Sang Bát Giác di bein bingu rup patau Lý Thái Tổ, bal ine Hà Nội

 

Mintri Ilamu-Thể thao saong Du lịch bahrau tabiak bruk pilih ruah pok brei Giải thưởng Hồ Chí Minh saong Giải thưởng Karja ka văn học, nghệ thuật thun 2021. Tui nan, dom giải thưởng pamaong tal bruk pilih ruah hu dom tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình ka văn học, nghệ thuật hu yaom glaong atau biak glaong ka asal kadha saong jalan ngak nghệ thuật piah pok tagok Akaok negar alin brei…Tuk vak peih tabiak bruk pilih ruah alin brei di dom hội đồng chuyên ngành pakat karja dui atah tal harei 1/2/2021.

Meng harei 01-10/11/2019 di ban Carrara, Tuscany, Italia, Mintri Ilamu-Thể thao saong Du lịch pambuak bruk haong Đại sứ quán Việt Nam di Italia saong mBan padang ngak Lễ hội Phương Đông peih parang iek  "Khan ao dom bangsa saong Thủ công mỹ nghệ Việt Nam". Parang iek hu parabha jeng 03 binah lac: Khan ao, tơ lụa saong khan bai dom bangsa Việt Nam; Sơn mài; Mây tre đan. Tapa parang iek, ayut sahabat di dunya hu thau cambaih jang ka dom yaom glaong ilamu Việt Nam hu padang tabiak tapa sajarah bangsa hu pataom veik, brei mboh tapa dom pandap thủ công mỹ nghệ biak gheih di 54 bangsa adei sa-ai. Parang iek jeng hu yaih khan haong ayut sahabat dunya ka bruk khik ramik saong patagok dom pandap ilamu meng kan di Việt Nam dalam tuk mbeik drei yam tame dunya.

Di labik sang Bát Giác (bein bingu rup patau Lý Thái Tổ), phố nao takai Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội daok rah tabiak dom bruk “Harei ilamu, du lịch Ninh Thuận”. Tapa nan hu rilo bruk parang me-in nghệ thuật; dom labik parang iek, yaih khan pandap di palei ngak meng kan lac: lan am Bàu Trúc, palei menyim khan bai Mỹ Nghiệp.

Harei Oóc Om Bóc – pakacah ghe Ngo Sóc Trăng mbang ka IV, bhum ĐBSCL thun 2019 lac meng harei 05/11 tal harei 11/11/2019. Bruk peih Lễ hội Oóc Om Bóc – pakacah ghe Ngo Sóc Trăng mbang ka IV, bhum ĐBSCL thun 2019, piah khik ramik saong patagok dom yaom glaong meng kan di bhap bini bangsa Khmer; saong tapa nan piah yaih khan, brei thau ka puk palei saong anek menuac Sóc Trăng; dui pachreih tuai du lịch, dom urang đầu tư dalam saong lingiu taneh ia mai haong Sóc Trăng.   

Sở Khoa học & Công nghệ pambuak bruk haong mBan Bangsa ban sit Cần Thơ bhrau yaih khan Dự án "Pato bruk ngak saong akhar vak ka urang bangsa Khmer". Ong Tào Việt Thắng (mBan Bangsa ban sit Cần Thơ), lac urang dang akaok Dự án "Pato bruk ngak saong akhar vak ka urang bangsa Khmer" brei thau: Tabiak meng bruk duah dom jalan daong ka bhap bini Khmer patagok jalan ngak mbang duah jien saong khik ramik akhar vak, kapul roh duah hu peih dom bruk pato akhar haroh Khmer tapa dom baha Khmer, tacei pato bhap bini Khmer pala padai saong ngak thủ công mỹ nghệ. Tapa nan mboh lac, jien mek tame di bhap bini hu tagok, dom jalan ngak mbang hu rilo jang, bruk sản xuất saong khik ramik akhar haroh Khmer siam jang.

Anek saih dom sang bac Bangsa gam bac gam daok di Yên Bái, Hà Giang saong Phú Thọ bahrau hu maong iek dom phim chiếu brei iek saoh pak di sang bac hu chất lượng yau di rạp chiếu phim. Ini lac bruk ngak di danak dak “Điện ảnh ka abih menuac urang”. Danak dak hu rilo tác phẩm điện ảnh Việt Nam karei di gauk ba tal jaik 18.000 khán giả di rilo tỉnh ban dalam taneh ia, abih di nyu nan lac dom bhum oh ka hu labik me-in sambai siam. Ngan saong rilo anek saih, ini lac mbang akaok meti dom adei hu maong iek phim hu chất lượng di rạp, pamedeih tagok hatai anit taneh ia, palei negar saong tự hào bangsa.

Hội Sinh viên TPHCM pambuak bruk haong Hãng Phim Trẻ peih harei pataom phim sinh viên mbang ka 4 - thun 2019 di TPHCM ngan saong kadha “Khát vọng xanh”. Asal kadha di harei pataom brei mboh hatai caong,, hatai jia di SV ban raya ka bruk cakrok patagok di taneh ia saong di ban raya, pamedeih tagok dom panuac, dom dalikanmekre dalam SV ban raya piah pok paglaong bruk anit ranam taneh ia, diukrai hu trách nhiệm, takre bac megru, sahneng duah saong kham merat yam tagok di SV dalam saman bahrau. Tukvak taduan kadha di vòng sơ khảo lac meng harei 18/11 tal harei 25/11/2019, hadei di nan lac chấm vòng sơ khảo, pilih ruah tabiak 20 kadha tame vòng chung kết meng harei 26/11 tal harei 2/12/2019. 

Urang lang: Musa Phương - 27/10

 

Trang tin Văn hóa - Giải trí ngày 27-10

Bộ VHTTDL vừa ban hành kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021. Theo đó, các giải thưởng hướng tới mục tiêu xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để trình Chủ tịch nước phong tặng…Thời gian triển khai công tác xét tặng tại các hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước kéo dài đến ngày 1/2/2021.

Từ 01-10/11/2019 tại thành phố Carrara, Tuscany, Italia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và Ban Tổ chức Lễ hội Phương Đông tổ chức Triển lãm "Trang phục các dân tộc và Thủ công mỹ nghệ Việt Nam". Nội dung triển lãm chia thành 03 phần: Trang phục, tơ lụa và thổ cẩm các dân tộc Việt Nam; Sơn mài; Mây tre đan. Thông qua triển lãm, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về các giá trị văn hóa Việt Nam được tạo dựng qua chiều dài lịch sử dân tộc đã hội tụ, thể hiện sinh động qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, tiêu biểu của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Triển lãm cũng giới thiệu với bạn bè quốc tế về quá trình bảo tồn, giữ gìn và phát triển những sản phẩm văn hóa truyền thống của Việt Nam trong quá trình hội nhập. 

Tại khu vực Nhà Bát Giác (vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ), phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đang diễn ra các hoạt động “Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận”. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật; các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề thủ công truyền thống: gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. 

Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2019. Việc tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực ĐBSCL năm 2019, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng báo dân tộc Khmer; đồng thời, thông qua lễ hội để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về địa phương và con người Sóc Trăng; thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Sóc Trăng.     

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ vừa giới thiệu Dự án "Dạy nghề và chữ viết cho người dân tộc Khmer".  Chủ nhiệm Dự án "Dạy nghề và chữ viết cho người dân tộc Khmer" Tào Việt Thắng (Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ) cho biết: Xuất phát từ mục đích tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển sinh kế và bảo tồn chữ viết, nhóm nghiên cứu đã triển khai các mô hình dạy chữ Khmer thông qua hệ thống các chùa Khmer, hướng dẫn đồng bào Khmer trồng lúa và làm thủ công mỹ nghệ. Kết quả cho thấy, thu nhập của đồng bào được tăng lên, các nguồn sinh kế đa dạng, năng lực sản xuất cũng như gìn giữ chữ viết Khmer tốt hơn. 

Học sinh các trường Dân tộc nội trú ở Yên Bái, Hà Giang và Phú Thọ vừa được xem những bộ phim miễn phí ngay tại trường với chất lượng của rạp chiếu phim. Đây là hoạt động của chương trình “Điện ảnh cho mọi người”. Chương trình đã giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam khác nhau đến với gần 18.000 khán giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là những khu vực chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng giải trí chất lượng cao. Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu các em được xem phim với chất lượng của rạp chiếu phim, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và tự hào dân tộc.

Hội Sinh viên TPHCM phối hợp cùng Hãng Phim Trẻ tổ chức Liên hoan phim sinh viên lần 4 - năm 2019 tại TPHCM với chủ đề “Khát vọng xanh”. Chủ đề liên hoan thể hiện khát vọng, hoài bão, niềm tin của sinh viên thành phố cho sự phát triển của đất nước và thành phố; khơi gợi những thông điệp, câu chuyện đẹp trong sinh viên thành phố nhằm cỗ vũ tinh thần yêu nước, xây dựng thói quen tốt, lối sống trách nhiệm, văn minh, chủ động học tập, sáng tạo và ý chí vươn lên của sinh viên trong thời đại mới. Thời gian nhận tác phẩm của vòng sơ khảo là từ ngày 18/11 đến ngày 25/11/2019, sau đó là chấm vòng sơ khảo, chọn ra 20 tác phẩm vào vòng chung kết từ ngày 26/11 đến 2/12/2019. 

Biên soạn Aí Nghiêm

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân