Cập nhật ngày: 20/7/2015

1 # Anak bruk sruh jit bạch hầu ngak 6 urang metai pak palei 8B, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Cục Y tế dự phòng (Mentri Y tế) hu taong phon pandar Sở Y tế Quảng Nam patagok bruk ngak pacang cakak jit ruak ini. Samar peih bruk kluak jru pacang caga, grap tanat tỷ lệ kluak jru pacang caga ka uranaih labaih 95% di taong abih dom xã, phường, bal sit abih di nyu nan lac dom bhum ceik, bhum atah bayah, labik taom gaok haong dịch vụ y tế daok biar.

2/ Hadei di tuk palih ruah Logo du lịch Bình Thuận, Sở Văn hóa Thể thao song Du lịch peih bruk mek panuac ka Slogan (khẩu hiệu) ka thaot binguk gah “công nghiệp oh hu sauk”  di tỉnh. Kuhria tal harei ni, hu 65 khẩu hiệu di rilo tác giả dok dalam song langiu negar pataom tame. Tui panuac caong, dom DN ngak mbang gah du lịch, jabat thông tin truyền thông kham merat brei panuac ka bruk palih ruah takik di abih 3 khẩu hiệu piah mban peih bruk palih ruah Slogan siam di abih.

 

3 # Pasak Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Dương pambuak haong Kapul urang kamei xã Minh Thành tabiak mbaok klup kapul oh menek anek ka 3. Klup kapul hu 37 baoh sang nan lac dom hadiuk pasang hu meng 1 tal 2 anek. Bruk di dom urang dalam klup kapul nan lac pachreih pathau khan jak ba bhap bani paglaong akaok saneng ka bruk kế hoạch hóa gia đình; pato pakai anek bhik tui jalan “Baoh sang takik anek trei sil, haniem phol”.

4/ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh pambuak bruk song kapul Development Alternative Inc (DAI) song kapul dong urang jaoh jo Việt Nam bahrau jao brei 59 sruh radeih lăn song 6 radeih lắc ka urang jaoh jo  dalam tỉnh. Yaom yaok sruh radeih lăn, radeih lắc yaom jiak 3 triệu đồng, kayua Jabat patagok dunya Hoa Kỳ (USAID) dong brei, piah dong ka urang jaoh jo nao mai hu mbuan lagaih jang.

5 # Ong Phạm Minh Đạo, Akaok Sở Ngak nong saong patagok palei pala tỉnh Đồng Nai brei thau, tui quy hoạch di gah ngak nong, dalam 5 thun anak tal,  Đồng Nai meda patagok yaom jien mek tame angaok sa ha taneh pala drak tal thun  2020 kuhria rah tapa labaih 120 triệu đồng sa thun, tagok jaik 1,5 mbang dut haong tukvak urak ini. Tui nan, tỉnh brei ngak dahlau pataom tame patagok dom labik njam hacih, labik phun mbang baoh hacih sa-at, padang dom trang trại pandar ilamu kỹ thuật bahrau tame bruk ngak nong.

6/ Meng akaok thun, huyện Bến Lức, tỉnh Long An hu labaih 80 urang njauk ruak pandiak tabiak darah, rilo jang 2 mbang dut song tukvak ni thun dahlau. Tui dom bác sỹ Khoa nhiễm pasak Y tế huyện, meng akaok bilan 7 tal ni, urang ruak tame sang iek kayua pandiak tabiak darah tagok veik, yaok harei di labik ni hu meng 3 tal 5 urang ruak tame sang iek ruak. Yau nan, hadei di rilo thun patrun gam, tui kuhria ruak meda rah tabiak dalam bilan hajan thun ni, meyah  oh hu pacang caga samar.

 

7 #/ Ủy ban Bhap bani tỉnh Trà Vinh tacei pato Sở Ngak nong saong patagok palei pala tỉnh ba bruk ngak ar pacang gah Barak kraong Tổng Long tame angan dom bruk njauk ngak chip piah pacang biến đổi khí hậu, samar padang ngak blaoh meng ini tal puac thun 2015. Bruk padang ngak ar pacang gah Barak kraong Tổng Long atah jaik 4.000m, tui yaom jien buh tame ngak jaik 10 tỷ đổng piah pacang aia ndik njaom mbak tapak ka 300 ha taneh pala drak saong rai diuk di 150 baoh sang daok tapen kraong gah Barak kraong Tổng Long dalam dom xã Hàm Giang, Hàm Tân, Thanh Sơn, Kim Sơn di huyện Trà Cú .

Patui di ni dom khau tin dunya:

8/ # Thủ tướng Thụy Điển Xtêphan Lốpven (Stefan Lofven bahrau tame sang iek ruak hadie di tuk par meng Ađi Abêba (Ethiopia), ban ine di negar Êtiôpia, labik ong hu mbaok di mbang nyaom dunya ka bruk patagok. Urang brei panuac di Thủ tướng Lốpven brei thau, ong mboh dom triệu chứng taglaoh taoah song brei ngak rilo mbang dut iek. Ong Xtêphan Lốpven umo 57 thun lac sa chính trị gia đảng Dân chủ xã hội song jeng Thủ tướng Thụy Điển meng di bilan 10 thun bloh.

 

9 # Liên minh châu Âu brei thau pok jien daong yaom 41 triệu ơ-rô piah daong ka urang Ápganixtan pasiam dịch vụ y tế. Dalam sa harak khan, kapul Liên minh châu Âu di Ápganixtan brei thau, yaom jien angaok nan piah daong  dịch vụ y tế saong dinh dưỡng ka bhap bani Ápganixtan tapa “Danak dak bruk ngak y tế dalam tukvak panudan salih” iew katut lac Xê-hát (SEHAT) ala bruk dang akaok di Mentri Y tế Ápganixtan.

10/ Urang pan akaok Y tế Hàn Quốc brei thau, dalam 10 harei tapa negar ni oh hu urang halei njom bahrau Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông Mớt  (MERS). Karja HQ brei thau, meng dom kham merat dalam bruk pacang caga song patrun ruak Mớt, suai di abih tal akaok bilan 8  tal, HQ hu tabiak panuac lac abih jit ruak./. 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân