Urang nong Bạc Liêu bahrau cap hu gac sa drei baya trak jaik 10kg di danao raong hadang

Mesup 20/11, Đại học Quốc gia TPHCM peih nyaom roya pakacah gauk anit ranam taneh ia saong taduan mek angan Anh hùng Lao động saman salih bahrau. Tal urak ini, ĐHQG TPHCM hu pato blaoh brei ka taneh ia 10.000 kỹ sư, cử nhân, 1.500 thạc sĩ haong jaik 100 tiến sĩ di dom gah, dom bruk praong. Mai hu mbaok saong brei panuac, amuk Đặng Thị Ngọc Thịnh, phaok akaok negar caong lac sang bac sangka patagok dom urang jakar, urang ilamu hu hatung hatian siam mekre, hu ilamu, hu angan je, kham merat tal thun 2025 ĐH Quốc gia TPHCM dang top 100 sang bac ĐH dang akaok châu Á saong jeng ĐH ndung bak pakat dunya.

Mintri Công an brei thau, jaik di ni hu mboh rilo kapul urang, doanh nghiệp hu padang tagok saong ngak bruk yau bleik saliek tapa bruk ngak dom harak gar, harak likau taduan paok jien buh tame meng negar langiu, duah kho báu, taduan inem mek... hu yaom meng yaok rituh tal yaok ribau tỷ đồng, USD, EUR, yên Nhật... Bruk ngak di dom urang nan lac padang doanh nghiệp min oh hu bruk ngak mbang tapak, atau tapa dom manuac urang, doanh nghiệp dalam negar ngak dom harak gar payua tal dom jabat di Đảng, rajaei likau pasang iek, langyah. Gaok mai daok ngak ja harak gar di karja piah ngak bruk bleik saleik, meblah mek drap ar.

Toà án bhap bini pakat glaong abih di Hà Nội hu tabiak panuac kaoh mbang puac ngan haong dom urang dalam bruk bleik saleik patagok điểm pakacah tamat THPT pakat negar thun 2018 di tỉnh Sơn La. Tui nan, kaoh duas Trần Xuân Yến (dahlau daih ngak Phaok yam ndok Sở pato Megru tỉnh Sơn La) 9 thun guk; Nguyễn Thanh Nhàn (urang dahlau daih ngak Phó jabat khik iek bruk pakacah saong khik ramik bruk pato megru – Sở Pato megru tỉnh Sơn La) 30 bilan guk. Lò Văn Huynh (dahlau daih ngak akaok jabat khik iek bruk pakacah saong khik ramik bruk pato megru – Sở Pato megru tỉnh Sơn La) 21 thun guk; Nguyễn Minh Khoa (dahlau daih ngak Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La)  8 thun guk .

Harei 20-11, Công an tỉnh Vĩnh Long brei thau, hu cap khik Trần Ngoại Giao (30 thun, daok di Vĩnh Long) piah duah thau ka bruk "pametai manuac ". Langiu di nan, jabat pasang iek jeng hu cap khik 6 bị can lac: Võ Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dũng saong Dương Vĩnh Tiến. daok anek pajeng di muk Chi lac Nguyễn Thanh Nhựt njauk khởi tố bị can, brei daok di sang piah iek anek sit. Tapa duah thau, công an mboh lac kayua kandah gauk saong kayua bruk jien padai yau nan ye muk Chi dang tabiak pah kapul manuac meng Bà Rịa - Vũng Tàu tal Vĩnh Long cap mek anek di drei lac Võ Thị Thúy Hằng (29 thun). Trần Ngoại Giao (pasang di Hằng) tabiak daong saong klauk njauk Trần Lê Dư Thịnh ngak ka urang nan metai.

Urang nong Bạc Liêu bahrau cap hu gac sa drei baya trak jaik 10kg di danao raong hadang. Sa-ai Duy Văn Quốc daok di huyện Phước Long dalam tuk nao ravang danao hadang ye mboh drei baya daok ruai nan ye duah jalan cap mek, ba mai sang. Huyện Phước Long hu maong lac pasak di bruk raong baya. Bhap bini pak ini raong baya biak rilo hadei di bruk raong hadang. Thun ini, bruk pablei gaok kan kandah nan ye baya labaih rilo dalam var ro. Tukvak tapa, kayua ia tagok gam haong hajan praong ba tal bruk baya mbuan klah tabiak gah lingiu. Dahlau di nan, melam 7/11, dalam tuk nao ravang hamu, 1 urang daok di xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long jeng cap hu sa drei baya trak jaik 7kg.

Dalam tuk jit Covid-19 daok njaom mbak khang, dom urang njom bahrau dalam 3 harei tapa lac 300 urang yaok harei, Hàn Quốc tabiak panuac ieu bhap bini sangka khik iek prein yava di bilan la-an, takik tabiak gah lingiu meyah oh hu bruk hagait praong. Urak ini, di Hàn Quốc, urang ruak Covid-19 umo mela 40 thun dalam adit blaph tagok 10% duk saong adit dahlau, lac 52%. Taneh ia ini hu panuac ieu dom doanh nghiệp tame pacang jit, yau ye bruk brei ka menuac ngak di drei hu ngak bruk di sang.

Sang mac Mitsui hu ba trun ia sruh kapal hộ vệ đa năng Kumano di danak dak 30FFM, rai kapal mesruh tàng hình bahrau abih kayua Japon patagok. Adat ba kapan trun ia hu peih tabiak di sang mac ngak kapal Mitsui daok di ban Tamano, gah meraong Japon. Kumano lac kapal ka 2 di danak dak kapal hộ vệ tàng hình 30FFM. Bruk ngak kapal nan hu ngak di sang mac Mitsui dahlau di tuk nyu hu ba tame biên chế thun 2021. Tokyo kuhria biên chế abih tih 22 kapal rai 30FFM dalam vaktu 2022-2032, yaok sruh yaom 480 triệu USD.

Tài khoản hu dấu hijao di Giáo hoàng Francis hu "like" blah thaot kurang tanyaiak di urang kumei người mẫu Brazil. Hadei di tuk thau hu bruk nan, Vatican ngak catang saong ieu  Instagram langyah brei thau. Tui báo The Guardian di Anh, bruk nan hu mboh di harei 13-11 meng sa blah báo brei thau ka Công giáo. Sa harei hdei di tuk bruk nan hu ba tagok báo, tài khoản @franciscus tabiak truh angan dom urang takre thaot di Garibotto./.

Urang lang: Thu Thảo – M. Phương – 21/11

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân