Khaw tin 10h30 saong 14h30 harei 7/7/2015    

# Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng daok ravang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tui panuac daa di rajaei Hoa Kỳ.  Harei ini 7/7, di Nhà Trắng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hum bang ginum biai saong Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma taong yaom talei pambuak bruk dua gah dalam 20 thun tapa saong ba tabiak dom jalan ngak ka talei pambuak bruk dua taneh ia dalam rilo thun tal tui jalan pamaong tal harei hadei, dak padang talei pambuak bruk khang kajap, kein laba ka yaok taneh ia, kayua hoa binh, tani tanat saong patgaok di khu vuc saong dunya. 

/ Biar harei kabroi 6/7, di jabat ngak bruk di rajaei, phaok thủ tướng Vũ Văn Ninh hu taduan kapul lambaok 52 urang hu buh pren yava ban Cần Thơ nan lac dom amaik VNAH, dom thương binh, bệnh binh, urang njauk khamang cap caik gut, tuk mai rivang ban ine HN saong tame lăng sirah chủ tịch HCM. Phaok Thủ tướng ndom lac đảng, karja biak sangka, ưu tiên patabiak sarak piah paglaong raidiuk di urang hu buh pren yava, brei glaong jang tanut trung bình di labik daok.  

# Harei kabroi, amuk Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, akaok mban  Dân vận Trung ương saong kapul urang jakar Quốc hội tỉnh Hà Giang hu taom gaok cử tri tỉnh Hà Giang. Dalam dân chủ, ndom biai tapak, cử tri Hà Giang taong yaom glaong dom bruk ngak hu di mbang nyaom ka 9, Quốc hội mbang XIII barau blaoh saong caong khin rajaei, Quốc hội sangka brei ramik ngak pasiam dom công trình thủy nông palei pala, ribaong ba ia di xã Quảng Nguyên dalam huyện Xín Mần. 

/ Harei kabroi, UV mintri chính trị, akaok UBTUMT negar VN Nguyễn Thiện Nhân hu mai xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, rivang saong jao sổ tiết kiệm yaom 400 triệu đồng ka vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền, mek hu 3 huy chương ameh SEA Games thun 2015. Pok panuac thau dhar phon bruk sangka, pachreih ba di akaok UBTUMT negar VN, UB bhap bini tỉnh Nam Định saong tổng cục TDTT, VĐV Nguyễn Thị Huyền sanya kham merat piah mek hu dom thành tích glaong jang. 

 # Mbang pandiak bhang khang meng blaoh ngak ka labaih 3.000 ha tea di tỉnh Nghệ An gaok kan kandah trak, dalam nan jaik 850 ha tea njauk tak klak piah pala veik. Anak bruk ini, tinh hu tacei pato dom puk palei pasiam dom khat lahik di pandiak bhang ngan saong phun tea. Dom taneh tea thu hala, khat lahik meng 30- 70%, meda pasang iek, kuhria caga phun pajaih tuk hajan trun piah pala halok tame piah khik caga mật độ. Daok 850 ha tea thu hala labaih  70%, njauk tak klak piah pala veik. Tỉnh daok pok panuac tagok rajaei daong urang nong tui jalan daong khat lahik kayua bala meng lingik tasik. 

/ UB bhap bini tỉnh Phú Yên barau peih ngak dự án pasiam veik canah jalan pambuak dua tỉnh Phú yên saong Gia Lai. Canah jalan nan atah labaih 56km, lac jalan pakat IV bhum ceik, abih tih phun jien buh tame labaih 4.600 tỷ đồng meng kadung jien trái phiếu rajaei. Dự án ngak pasiam canah jalan pambuak dua tỉnh Phú yên saong Gia Lai rik daong nyaik ribuk, daong urang njauk bala, jhul patagok kinh tế - XH bhum taneran saong bhum ceik, rik daong khik kajap an ninh quốc phòng labik bhum kreih negar – Tây Nguyên. Ong Lê Văn Trúc, Phaok akaok Uỷ ban bhap bini tỉnh Phú Yên sanya: Sở jalan mbak pajeng ba hu trách nhiệm ngak siam bruk tui iek peih ngak dự án, tui iek chất lượng công trình. Ngan saong huyện Đồng Xuân, pataom tame tacei pato dom jabat chức năng peih bruk pathau khan, jak ba bhap bini pachreih tui sarak đầu tư dự án, khik kajap an ninh trật tự dalam luac tukvak padang ngak . 

# Jaik di ini, rilo po gilai nao mai angaok kraong Tiền labik jaik tatua Rạch Miễu biak duh hatai anak bruk ia dalam kraong biak kaoh (cạn) oh siam ka gilai nao mai. Catang di abih nan lac labik meng cồn Thới Sơn (tỉnh Tiền Giang) tapa gah bờ Đông di kraong Tiền dalam xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) ala kraong bak gluh baok, rilo gilai nao tapa ini gar gluh baok. Gah Công ty cổ phần BOT tatua Rạch Miễu khan lac, piah kuac kraong labik ini njauk likau adat di mintri Giao thông vận tải.  

Patui di ini dom khau tin dunya:

/ Harei kabroi, yaok rituh mbang khuah pambak tapa dom tỉnh gah pai di Canađa pacap gah urang ngak praong taneh ia ini tabiak bruk khẩn cấp saong pachreih yaok nguồn lực piah pasang iek pui khuah pambak tal dom labik dân cư. Labaih 13 ribau urang di dom puk palei, ban sit njauk panduan nao chip hadei di tuk dom mbang khuh pambak tapa dom vành đai an toàn tame tal labik daok di bhap bini.        

# Mintri Y tế Philíppin brei thau, taneh ia ini barau hu sa urang barau njaom hội chứng hô hấp bhum Trung Đông Mớt (MERS). Urang njaom barau, lac sa urang taneh ia langiu umo 36 thun, tal ban ine Ma-ni-la di Philíppin meng Đu-bai harei 19/6. Urang ini dương tính saong vi-rút ngak tabiak  hội chứng hô hấp bhum Trung Đông. Ini lac mbang njaom Mớt ka 2 di Philíppin. 

/ Gah y tế dunya brei thau, jit aih caraoh urak ini daok lac sa dalam dom kan kandah paraong abih ngan saong pren yava anek menuac saong lac bruk caik hatai praong abih di bhap bini dunya. Min, bruk pandar vacxin pacang ruak aih caraoh (OCVs)  urak ini daok brei thau lac hu siam lagaih dalam bruk pasang iek dom sruh jit ruak barau./.

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân