Cập nhật ngày: 7/7/2015

Khaw tin 19h harei 7/7 saong  6h30 harei 8/7/2015 

 

# Di Hà Nội, Liên hiệp dom Kapul Hữu nghị Việt Nam, Kapul hữu nghị Việt Nam-Inđônêxia barau peih nyaom roya mbang ka 3 (tukvak 2015-2020). Di nyaom roya, ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc rayo sap ndom VN hu pilih ruah ngak akaok kapul hữu nghị Việt Nam-Inđônêxia mbang 3 (tukvak 2015-2020).

/ 720 kapul daoh tamia di dom puk, palei, khu phố di tỉnh Lai Châu dom thun tapa hu rik daong tame bruk padang rai diuk ilamu di khu dân cư, paglaong rai diuk mbang ngiu daok dang ka bhap bini di dom xã bhum atah bayah. Dom kapul daoh tamia ini hu padang tagok dalam dom kapul nyaom yau: kapul urang kamei, kapul dam dara, kapul urang praong thun, kapul urang nông… Yaok thun, dom kapul daoh tamia bhap bini di dom puk palei hu parang me-in labaih 1.000 mbang daoh tamia dalam bhap bini.

# Di tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương kapul urang nong Việt Nam, Hiệp hội palei ngak Việt Nam saong tỉnh Quảng Ngãi barau peih pakak Festival ngak nong saong palei ngak gah kreh negar thun 2015. Festival ngak nông saong palei ngak gah kreh negar thun 2015 hu mbaok di labaih 400 doanh nghiệp mai meng dom tỉnh: Bình Định, Huế, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Quảng Nam, Kon Tum, An Giang, Bến Tre, Quảng Ngãi saong Đăk Lăk. Festival hu dom bruk tư vấn kỹ thuật ngak nong, ginum biai, ravang iek dom mo hinh ngak mbang naih joi. Ini lac jalan mbuan lagaih piah urang nong taom gaok dom labik pablei salih, urang alamu, rik daong ba talei pambuak bruk ngak mbang, pablei salih khang jang.

/ Barau ini, di Cần Thơ, mban jak ba padang kapul bảo trợ urang ruak kan kathaot Tây Nam bộ peih nyaom roya padang kapul bảo trợ urang ruak kan kathaot Tây NAM bộ mbang ka 1, tukvak 2015 – 2020. Kapul bảo trợ urang ruak kan kathaot Tây Nam bộ hu nhiệm vụ jak ba dom pakul nyaom, menuac urang, dom kapul nyaom dalam saong langiu taneh ia daong, iek ruak saoh ka urang ruak kan kathaot, uranaih oh patuah jamo saong dom bruk ngak pahala karei karei.

# # Xã Tân Thành, ban sit Cà Mau hu jaik 1.200 sang raong ikan bống tượng ngan saong taneh raong 284 ha, brei sản lượng jaik 3 tấn/sa thun. Ini lac puk palei hu taneh raong ikan bống tượng praong abih tỉnh Cà Mau, min meng kreh thun 2014 tal ini, yaom ikan bống tượng trunk hang ngak ka urang raong lahik yaok pluh ty dong. Anak bruk kan kandah di urang raong ikan bống tượng, karja xã Tân Thành daok pathau khan saong jak ba bhapbini jhui palao raong ralo ba tal cung tapa cầu. Taphia nan kakei bhapbini khik taneh raong min raong takik jang piah cang yaom ikan tagok veik.

/ Hadei di jaik 4 thun peih ngak danak dak padang ngak palei pala barau, tỉnh Bạc Liêu hu 9 xã mek hu 19/19 tanut, 27 xã mek meng 9 tal 12 tanut, 21 xã mek hu 10 tanut. Dalam nan meda ndom tal bruk xã hội hóa padang ngak palei pala barau di huyện Phước Long. Meng thun 2014 tal urak ini, huyen pachreih hu abih tih  dom phun jien đầu tư padang ngak palei pala barau jaik 158 tỷ đồng. Langiu di nan, dom xã, ban sit daok jak ba bhap bini brei 330.000 m2 taneh piah padang ngak, peih praong jalan mbak palei pala yaom labaih 33 tỷ đồng; jak ba urang jakar, urang đảng saong bhap bini padang ngak paga bê tông yaom 6 tỷ đồng.

# Mỹ Xuyên hu tỉnh Sóc Trăng pilih ruah lac huyen padang ngak palei pala barau di tỉnh.  Ngan saong kadha “ karja saong bhapbini pambuak gauk ngak”, dalam 5 thun tapa, bhapbini Mỹ Xuyên hu brei 394.000 m 2 taneh piah padang ngak dom công trình hạ tầng. Huyện hu ieu pataom labaih 1.700 tỷ đồng piah padang kết cấu hạ tầng… Tapa nan, dom puk palei di huyen Mỹ Xuyên hu rilo salih bahrau siam jang, cơ cấu hạ tầng kinh tế - xã hội biak sumu gauk; an ninh trat tu hu khik kajap; he thong chinh tri di palei pala ala bruk dang akaok di Đảng hu paglaong, ia mbaok palei pala Mỹ Xuyên hu salih bahrau drah samal.  

 Patui di ini dom khau tin dunya:

/ Ả-rập Xê-út brei thau, taneh ia ini oh brei thị thực ka tuai damuai meng dom taneh ia hu jit Ebola, mai taneh ia ini piah ngak haji, sa dalam 5 paka dalam rukun di  urang Islam. Ini lac thun ka dua gam gam Ả-rập Xê-út oh brei adat urang islam meng 3 taneh ia Tây Ninh nan lac Li-bê-ri-a, Ghi-nê, Xi-ê-ra Lê-ôn  nao ngak haji di Méc-ca.

# Tok dalam 3 harei puac adit tapa, Ba Lan hu 41 urang mblung ia kayua lingiik padiak bhang saong ini hu maong lac mbang padheih puac adit jhak abih kuhria meng akaok thun. Ba Lan daok rah tapa mbang pandiak bhang bất thường saong  nhiệt độ var pagaiy meng 33 tal 36 độ C. Rilo uang giải nhiệt meng bruk nao luai ia di dom danao, kraong….ba tal rilo urang metai kayua mblung ia.

/ Urang vak di raayo sap ndom VN daok di Cộng hòa Séc brei thau: QH Hungary harei 6/7 brei tapa đề xuất di rajaei ngak catang dom điều kiện nhập cư tame taneh ia ini, taphia di nan brei adat padang paga tapen negar saong Xéc-bia./. 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân