, hak hasit di tapen (mép) blah jien mboh kan si taik, kan giãn (njauk caik hatai oh katung, hak blah jien di labik taik tahak blaoh).

Jien ja bhian hu ngak angaok nylon nan ye oh hu độ đàn hồi saong độ bền yau jien biak, tuk pal kajap blah jien dalam palak tangin saong palao tabiak nyu oh đàn hồi mai veik yau  dahlau di tuk pal kapuak; taphia di nan tuk katung hak dilingiu jih, blah jien meda mbuan si giãn atau tahak. 

Langiu di nan, meda pasang jien anak aia harei, pasang iek binguk gah dalam saong hình định vị. Binguk gah dalam (gah iew mbaok anak atau gah hanuk mbaok likuk blah jien): mong mboh cambaih meng dua mbaok blah jien, hu brei mboh meng dom jalan nét tinh xảo saong hadah mbong. Ngan haong blah hu yaom meng 20.000 đồng tal 500.000 đồng nan lac thaok binguk di Chủ tịch Hồ Chí Minh; blah hu yaom 10.000 đồng nan lac thaik binguk di baha Một Cột. 

Binguk định vị ngan haong blah jien  yaom 10.000 đồng, 20.000 đồng: gah angaok gah iew mbaok anak atau gah angaok gah hanuk mbaok likuk blah jien saong blah jien yaom meng 50.000 đồng tal 500.000 đồng: gah angaok  gah hanuk mbaok anak blah jien atau gah angaok gah iew mbaok likuk blah jien meda hu  mboh binguk angaok nan dua mbaok jaik gam gauk, ngak jeng sa rup binguk hoàn chỉnh, dom khe mbong samu gauk. Dalam tuk nan, jien ja hu hình bóng chìm lac rup binguk mô phỏng, oh tinh xảo; hình định vị oh jaik gam gauk, dom khe mbong oh samu gauk./.

Urang lang: Jasi

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân