Cập nhật ngày: 3/7/2014

1./Harei kabroi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải saong kapul urang Quốc hội tỉnh Thái Bình hu taom gaok cử tri huyện Vũ Thư, pathau khan ka mbang nyom 7, Quốc hội mbang 13 saong caik hatai tui pang panuac di cử tri dalam huyen. Tapa taom gaok, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải taong yaom glaong dom hatung hatian, bruk pachreih tui di cử tri ngan saong bruk khik caga chủ quyền taneh ia, saong brei thau bruk khik caga chủ quyền taneh ia tui jalan hòa bình di Đảng, Karja anak bruk ngak di Trung Quốc ba padang suamn hukum giàn khoan Hải Dương 981 dalam bhum tasik di Việt Nam.

 

2/ Harei kabroi, di ban sit Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam hu jao kapal ikan kanduh pasei Sang Fish 01brei ka po kapal saong peih bruk cakak thép  2 kapal ikan kanduh pasei karei ka urang taong cap ikan tỉnh Quảng Ngãi. 2 kapal ini kayua ladung jien daong ka urang taong cap ikan tỉnh Quảng Ngãi daong, tui kuhria hadei di 100 harei hu jao ka dom po kapal. Ong Nguyễn Xuân Huế, akaok hội đồng khik iek kadung jien daong ka urang taong cap ikan tỉnh QN brei thau duk saong kapal kanduh kayau, kapal kanduh pasei hu siam mekre an toàn jang, patak pataom jang, kein laba taong cap ikan glaong jang.  

3./ Harei ini 3/7, dom anek saih pakacah đại học mbang 1 dalam taneh ia hu dom khối A, A1 saong V mai tal labik pakacah piah ngak harak tame pakacah. Dalam harei ngak harak, anek saih brei pasang tabiak harak chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (ngan saong dom anek saih bharau pakacah tốt nghiệp) atau photo bằng tốt nghiệp (ngan saong dom anek saih tốt nghiệp dom thun bac dahlau); mek harak tame pakacah, meyah harak báo dự thi oh gam lac harak tame pakacah.. Dom anek saih jeng hu taduan duk pakacah saong pang urang khan brei thau dom quy chế dự thi …..Tui ong Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Mintri pato megru, akaok mban tacei pato mbang pakacah đại học, cao đẳng thun 2014, Mintri brei padang dom kapul nao pasang iek bruk pakacah di dom sang bac.

4/ Di dom mblang radaih, labik padeih radaih buýt di ban sit BMT, tỉnh Đắc Lắc hu mboh ao hajao di dom urang halan hatian di danak dak “daong pren bilan pakacah” taduan dom anek saih saong gauk gar anek saih, tui labik pakacah daok di labik halei bo tacei pato duah sang daok trọ brei lagaih, kapul radaih ôm jeng halan hatian  ba anek saih mai tal labik daok.

 

5./Daok dalam danak dak daong labik daok trọ brei saoh ka anek saih kan kathaot mai pakacah Đại học di Cần Thơ di báo Lao động, dom tỉnh ban dalam bhum taneran kraong Cửu Long ba anek saih mai Cần Thơ taduan labik daok, caga ka mbang pakacah Đại học. Ini lac thun ka 16 gam gam, báo Lao động pambuak bruk saong 13 Liên đoàn Lao động dom tỉnh dalam bhum taneran kraong Cửu Long peih ngak danak dak daong labik daok trọ saoh ka anek saih kan kathaot nao pakacah Đại học. Kuhria tal harei ini, hu jaik 50 ribau labik daok trọ hu daong ka anek saih, daong ka dom adei sahanag hatai tame pakacah. Thun ini, danak dak hu bruk daong di 20 urang ngak pahla, daong ka anek saih kan kathaot mai pakacah hu 2.000 labik daok trọ oh mek jien dalam mbang pakacah ini.

 

6/ Tỉnh Bạc Liêu barau peih nyaom meyai pataom iek veik Festival đờn ca tài tử pakat negar mbang ka sa- Bạc Liêu 2014. Ngan saong kadha “tỉnh người, tình đất phương nam”, Festival đờn ca tài tử pakat negar mbang ka sa- Bạc Liêu 2014 dui atah dalam 6 harei meng harei 24 tal harei 29/4. Ngan saong 21 bruk ngak praong hu rah tabiak, Festival đờn ca tài tử hu peih tabiak di tỉnh Bạc Liêu hu ndung bak ilamu nam bộ, hadah krah saong ấn tượng gam brei mboh ilamu karei di tỉnh BL gam brei mboh bruk hu mbaok di 21 tỉnh, ban gah meraong – labik daok khik ramik nghệ thuật Đờn ca tài tử nam bộ.

 

7./ Tỉnh Sóc Trăng bahrau peih diễu hành, pachreih bruk  “rao tangin haong sabon piah pacang caga ruak tangin, takai, cambuai” saong pachreih tui bruk “hacih sa-at anit ranam taneh ia paglaong pren yava bhap bini”. Ini lac bruk ngak piah daong paglaong akaok sahneng, paglaong bruk ngak di dom pakat, dom gah, dom kapul nyaom, baoh sang, menuac urang piah khik hacih sa-at rup pabhap, labik daok, peih bruk hacih sa-at anit ranam taneh ia paglaong pren yava bhap bini, pambak tame bhap bini saong kayua bhap bini peih ngak. Kuhria tal harei ini, tỉnh Sóc Trăng hu labaih 1200 mbang urang njauk ruak tangin takai cambuai.    

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Akaok mintri truyền thông Ôxtrâylia, ông Tơnbun, sa dalam dom urang dang akaok dalam karja Can-bê-ra, hu panuac chỉ trích TQ “pandar pren khang saong sa atau dom taneh ia jaik taphia, atau di taong abih taneh ia jaik taphia di dom tukvak karei di gauk”. Ong ndom lac jalan ngak di TQ oh ba mai kein laba hagait bo daok ngak kan kandah tal an ninh khu vực.

 

9./Harei ini, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê saong Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình peih nyaom biai pakat glaong di Xơ-un  piah ginum biai dom bruk dom kadha di dua gah. Ini lac  mbang rivang pakat karja akaok meti di Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tal Hàn Quốc. Mbang rivang pachreih hu bruk sangka di menuac sia ka bruk lac, dua urang pan akaok dua taneh ia meda ngak brei talei rohim di dua taneh ia hu siam mekre jang halei oh meng bruk patagok talei pambuak bruk bahrau ini

 

10/ Harei kabroi, akaok mintri y tế 11 tanei ia châu Phi hu pataom gauk di ban ine Ac-ra di Ghana, ginum meyai jalan pacang cakak bruk rah tabiak biak jhak di jit ruak kayua virut Êbôla. Tui kuhria mboh barau abih di jabat y tế dunya, hu 759 urang ruak atau daok medil lac njom virut Êbôla di Ghi-nê, Libêria saong Xiêra Lêôn, dalam nan 467 urang metai, ralo jang 129 urang duk saong adit dahlau./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân