Cập nhật ngày: 10/7/2015

1# Mbang nyaom ka 14 Hội đồng bhapbini ban sit Đà Nẵng mbang 8 barau tamat, brei tapa rilo sarak praong  hu bhapbini sangka. Brei panuac di harei tamat, ong Trần Thọ, Bí thư Thành ủy,akaok  Hội đồng bhapbini ban sit Đà Nẵng jeng tacei tabiak cambaih dom cuang kandah, tavak tavaiy, caik ka dom mban, nganh karja ban ĐN ngak pasiam dalam tukvak tal.

 

2 / Blai ba ia hacih barau ngak salah bloh saong tame pandar di xã Sông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên hu rik daong langyah  bruk kurang ia pandar jeng yau ia pruh ka bruk pala drak, abih di nyu nan lac dalam bilan hè pandiak.

 

3# Dalam dom bruk ngak di Festival tasik Nha Trang thun 2015, Công ty Yến sào Khánh Hòa barau peih pakak labik du lich sinh thái pulao Đông Tằm daok angaok vịnh Nha Trang. Ini lac sa dalam 7 bruk ngak di Công ty Yến sào Khánh Hòa dalam Festival tasik Nha Trang thun 2015. Labik du lịch sinh thái pulao yến Đông Tằm, daok di gah tamul  pulao Hòn Tằm, angaok vịnh Nha Trang, atah di mbaok haluk jaik 4 hải lý. Hu Uỷ ban bhapbini tỉnh Khánh Hòa jao brei khik ramik, khik caga. Công ty Yến sào Khánh Hòa hu ba tapol cim yến tame dom hang yến, taphia nan pasiam cảnh quan, pala yaok rabau phun kayau, dak padang dom cong trinh piah tasik pak ini jeng labik du lịch sinh thái. 

 

4/ Kapul liên hiệp dam dara saong tỉnh đoàn Đắc Nông barau peih bruk dam dara halan hatian hè thun 2015. Ngan saong kadha “hadah mbaok yam tagok ala hala dok Đảng”, mbang peih bruk dam dara halan hatian hè thun 2015 di Đắc Nông pachreih hu yaok ribau urang đoàn, dam dara hu mbaok tame. Saai Châu Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, akaok kapul liên hiệp dam dara tỉnh Đắc Nông, akaok chỉ huy chiến dịch dam dara halan hatian hè 2015  brei thau: dalam chiến dịch mbang ini, urang đoàn dam dara tỉnh Đắc Nông sangka ralo bruk ngak, công trình dam dara hu kein lagaih, rik daong padang ngak palei pala barau.

 

5# Ủy ban Mặt trận negar Việt Nam tỉnh Bình Phước pambuak bruk saong Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước barau peih bruk pataom iek veik 10 thun peih bruk “ jak ba bhapbini tame khik caga an ninh bien gioi, dak padang jalan bien gioi hoa binh, huu nghi, dak padang raidiuk ilimo di labik daok” tukvak 2004-2014 saong mbaoh tangin tame danakdak pambuak bruk dalam tukvak 2015-2020. Brei panua di nyaom biai, phaok akaok uy mban bhapbini tỉnh Bình Phước Nguyễn Huy Phong pok meyaom dom rik daong biak kheih, siam mekre dalam bruk iek glang bhapbini bhum bien gioi di uy mban Mặt trận negar  Việt Nam tỉnh saong Bộ đội biên phòng tỉnh dalam 10 thun tapa .

 

 

6/ Urak ini, di sở jalan mbak pajeng ba tỉnh Đnai, bruk quá tải dalam ngak bahrau atau salih harak peih radaih meng ba-ar tapa vật liệu Pet bhian rah tabiak. Yaok harei, meng 6 tal 7 tuk mesup, di sở jalan mbak pajeng ba tỉnh Dnai, hu biak ralo menuac hu mbaok di labik ini jaik gauk tame ngak harak saong nộp hồ sơ salih harak peih radaih. Dalam dom urang ini, hu oh takik bhap bini mai meng dom huyện atah yau Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc. Piah hu mbaok di labik ini di tukvak ini urang brei medeih meng tuk 3 tuk 4 tuk mesup. Saai Nguyễn Hoàng Sơn- urang mai salih harak peih radaih brei thau: Sang daok di Xuân Lộc, jaik Bthuan,, atah lô,  harei ini njauk klak sa harei piah nao ngak min oh thau ngak salah jalei oh. Meyah oh salah ye njauk pah khách sạn ndih veik, glaih glar lo.

 

7# Bruk peih pakak nyaom biai pakat dunya ka bruk mein di động hu angan ieu “Mobile Game Asia 2015” barau peih ngak di ban raya Hồ Chí Minh. Hadei Singapore saong Thái Lan, Việt Nam lac taneh ia ka 3 di bhum Đông Nam Á peih ngak bruk praong ini. Nan lac bruk ngak kayua Hiệp hội kadha mein di động toàn cầu peih ngak gam saong bruk daong di Công ty Cổ phần VNG. Nyaom biai pataom 70 dien gia mai meng dom công ty ngak tabiak bruk mein di dong dang akaok meng 13 taneh ia di dunya. Dom diễn thuyết saong dom kadha ginum biai taphia bruk ngak urak ini saong pamaong tal patagok ka gah mein di dong di Chau A di harei hadei.

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Hadei di 3 harei ginum meyai di ban ine Phnom Penh, taneh ia Campuchia, mbang nyaom di dua akaok UB pambuak bruk padang geng jameng biên giới taneh VN – CPC hu tamat bloh ngan saong bruk dua gah njauk hatai kham marat samar ngak salah bloh bruk phân giới, padang geng jameng dalam thun ini yau thỏa thuận di urang dang akaok pakat glaong dua taneh ia.

 

9# Urang dang akaok Hiệp hội gilang pariak Hy Lạp Louka Katseli brei thau, dom gilang pariak taneh ia ini meda khik caga ginup jien piah duh ka bruk mek soak jien di bhapbini di dom ATM mbiah tal harei 13/7. Hy Lạp jeng daok kareik bambang dom gilang pariak dalam taneh ia tal puac adit ini, taphia nan giới hạn yaom soak jien meng mac ATM daok 60 euro/sa harei .

 

10/ Tổng thống Mianma U Thên Xên harei 9/7, sanya peih sa mbang tổng tuyển cử siam mekre, tự do saong công bằng di harei 8/11 tal. Dalam sa thông điệp angaok rayo papar sap pakat negar, ong Thên Xên jeng brei thau, rajaei di ong hu kham merat ngak salah bloh bruk mbaoh tangin sanya padeih cuh dalam negar ngan saong dom kapul vũ trang takik menuac, dahlau bầu cử thun ini./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân