Rilo thaot binguk hu parang di mbang yaih khan di harei pataom 

Dalam dom bruk ngak di Adit “Praong jum pataom dom bangsa – Drap ar ilamu Viet Nam” thun 2020 daok peih ngak di Palei Ilamu Dulich dom bangsa Viet Nam (di Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội),rilo adat cambat ilamu siam gheih di dom bangsa hu padang ngak gilac veik, dalam nan hu adat lakhah di bangsa Pà Thẻn. Bangsa Pà Thẻn lac sa dalam 16 bangsa biak takik manuac di negar drei, daok ralo di xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Ndam lakhah di urang bangsa Pà Thẻn hu peih ngak  di Palei ilamu dom bangsa Việt Nam mbang ini hu ginup adat cambat, yaok adat lac 1 ilamu biak gheih karei. Dalam raidiuk yaok harei, urak ini dom adat cambat klak oh daok lagaih, abih rilo jien padai, palai jien padai dalam ndam lakhah dak harei dak hu salih karei saong klaak nao. 

Meng akaok thun tal ni, tỉnh Khánh Hòa hu labaih  9.100 urang ruak pandiak tabiak drah,  hu  2 urang metai .. Jit ruak pandiak tabiak drah rah tabiak meng akaok bilan  9 tal urak ni , hu labaih  4.000 urang ruak, dalam tuk nan , 8 bilan dahlau di nan , tok hu  5.000 urang.. Jit ruak rah tabiak khang min rilo urang iek lap, tok huac ruak  Covid-19… nan ye tok nao tal dom labik iek ruak  tư atau eng drei blei jru menyum, tuk ruak trak jeng nao sang iek ruak  . Urak ni sang iek ruak  Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa oh daok labik ka urang ruak kayua dom urang ndih veik iek ruak gam gam tagok. Sang ike ruak ni dok iek ruak dalam ka labaih  100 urang ruak pandiak tabiak drah.

Kalup kapol Thái Sơn Nam mek hu Cúp pakat negar futsal HDBank 2020 peih tabiak di Đắk Lắk. Hadei di tuk caoh tame hu 3 baoh samu gauk dalam 2 hiệp,, Kalup kapol Thái Sơn Nam janeh Sanvinest Sanatech Khánh Hòa sa baoh lac 5-4 di mbang caoh atah 6 mét chung kết. Jayah nan daong ka Thái Sơn Nam mek hu dua cúp haong gauk lac vô địch negar saong cúp pakat negar dalam bilan pakacah caoh mbanh thun 2020. Biak naih gheih di labik caoh pakacah 6 mét, Hồ Văn Ý mek hu angan “ Urang caoh mbanh naih joi abih di mbang pakacah ini”.

Jabat  CSĐT Công an TP.HCM hu tabiak sarak duah cap Nguyễn Đức Tâm (ndam ndoc Công ty TNHH sang danaok taneh riya  Đức Tâm Land) ka duas pachot blah mek drap ar.Ong Tâm song dom menuac urang karei di Công ty Đức Tâm Land thau cambaih taneh nan oh ka hu adat brei padang ngak sang danaok,oh ka hu parabha jeng lô, oh ka hu pasang iek brei adat padang ngak hạ tầng di jabat hu thẩm quyền min eng drei ngak  bản vẽ phân lô, padang danak dak hu angan ieu lac  "Labik sang dok padeih padei  sinh thái Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai", hadei di nan mbaoh tangin tame harak  pablei veik  piah blah mek jien di rilo menuac urang labaih 6,4 tỉ đồng.

Pambuak tal bruk jak tak glai, mek kayau bạch tùng praong yaok rituh thun di xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Lâm Hà hu  tabiak bruk brei kaoh tui hukum, saong brei chap mek chip dua urang pambuak tal bruk nan. Dahlau di nan, harei  24 bilan 11 thun 2020, jabat chức năng mboh taneh glai 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, kayua MBan Khik iek glai pacang caga Lâm Hà daok khik iek, hu labaih 10 phun kayau praong umo yaok rituh thun ralo meng lac phun bạch tùng đường njauk tak jaleih trun bak. Dom urang jak tak glai tagaih mek kayau di labik ini, mek tai kayau ba tabiak truh glai. Jabat chức năng mboh saong chap hu 1,55 m3 kayau bạch tùng di urang jak tak glai suan hukum di bein caphe sang ong Nguyễn Văn Tuyến, umo 54 thun, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, lac  akaok Kapol khik iek glai.

Urang dang akaok iek gah danak dak samar drah di Gah Y tế dunya  (WHO) Mike Ryan khan lac bruk brei tabiaik rai sa janih  vắcxin pacang COVID-19 hu brei  ka dunya pasang iek hu jit ruak dalam thun anak tal.  Ong Ryan brei thau, ni lac  sa bruk meda ngak hu  min bhap bini dom negar  brei ngak njauk bruk paatah di gauk hu siam mekre hacih saat. Kayua lac, bruk klauk  vắcxin oh hu makna lac palahik  abih jit  COVID-19 bo tok lac pabak jalan pacang caga, klah batabiak veik  dom bruk pa atah di gauk song pasang iek ruak siam jang.

Meng harei 2/12 anak tal, Rajaei Anh ba tabiak bruk pacang caga jit ruak 3 pakat ngan saong bhum England, hadei di tuk bruk pacang cakak  di labik ini abih tukvak pakauk.Tui bruk ba tabiak nan, brei takik taom gaok ralo manuac catang abih dalam 2 adit ngan saong 23,3 triệu bhap bini di dom labik trak damah abih kayua jit Covid-19. Dalam tuk nan, dom jalan pacang caga pakat 2 brei peih ngak di dom labik daok veik di bhum England, dalam nan hu ban ine London. Anh urak ini lac taneh ia châu Âu gaok kan kandah trak abih kayua jit Covid-19 ngan saong 1. 574.562 mbang urang njom ruak saong  57.031 urang metai.

Brei panuac song dom urang vak di harei  26-11, tukvak Mỹ, Tổng thống Trump brei thau  meyah ong  Biden jayah di mbang plaik phiếu di đại cử tri đoàn, ye ong tabiak truh Nhà Trắng. Min, ong ndom lac  đại cử tri đoàn "biak suan" meyah plaik phiếu ka ong Biden.Ong Trump  tal urak ni dok ndom lac bruk palih ruah rah tabiak rilo paleik saleik song hu harak pathau ka bruk palih ruah di rilo  bang yau Pennsylvania song  Michigan./.

Urang lang: Hanipha- Ái Nghiêm -28/11

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân