Cập nhật ngày: 19/6/2014

# Patui veik danak dak mbang nyaom ka 7, page harei 18/6, Quốc hội ngak bruk pak hội trường, biểu quyết brei tapa Hukum đầu tư công saong ginum biai ka Dự án Hukum sang daok (pasiam veik). Hadei di tuk hu ginum biai pak hội trường, dự án Hukum đầu tư công hu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tacei pato dom jabat pambuak pagam ngak siam bruk taduan mek ginup abih panuac rik tame di dom urang Quốc hội. Tui nan, ngan haong 440 urang QH njauk hatai dalam 447 urang hu mbaok tame biểu quyết, Quốc hội brei tapa Hukum đầu tư công.

 

# Biar harei 17 bilan 6, di jabat Rajaei, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Akok Phân ban pambuak bruk  Việt Nam – Lào pan akok bruk ginum biai Phân ban pambuak bruk Viet –Lào pasang iek veik bruk pambuak gauk jien padai tame ngak mbang, pablei salih, pato megru saong patagok manuac ngak bruk saong taneh ia Lào. Phó Thủ tướng iew dom Mentri, dom gah samar peih ngak dom bruk hu ba tabiak dalam mbang ginum biai  pambuak bruk Viet Nam – Lào, rik daong pabak bruk pambuak talei rohim, bruk ngak mbang di taong abih gah di dua taneh ia.

 

 # Dalam 2 harei 17 saong 18/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi peih tal pato pathram peih ngak Đề án “Patagok pathau khan, pato pakai adat hukum ka urang jakar saong bhap bani bhum tapen naegar, pulao kaoh tukvak 2013-2016”. Pak tal pato pathram, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi jeng hu khan brei thau ka bruk daok rah tabiak angaok tasik urak ini, brei thau ka jalan ngak, jalan ba di Đảng, Karja drei, piah ka mikva urang bac thau saong pathau khan veik brei ka bhap bini thau saong hu dom bruk ngak njauk piah khik caga chủ quyền pulao tasik di palei nagar.

 

# Di ban raya Ho Chi Minh birau peih bruk parang iek “Đà Lạt – Bản đồ Padang ban” kayua Sang bac Viễn Đông Bác Cổ saong Thư viện Khoa học Tổng hợp dang tabiak ngak. Parang iek hu parang tabiak 42 blah rup cih hu 250 ấn bản số hóa asar glaong ka bruk padang ban bein bingu meng thun 1881 tal thun 1932 saong bruk cak rok patagok di Da Lat  mbiah tal thun 2000, jeng yau bruk quy hoach ban tal thun 2050.

 

 # Pak bal Cần Thơ bahrau rah tabiak Nyaom darak pasa pandap Việt Nam chất lượng glaong hu mbaok 450 gian hàng di 150 doanh nghiệp. Ngan haong kadha: Salih bahrau - Sáng tạo di dom mbang nyaom darak pasa Pandap Việt Nam chất lượng glaong thun 2014, dom doanh nghiệp hu mbaok meda meyaih khan tal urang blei pandar dom janih pandap bahrau saong mbluak abih di dom doanh nghiệp hu mbaok angaok darak pasa atau daok meyaih khan angaok darak pasar; dom dây chuyền công nghệ, hệ thống ngak tabiak, phần mềm tiên tiến saong hiện đại daok hu pandar dalam doanh nghiệp; dom salih bahrau ka bruk phân phối, marketing bo doanh nghiệp daok peih ngak.

 

 # Pa-uan bilan ngak bruk kayua uranaih thun 2014, Sở Lao động – Thương binh saong xã hội Bạc Liêu hu alin brei 350 paok pandap ka dom adei hu raidiuk biak kan kandah. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hu alin brei 20 paok jien bac ka uranaih kan kathaot kham merat bac megru, piah pachreih dom adei yam tapa kan kandah dalam raidiuk, bac megru naih joi.

 

 # Harei 17/6, Kapul Ilamo Nghệ thuật, pambuak haong Kapul urang vak báo tỉnh Đồng Tháp peih parang iek thaot binguk báo chí nghệ thuật siam gheih di dom tác giả daok di 6 tỉnh gah Barak kraong Hậu, salam uan pahadar 89 thun harei Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014). Mbang parang iek meyaih khan 100 blah thaot binguk di 70 tác giả nan lac urang vak, urang pambuak bruk di jabat báo chí, dom nghệ sĩ thaot binguk sáng tác dalam dom thun jaik di ini di 6 tỉnh dalam khu vực gah Barak kraong Hậu nan lac Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh.

 

Khaw tin dunya:

 # Harei 17 bialn 6, sa sruh kapal haok quân sự di Nam Phi laik trun di gah Barak taneh ia ini ngak 3 urang lin metai. Tui cảnh sát, mbang bala rah tabiak mong 10tuk meteh tuk kapal haok par tapak meng Xa-bi Xa-bi, tỉnh Mpu-ma-lan-ga par tal ban Ly-đen-bớc thaok tame ceik. Tuk nan, dalam kapal haok hu 5 urang, langiu 3 urang metai, daok veik 2 urang njauk rambuac trak. 

 

 # Tal harei 17-6, dom mbang padeih ngak di dom urang ngak gah jalan pasei di negar Pháp yam tapa harei ka 7. Dom mbang padeih ngak nan nyu ngak ka bruk nao mai meng jalan pasei di Pháp jaik tê liệt abih, daok tok 40% tuyến jalan pasei nao mai dalam bal ine daok nao mai hu. Tui kuhria mboh, dom mbang paeih ngak ini ngak ka Pháp khat lahik 100 triệu ơ-rô (135 triệu đô la). Dom mbang padeih ngak di urang ngak gah jalan pasei rah tabiak meng harei 11/6 piah phản đối bruk peih pabah mbang meriak gauk ka dom dịch vụ jalan pasei, saong bruk daok kuhria salih bharau di Raja-ei piah yasa Công ty jalan pasei negar Pháp haong Mạng lưới jalan pasei Pháp (RFF).

 

# Dalam sa tuyen bo harei 17 bilan 6, urangbrei panuac di Mentri ngoại giao Thái Lan Coi Cuông ndom lac, taneh ia ini oh hu sarak saong ke hoach pateok urang ngak meng negar Campuchia tame saong brei thau lac, Thai Lan coang khin taong abih dom urang ngak negar langiu daok ngak bruk di Thai Lan njauk tui hukum piah pacang caga bruk pablei manuac saong pachap urang ngak biak rilo bruk. Mentri ngoại giao Thái Lan daok brei thau urak ini oh ka mboh bruk pametai menuac halei pambak tal urang Campuchia tame negar ini oh hu hrak ba-ar./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân