Dom quyền lợi hưởng BHYT anek saih, sinh viên nan lac: hu iek glang pren yava akaok mereip di sang bac (sơ cấp cứu, xử trí akaok mereip tuk njauk rambuis, dom janih ruak njuan dalam tuk bac da-a); Hu iek ruak, pasiam veik chức năng, khám thai định kỳ, ndih tapui; iek ruak meyah pametai rup eng, ngak njauk rambuis rup eng; iek ruak tổn thương rup pabhap, tinh thần mai meng bruk ngak suan adat hukum di urang nan, hu bayar jien pajeng ba urang ruak meng tuyến huyện tagok tuyến angaok ngan haong HSSV hu mã thẻ: BT, HN, DT, DK, XD saong TS meyah cấp cứu atau daok iek ruak nội trú njauk panduan tagok tuyến chuyên môn kỹ thuật; Hu bayar jien jru, hóa chất, pandap panda y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế tui quy định di Mentri YT.

Ndom ka tanut hưởng BHYT, tuk iek ruak njauk quy định hu hưởng taong abih jien iek ruak BHYT ngan haong dom bruk yau ini:

+ anek saih SV hu mã thẻ BHYT lac: BT, HN, DT, DK, XD, TS.

+ HSSV có mã thẻ BHYT là: BT, HN, DT, DK, XD, TS.

+ Iek ruak di tuyến xã;

+ Taong abih yaom jien iek ruak di sa mbang iek ruak biar jang labaih 15% yaom jien bilan cơ sở (urak ini lac 208.500 đồng);

+ Hu tukvak blei BHYT 5 thun gam tagok, saong hu yaom  jien gam bayar jien iek ruak dalam thun prong jang 6 bilan jien bilan cơ sở (samu 8.340.000 đồng) ye hu jabat BHXH brei harak chứng nhận oh gam bayar dalam thun.

- 95% yaom jien iek ruak tuk anek saih SV hu mã thẻ BHYT nan lac: TC, CN;

- Ngan haong mã thẻ HS, SV, TA, TQ, TY, TV tuk iek ruak hu bayar 80% yaom jien iek ruak.

Anak saih SV hu tut angan iek ruak akaok mereip di balai y tế tuyến xã atau phòng khám đa khoa (PKĐK) atau sang iek ruak tuyến huyện hu iek ruak BHYT di balai y tế tuyến xã atau PKĐK atau sang iek ruak tuyến huyện dalam tỉnh: mức hưởng 100%.

Anek saih SV hu mã thẻ DT, HN hu  blei BHYT saong daok di bhum kinh tế - xã hội kan kandah atau biak kan kdnah; anek saih SV hu mã thẻ XD tuk eng drei nao iek ruak oh njauk tuyến di sang iek ruak tuyến huyện, iek ruak nội trú di sang iek ruak tuyến tỉnh, tuyến trung ương: mức hưởng 100%.

Meyah cấp cứu: hu iek ruak di labik iek ruak halei jeng hu saong hu mức hưởng 100%.

Meyah nao iek ruak oh hu ginup harak gar: hu kadung ien BHYT bayar tapak di jabat BHXH dalam phạm vi saong mức hưởng njauk tui adat hukum./.

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân