Cập nhật ngày: 15/7/2014

# Harei kabroi 13/7, Pho akok negar Nguyễn Thị Doan hu taom mbaok, rivang saong alin hadiah pandap ka baoh sang dalam sarak karja dalam tỉnh Quảng Trị, pahadar 67 thun harei Thương binh liệt sĩ. Di var taom mbaok nan, Pho akok negar Nguyen Thi Doan rivang saong brei mboh dom dhar phol praong glaong di dom urang amaik Viet Nam anh hung, thương bênh binh, baoh sang dalam sarak karja, baoh sang hu buh prein yawa ngak bruk cách mạng. Amuk caong khin dom amaik, dom sa-ai likei kumei yam tapa kan kandah saong patui veik bruk daong ka taneh ia, Pho akok Negar Nguyen Thi Doan khan lac: “ Caong khin Đảng saong Karja brei daong raidiuk dom urang nan hu sumu atau glaong glang raidiuk di mikva dalam palei nan. Ngan saong palei hu rilo urang taduan mbang tui sarak yau nan, abih di nyu dalam bruk iek glang urang hu buh prein yawa ka cách mạng saong brei ngak salah ho so pok meyaom dom urang meng blaoh, yau nan Quảng Trị nan lac sa dalam dom tỉnh ho ngak siam dahlau di abih. Meyaom tỉnh ngak siam bruk daong ka urang hu buh prein yawa ka cách mạng, min njuak brei daong rilo jang, glaong jang ka urang nan. Ini lac bruk Đảng saong Karja caong khin di abih”.

 

 # Harei ini 14/7) di Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội peih mbang nyaom ka 29 ngan saong rilo asal kadha praong, tui kuhria hu rah tabiak meng harei ini tal harei 16/7. Dalam mbang nyaom ini, Ủy ban Thường vụ Quốc hội caik rilo tukvak ka bruk padang ngak adat hukum. Cambaih laih, Ủy ban Thường vụ Quốc hội brei panuac ka dom asal kadha praong ka bruk padang du an adat hukum pilih ruah urang ka Quốc hội saong urang ka Hội đồng bhapbini, taphia nan, brei panuac ka dom bruk praong, daok hu panuac karei gauk di dom du an Hukum căn cước bhapbini; HukumHộ tịch, Hukum padang Tòa án bhapbini ( pasiam veik). Ủy ban Thường vụ Quốc hội jeng caik tukvak taong yaom bruk ngak hu di mbang nyaom ka 7 saong brei panuac ka bruk kuhria caga mbang nyaom ka 8, Quốc hội mbang 13.

 

# Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình birau nao rivang saong alin hadiah pandap ka urang lin Canh sat tasik daok ngak bruk di kaoh pulao Hoàng Sa. Kapul urang Đoàn hu nao rivang saong lain hadiah pandap ka baoh sang Trung úy Ðặng Văn Dũng,daok di xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư saong sang Thiếu úy Trịnh Văn Duy daok di xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư daok ngak bruk di gilai Cảnh dát tasik 4032, bhum tasik Cảnh sát tasik 2. Lambaok Tỉnh đoàn pachreih baoh sang dom urang lin sanang hatai ngak mbang, lac labik piah ka dom sa-ai pandia tame hu sahanang hatai ngak bruk, khin caga bhum tasik di palei negar. Di harei nan, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình hu jao brei 11 paok pandap ka dom baoh sang urang lin daok di Thai Binh daok ngak bruk di kaoh pulao Hoàng Sa. Yaok paok pandap hu yaom 1 triệu đồng.

 

# Barau ini, di xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Kapul gru jru ranaih Biet Nam, Viện Y học tasik Việt Nam pambuak bruk saong Hội Liên hiệp dam dara tỉnh Quảng Nam peih ngak danakdak “ gru jru ranaih gam saong urang ngak ikan tabiak tasik”. Danakdak peih pathram ka labaih 100 urang ngak ikan di 2 xã Tam Quang saong Tam Hải, huyện Núi Thành ka dom kỹ năng cấp cứu camereip tuk njauk bala di tasik, daong urang ngak ikan eng drei pasang iek pren yava saong daong ka dom urang ngak iakan karei tuk nao taong ikan. Kapul jeng hu iek ruak, brei jru thaoh ka 250 mikva, alin 30 tủ jru saong dom pandap y tế cấp cứu dahlau ka dom urang po kapal ikan taong cap ikan di kreih tasik atah di 2 xa nan. Patui bruk nan, Kadung jien bac Vừ A Dính, Trung ương Đoàn dam dara Cộng sản Hồ Chí Minh jeng hu brei 20 pok jien bac ka anek saih lac anek di urang ngak iakan hu sang kan kandah, yaok paok 500 rabau đồng. 

 

 # 886 tỷ đồng nan lac phun jien kayua Uỷ bhap bini tỉnh Nghệ An birau mbaok tangin brei padang ngak jalan ba điện ka dom xã bhum ceik, bhum urang bangsa takik. Tui bruk ba tabiak, dalam tukvak 2014 -2015 dui ba điện tal dom pasak xã saong meng thun 2016 – 2020 brei ba điện tal dom baoh sang. Nghệ An urak ini daok labiah 21.000 baoh sang mikva daok di 278 palei pala di dom huyện bhum ceik yau ye Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong oh ka hu pandar điện pakat negar. Bruk peih ngak danak dak padang ngak jalan điện ka dom xã bhum ceik, bhum urang bangsa takik oh lac piah tani tanat raidiuk, paglaong mbang ngui jalan sahaneng ka bhap bini bo daok rik tame cak rok patagok kinh tế xa hoi, pakhang pakajap quốc phòng – an ninh di palei pala, bhum ceik.

 

 .# Thành đoàn ban raya Hồ Chí Minh barau peih bruk tabiak ngak bruk halan hatian bilan hè hijao mbang yaka 21- rah tabiak meng harei 13-7 tal harei 10/8. Dalam mbang ini, labaih 900 ribau urang đoàn, dam dara di ban raya saong sinh vien dom sang bac  Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dalam ban raya parabha labaih 100 nyaom halan hatian nao tal 24 xã langiu ban raya Hồ Chí Minh, 17 tỉnh gah kreh negar, Tây Nguyên saong di taneh ia Lào. Bruk praong hu peih ngak dalam bilan he ini nan lac : khik caga alam moi truong, daong cakak bien doi klhi hau, padang jalan diukrai siam mekre  hadah hadai saong khik ramik trật tự an toàn jalan mbak; padang ngak palei pala barau; bayan dhar phuan saong iek glang ka uranaih kan kathaot.

 

#Kapul Doanh nhân umo daok ranaih di tỉnh Sóc Trăng pambuak bruk saong Kpaul y bac sy bilik iek ruak Đa khoa Hồng Lạc saong Kapul ngak pahala Thánh thất Cao Đài Chợ lớn, ban raya Hồ Chí Minh peih bruk iek ruak saong brei jru oh abih jien ka urang daok di xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tui nan, kapul urang hu iek ruak saong brei jru saoh ka labaih 600 mikva kan kanthaot, urang taha daok sa drei sajan di palei, gam alin hadiah 20 paok pandap ka mikva raidiuk baik kan kandah. Kuhria tui yaom jien abih tih ka bruk ngak nan labaih 100 triệu dong kayua kapul urang nao jak ba dom urang ngak pahala rik daong tame. Tapa bruk ngak nan hu daong ka urang mikva urang kan kathaot iek glang prein yawa hu siam jang.

 

Khaw tin dunya

# Cộng hòa dân chủ bhapbini Triều Tiên barau cuh veik 2 baoh tên lửa tầm katut di pagaiy harei 13-7. Dom tên lửa ini hu tầm cuh jaik 500 kilômét. Ini lac mbang cuh ten lua ka 5 di Triều Tiên dalam oh ka tal 2 adit . Dahlau di nan 1 harei, Triều Tiên hu brei panuac chỉ trích mbang pathram Hải quân jaik tal di Mỹ saong Hàn Quốc, rah tabiak meng harei 16 tal 21-7 tal.

 

# Gah vũ trang nổi dậy di Libi meda jao quyền pasang iek dom mblang kapal haok di Tripôli ka rajaei Libi,  tamat klau thun khik dom mblang kapl haok praong nan. Tui sa thỏa thuận hu ginum biai harei karoi saong rajaei, dom kapul vũ trang brei jao  mblang kapla haok dunya Tripôli ka gah an ninh di Mentri Nội vụ Libi dalm 24 tuk. Dom khaw tin hu khan lac, bruk dom kapul nổi dậy tabiak truh dom mblang kapal haok praong di Tripôli nan siam ka sa rajaei birau jaik hu padang tabiak di Libi. Hadei mbang palih ruah Quoc hoi bilan dahlau hu khan brei thau di harei 20 bilan 7 anak tal, Libi samar tame bruk padang rajaei birau.

 

# Page harei ini 14/7, baoh dit tame di minit 113 di Gốt-giơ (Gotze) hu daong ka đội tuyển Đức yam tapa Ác-hen-ti-na (Argentina) piah mek hu angan vô địch World Cup 2014 di mbang chung kết rah tabiak di mblang Ma-ra-ca-na (Maracana)- Braxin. Cầu thủ Gốt-giơ (Gotze) mek hu blong meng pha tạt blaong di Xchu-lơ (Schurrle) bloh dit tame gol . Mbang Ác-hen-ti-na (Argentina), đội tuyển Đức hu yam tapa “lời nguyền” oh hu đội mbanh châu Âu halei dang akaok dalam dom mbang World Cup rah tabiak di châu Mỹ, piah dang quang ngôi vô địch dunya mbang yaka 4 dalam dakrai sajarah./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân