Cập nhật ngày: 19/6/2014

# Harei ini, 19-6, tui danak dak mbang nyaom ka 7, Quốc hội mbang 13, urang QH biểu quyết brei tapa Hukum phá sản (pasiam veik); Hukum likhah caga saong baoh sang (pasiam veik). Dahlau di nan, Quốc hội caik ralo tukvak piah ginum biai dự án Hukum sang daok (pasiam veik) saong dự án Hukum Pablei salih sang danaok taneh riya. Dalam nan, ginum biai ka dự thảo Hukum Sang daok (pasiam veik), ralo urang QH caong hu dom jalan ngak pachreih patagok sang daok xã hội, ngak habar ka urang hu jien mek tame biar hu labik daok. 

# Di var taduan raok Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì bira harei kabroi 18/6, Pho Thủ tướng, Akaok Mentri Ngoại giao Phạm Bình Minh brei mboh hatai suh sah anak bruk Trung Quoc padang gian khoan suan hukum. Phó Thủ tướng caong khin Trung Quốc ba gian khoan tabiak truh bhum tasik di Viet Nam, pasang iek bruk nan oh brei rah tabiak bruk sraw kadau, ginum biai langyah ba siam dom bruk daok catang tgaok yau urak ini jeng yau dom bruk oh njuak karei karei di dua taneh ia tui hukum dunya.

# Harei kaboi 18-6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Cảnh sát tasik gam haong kapul urang jakar mai rivang saong alin hadiah sổ tiết kiệm ka amuk Nguyễn Thị Lan daok njauk ruak kan kandah, suy thận độ 4, daok pak tổ 11 khu 2 phường Vân Phú, bal Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Amuk Lan nan lac amaik di trung úy Nguyễn Tân Tiến, daok ngak bruk pak gilai Cảnh sát tasik 2015, Hải đội 201 Bhum Cảnh sát tasik 2. Urak ini trung úy Tiến daok ngak bruk khik caga chủ quyền angaok tasik. 

# Harei 18/6, di tỉnh Bình Phước peih nyaom Roya Mặt trận negar Viet Nam pakat tỉnh mbang 8 tukvak 2014 -2019. Hu mbaok 300 urang lambak vakil ka bhap bini, dom jabat, đơn vị dalam tỉnh. 5 thun tapa, dom danak dak bruk ngak kayua Nyaom roya Mặt trận negar Viet Nam tỉnh Bình Phước mbang 7 ba tabiak mek hu rilo jak jeng, rik daong biak rilo ka bruk jayak di tỉnh.

# Uỷ ban bhap bani bal Đà Nẵng bahrau peih bruk pataom mbaok dom jabat báo chí tukvak pahadar 89 thun harei Báo chí Cách mạng Việt Nam saong pok meyaom 20 urang vak dalam bal nao ngak bruk pak Hoàng Sa mai. Tapa nan, urang pal akaok bal Đà Nẵng hu panuac pok meyaom dom rik daong di dom jabat báo chí dalam tukvak tapa, maong báo chí yau kênh thông tin prong glaong, samar drah piah daong ka bal patagok njauk jalan.

 

# Pamaong tal bruk pahadar 67 thun Harei Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014), harei kabroi, Kapul Daong baoh sang liệt sĩ Việt Nam pambuak saong blah web diện tử pahala negar 1400 peih ngak danak dak nhắn tin “Hadar dhar phol liệt sĩ” tapa phone tangin piah rik tame kadung jien dom baoh sang liệt sĩ. Ong Nguyễn Hùng Phong - Phó Akok Kapul Daong baoh sang liệt sĩ Việt Nam brei thau: Piah ngak hu bruk nan ye Kapul pambuak bruk saong dom jabat chức năng dalam nan hu blah web thông tin pahala 1400. Tuk khol drei thau cambaic laic makna, bruk nhắn tin di manuc sia nan biak praong. Khol drei pathau khan  yau nan piah yaok urang nhắn sa tin, bio hu yaok triêu mac di ndong yau nan meda ba tame biak rilo piah daong baoh sang urang liệt sĩ. Pachreih hu bhap bini ngak tui ye bruk hagait jeng ngak hu

# Harei kabroi, 18-6, Nyaom roya Mặt trận negar Việt Nam tỉnh Hậu Giang mbang ka VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 hu tamat blaoh saong mek hu siam mekre hadei di jaik 2 harei ngak bruk. Dalam nhiệm kỳ tapa, Ủy ban Mặt trận negar dom pakat hu peih bruk jak ba bhap bani hu mbaok tame dak padang dom mô hình kinh tế ngak mbang ba mai ralo kein laba; jak ba bhap bani hu mbaok tame bruk padang ngak palei pala bahrau, alin brei taneh ngak jalan palei,  ngak sang bac ngan haong yaom jien labaih 265 tỷ đồng.

Khaw tin dunya::

# Urang ngak praong di Philíppin sa mbang tra iew Trung Quoc brei padeih dom bruk padang ngak meda ngak brei catang jang bruk di tasik bien Dong saong ngak kan kandah tal bruk an ninh, hòa bình di khu vực. Philippin khang panuac lac, bruk ngak nan di Trung Quoc nao cagar veik tuyen bo ka bruk ừng xử di dom gah ngaok tasik Bien Dong bo taneh ia ini hu mbaok tangin blaoh.

 

# Dom chuyên gia di Viện Nghiên cứu chiến lược dunya (IISS) taong yaom glaong bruk Việt Nam hu jalan ngak ôn hòa saong lagaih ngan haong dom  thách thức di Trung Quốc, taphia di nan brei thau lac bruk ba caik giàn khoan Hải Dương-981 nan “bruk ngak hu kuhria dahlau saong hu jalan ngak biak tani tanat” di Trung Quốc.

# Tiến sỹ Kây-di Phu-cu-đa, Daong bruk Tổng giám đốc Gah Y tế dunya brei thau, virut pambak ruak jalan suan yawa Trung Đong hu pambak ruak ka 701 urang saong ngak 249 urang metai din dunya, dalam nan pataom tame rilo di abih pak Arập Xêut. Virut nan tamuh meng bilan 4 thun ini min urang ngak praong di Arập Xeut suai pasang iek ngak ka manuca sia haduh hatai taneh ia ini kan pacang caga hu bruk pambak jit ruak dalam bilan nao mecak thun ini./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân