Cập nhật ngày: 14/7/2015

1# Thủ tướng rajaei barau brei daong tỉnh Đồng Tháp 50 tỷ đồng meng phun jien caik piah di kadung jien karja thun 2015 piah langyah samal dom labik glut jaleih praong di tapen  kroaong Tiền labik xã An Hiệp, huyện Châu Thành piah khik caga siam drap ar saong tính mạng di bhapbini. Tui nan, Thủ tướng rajaei jao ka dom mintri : jien padai, ke hoach saong da utu langyah cambaih tui adat hukum. Uy mban bhapbini tinh Đồng Tháp hu trach nhiem khik ramik saong pandar yaom jien hu trung ương daong nan njauk bruk, njauk quy dinh di hukum.

2/ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam njauk hatai pabak labik inem krung Núi Sam, tỉnh An Giang tame angan dom labik DL pakat negar. Phaok thủ tướng pandar UB bhap bini tỉnh An Giang dang akaok, pambuak bruk saong mintri ilamu, TT saong DL saong dom jabat pambuak tal peih bruk ruah duah, padang quy hoạch saong pok tagok pakat angaok brei quy hoạch labik DL pakat negar Núi Sam tui quy định urak ini; pandar phun jien xã hội hóa piah peih ngak quy hoạch.

3# Tỉnh Quảng Ngãi barau peih danakdak pasang iek veik taong bruk ngak tui sarak ka urang ngak bruk ka cach mang. Tapa nan hu mboh labaih 160 urang meda mbang tui suan sarak urang hu kong. Ông Đinh Xuân Sâm, Phó akaok Sở Lao động, Thương binh saong Xã hội tỉnh Quảng Ngãi brei thau : Tapa pasang iek, hu panuac brei thau meng cơ sở lac oh njauk menuac urang. Min bruk ini jeng oh ka thau yau habar, njauk pasang iek ka nyu cambaih laih. Tapa pasang iek, meyah mboh suan, kol dahlak brei padheih trợ cấp      

 

4/ Dalam 2 thun jaik di ini, tỉnh Đắc Lắc hu yaok pluh uranaih anek saih urang bangsa takik di tỉnh, ralo meng lac kamei, umo meng 9 tal 16 thun, daok di dom huyện kan kathaot: Krông Bông, Lắk, CưKiun njauk urang pachot, ba nao ngak bruk sung hukum di ban raya HCM. Urak ini sở lao động TB saong XH tỉnh Đắc Lắc hu pambuak bruk saong sở lao động – TB saong XH ban raya HCM ba hu 30 adei bangsa takik njauk pachot nao ngak bruk sung hukum di ban raya HCM mai veik  sang danaok.

 

5# kapul di taneh ia Viêt Nam nao pakacah Olympic Vật lý pakat dunya thun 2015 pak Ấn Độ mek hu thành tích glaong, abih 5 thí sinh pataom tame pakacah jeng mek hu giai, dalam nan hu 3 huy chương ameh, 2 huy chương pariak. Melam 13/7, mintri pato megru peih bruk raok saong pok meyaom ka dom anek saih mek hu giai di mblang kapal ahaok Nội Bài, Hà Nội.

 

6/ Sở ngak nông saong patagok palei pala tỉnh Trà Vinh daok pachreih urang nông di bhum dauk ia mbak di huyện Cầu Ngang saong Duyên Hải peih praong bruk raong hadang hajao – hacih hu ngak iek dalam 3 thun ba mai kein laba kinh tế glaong saong khang kajap. Bruk ngak ini hu daong urang nông thau ilamu kỹ thuật piah raong hadang sú quảng canh khik kajap kein laba, gam patagok hu môi trường hijao ka bhum taneh glai dauk ia mbak dalam tỉnh.

 

7# Chiến dịch dam dara halan hatian hè mbang yaka 16 thun 2015 kayua Tỉnh Đoàn Bến Tre  peih tabiak pachreih hu labaih 11.000 urang đoàn, dam dara, anek saih, sinh vien di dom sang bac dalam saong langiu tinh. Tui nan, dom urang doan pataom tame dom asal kadha : dak padang do thi hadah hadai; padang ngak palei pala barau; iek glang pren yava bhapbini, halan hatian brei darah; dom bruk ngak “ bayan dhan phuan”, tacei jalan bruk ngak ka dam dara saong khik caga  trật tự an toàn jalan mbak....Saai Phan Thanh Quang, Bí thư Huyện đoàn Ba Tri, tỉnh Bến Tre ndom lac: Tui bruk di huyện tasik Ba Tri meda hu dom bruk ngak daong ka bruk ngak mbang kinh te hu kein laba, piah daong ka kinh te tasik di Ba Tri patagok. Ka dua lac tukvak tal meda peih ngak dom bruk tabung glaong, nan lac dom bruk ngak salam uan pahadar harei thương binh liệt sĩ 27-7,truac dil hadar dar phor harei 27-7 jaik tal

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Jabat thống kê saong thông tin negar Cuba brei thau, tuai dunya nao tal taneh ia ini dalam bilan 6/2015 ralo jang 21,1% duk saong dom bilan ini thun 2014, ralo di abih dalam 15 thun tapa. DL urak ini lac gah ngak kinh tế praong ka 2 di Cuba, hadei xuất khẩu dịch vụ y tế saong jien mek tame yaok thun jaik 2,5 tỷ USD.

 

9# Mintri jien padai Hy Lạp brei thau, gilang pariak Hy Lạp meda kareik bambang tal harei 15/7 tal saong hạn mức soak jien di dom mac soak jien tự động (ATM) ka yaok urang rilodi abih jeng lac 60 ơ-rô yaok harei. Tui kuhria, harei paguh (15/7), Hy Lạp njauk brei tapa dom jalan salih bahrau bo dom taneh ia pandar jien châu Âu  ba tabiak .

 

10/ Bruk pandiak tagok di baoh taneh ba tal bruk kurang ia saong pandap mbang nan meda lac makna ngak ka bruk di cư praong, bruk merak gauk dom nguồn tài nguyên saong bruk jaleih rai di karja dom taneh ia, meng nan ba tal srau kadau saong khủng bố. Harak pathau khan jeng hu panuac lac, bruk di cư ralo meda ba tal khủng hoảng nhân đạo di rilo taneh ia , dalam nan hu dom taneh ia patagok saong tani tanat, kayua oh dil pacang cakak bruk ini./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân