Cập nhật ngày: 11/7/2015

 1# Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kakei dom puk palei njauk parabha jien mek tame meng thủy điện, meng mblang glai piah langyah raidiuk ka bhapbini tái định cư labik thủy điện, taphia nan ba tagok mintri ngak nong saong pataogok palei pala roh duah ba tabiak dom sarak đặc thù ka labik tái định cư thủy điện. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ndom lac : “Raidiuk bhapbini thủy điện meng số lượng biak praong, dom pluh cong thủy điện lac biak kan kandah. Dahlak caong mintri ngak nong cak hatai bruk ini. Dom ong hu sanya brei bo oh ka mboh, bo kol dahlak hu ndom lac abih tih jien bair paje min labik thủy điện daok bair jang veik. Bruk dua tra veik nan lac njauk hu sarak dac thu, dahlak caong mintri ngak nong ba tagok rajaei sa sarak dac thu cambaih jang piah langyah raidiuk ka bhapbin thủy điện.”

2/ Di ban ĐNẵng, DL tasik bhian hu iek lac labik hadah krah pachreih tuai damuai bilan hè mai. Thun ini, kuhria tal tukvak ini, D9N hu taduan labaih 2 triệu mbang tuai damuai. Biak ralo tuai damuai ndom lac, ngan saong tasik ĐN, yaom lac hu mai tal yaok pluh mbang min jeng yau mbang akaok meti. Labik ini, chất lượng dịch vụ tasik dak harei dak hu paglaong saong abih di nyu nan lac khik kajap an toàn ka tuai damuai.

 

3# Tổng Công ty Điện lực gah kreh negar barau padang saong tabiak mbaok pasak ngak pandap đo điện tử Điện lực miền Trung- labik akaok meti di  Việt Nam roh dauh, pandar jak jeng pandap đo đếm công suất pandar menyek tự động. Pasak ngak thiết bị đo điện tử Điện lực gah kreh negar ngak bruk rilo jang di gah ngak pandap menyek, pandap điều khiển điện tử saong công nghệ thông tin. Tal puac bilan 6 thun ini, labik hu ngak saong dak padang labaih 1,3 triệu công tơ điện tử saong 14 chủng loại karei di gauk. Dalam nan, karei huyen pulao Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hu dak padang labaih 5.000 công tơ điện tử đo đếm tự động ka tuai damuai. 

 

4/ Kayua pandiak bhang dui atah, bhap bini bhum pandiak bhang di dom xã di huyện Bác Ái, Thuận Bắc, tỉnh NT daok gaok oh takik kan kandah, abih di nyu nan lac ia pandar . Piah langyah kan kandah ka bhap bini, tỉnh NT hu pataom tame đầu tư yaok tỷ đồng piah lắp đặt, pagam hệ thống ba ia hacih ka mikva daok di dom bhum palei pala daok kurang ia biak catang.

5# Hadei 10 thun ngak tui tacei pato ka 296/TLĐ di Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ka bruk ba tabiak sang daok “Mái ấm công đoàn” ka công nhân viên chức urang ngak, pak tỉnh Cà Mau hu jaik 1.000 công nhân tani tanat, sahanang hatai ngak di baok sang barau. Langiu nan, yaok thun dom urang hảo tâm hu dak padang saong ramik pasiam hu 200 baok sang ka cong nhan vien chuc urang ngak hu jien mek tame bair ngan saong abih tih jien lac 1 tỷ 368 triệu đồng.

 

6/ Tukvak tapa, yaom lac dom pakat, dom ngành, kapul nyaom hu patagok bruk pathau khan, jak ba saong daong điều kiện ka dom doanh nghiệp langyah kan kandah dalam bruk ngak mbang pablei salih min tal tukvak ini, yaom jien mesraiy BHXH di dom doanh nghiệp tỉnh Bến Tre jeng daok labaih 17,4 tỷ đồng. Tui nan, hu 189 doanh nghiệp tavak sraiy BHXH; dalam nan, hu doang nghiệp hu tukvak tavak sraiy lavik abih nanlac 75 bilan, takik di abih lac 3 bilan.

 

7# Barau ini, Cục Y tế dự phòng (mintri Y tế) hu ngak bruk saong Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ka bruk pacang caga panidak biak darak dalam tỉnh. Di var ngak bruk, akaok Cục Y tế dự phòng (mintri Y tế) Trần Đắc Phu brei thau, Đồng Nai lac sa dalam klau tỉnh, ban dalam taneh ia hu dom ca gaok panidak tabiak darah glaong. Tui kuhria, meng ini tal puac thun, jit panidak biak darah daok tagok glaong, yau nan ye, puk palei njauk ngak khang di bruk pacang caga jit ruak.

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Ong Tha-na-văn, Giám đốc pasak dự báo kinh tế saong pablei salih di sang bac ĐH thương mại TL brei thau: pandiak bhang biak khang saong dui atah hu ngak kan kandah tal 92% urang nông di 62 tỉnh di TL, ngak khat lahik ka kinh tế taneh ia ini tal 68 tỷ bạt (Jaik 2 tỷ đô la Mỹ). Tui kuhria hậu quả di pandiak bhang dalam thun ini hu ngak patrun 0,52% abih tih pandap quốc nội di TL. Kayua yau nan ye tăng trưởng di TL meda tagok ala #% dalam thun ini.

 

9# Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri hu panuac lac, meda ieu padheih ginum biai hạt nhân saong Iran, meyah oh hu dom quyết định hu tính quyết đoán. Di sa mbang pathau khan tuk daok ginum biai ka danakdak hạt nhân Iran di Viên, Áo, ông Ke-ri jeng ndom khang, nhóm P5+1 oh sahaneng dui atah tukvak ginum biai saong dom oh sahaneng biai tukvak tamat abih, tok piah mek hu sa thỏa thuận saong Iran. 

 

 

10/ Mintri y tế HQ brei thau, taneh ia ini oh hu dom urang njom barau hội chứng laka jalan suak yava bhum TĐ Mers dalam 5 harei tapa. Yau nan, abih tih dom urang njom jeng dang veik di tanut 186. Dom urang metai jeng oh salih karei, padeih di tanut 35. Hu gilac 5 urang ruak jeng hu tabiak truh sang iek ruak. Dom urang njauk cách li jeng patrun meng 689 daok 566 urang./. 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân