Patui veik danak dak mbang nyaom ka 8, page 13/11, Quốc hội hu pang harak pathau khan di Kapuk pasang iek di Quốc hội ka bruk peih ngak sarak, adat hukum ka bruk pacang caga khuah, padam khuah tukvak 2014-2018.

Quốc hội daok ginum biai mbang nyaom ka 8

 

Patui veik danak dak mbang nyaom ka 8, page 13/11, Quốc hội hu pang harak pathau khan di Kapuk pasang iek di Quốc hội ka bruk peih ngak sarak, adat hukum ka bruk pacang caga khuah, padam khuah tukvak 2014-2018. Harak pathau khan kayua Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh di Quốc hội Võ Trọng Việt pathau khan brei mboh: dalam tukvak meng bilan 7/2014 tal bilan 7/2018, dalam negar rah tabiak 13.149 mbang khuah, ngak brei 346 urang metai, 823 urang njauk rambuis; khat lahik drap ar tui kuhria labaih 6.500 tỷ đồng saong 6.462 héc-ta glai. Bruk khuah patuh rah tabiak srau dhau yau nan, min daok hu rilo tavak tavaiy cuang kandah dalam bruk peih ngak sarak, adat hukum pacang caga khuah, padam khuah. Di rilo labik yau Hà Nội, bal raya Hồ Chí Minh... rilo labik daok di bhap bani daok dalam jalan hẽm sit, dalam, radaih padam khuah oh tame hu. Kapul pasang iek caong khin Raja-ei patui veik padang ngak chiến lược pacang caga khuah saong daong veih urang njauk bala, abih di nyu ngan haong dom labik, công trình prong pakat negar, khu đô thị, dom khu công nghiệp, labik pablei salih...mbuan ba tal khuah patuh.

Di ban Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận birau peih bruk pato pasram ka 124 urang lac manuac hu angan je dalam bhap bini dom bangsa takik mai meng 124 palei di 37 xã dalam 7 huyện, ban di tỉnh. Tal pato pasram piah daong ka urang hu angan je dalam bhap bini hu pabak ilamu, sami samar, hadah krah dalam bruk pathau khan, daong ka bruk palei pala. Dalam tukvak pato pasram, dom urang nan hu Mban bangsa tỉnh Ninh Thuận khan brei thau ka bruk kinh tế -xã hội di tỉnh dalam 9 bilan thun 2019 saong dom bruk anak tal piah cak rok patagok. Langiu di nan, dom urang hu angan je daok hu pang khan ka dom sarak pambuak tal bhum urang bangsa takik saong bhum ceik tui dom Quyết định di Thủ tướng Rajaei jeng yau  dom Nghị định di Rajaei.

Hadei di 2 mbang ribuk ka 5 saong ka 6, aia ndik glaong tame taneh haluk di takai tasik xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, caik veik dom lubang cuah dalam. Paga pacang, taneh riya, sang danaok di bhap bani glut jaleih, khut khat trak. Bilan 5 meng bloh, UBND tỉnh Phú Yên buh tabiak 30 tỷ đồng ngak kè tasik An Chấn, kayua jien takik nan ye bruk ngak kè tasik An Chấn tok ngak hu labaih 350m, ginup pacang khik ka dom labik di gah palei Mỹ Quang Bắc. Anak bruk hajan ribuk rah tabiak khang, oh thau dahlau, UBND tỉnh Phú Yên hu pathau tagok Trung ương likau jien daong padang ngak labik kè tasik gah Meraong xã An Chấn, atah jaik 200 mét ngan haong phun jien jaik 20 tỷ đồng.

Brah ST25 di Việt Nam hu jao brei giải brah bingi abih di dunya hadei di tuk tapa mbaok dom janih brah di Thái Lan, Campuchia di mbang pakacah World's Best Rice, kayua The Rice Trader peih tabiak. Ini lac sa bruk praong hu makna dalam di Nyaom biai pablei salih brah dunya  mbang 11 di Manila, Philippines meng harei 10 tal 13-11. Brah ST25 di Viet Nam yam tapa brah di dom taneh ia yau Thái Lan, Campuchia piah taduan hu giải thưởng di bruk pakacah  mbang ini hadei di 10 mbang peih bruk pakacah dalam 10 thun tapa.

Dịch tả pabui Châu phi rah tabiak dalam tukvak tapa ngak ka urang raong glang khat lahik trak oh khin raong veik ngak ka ralaow pabui dak harei dak takik. Di dom siêu thị pak bal raya Hồ Chí Minh, ba rọi pabui hu pablei yaom 133.000 đồng/kg, talang pabui hu ralaow 93.000 đồng/k, glaong abih dalam 3 thun tapa. Daok dom darak pasar di bal Đà Nẵng, urak ini yaom ralaow pabui tagok jaik 20%, glaong abih meng dahlau mai.

Italy daok dang anak ribuk khang, dalam nan ban Venice gah Đông Bắc saong dom labik gah barak taneh ia ini lac dom labik gaok kan kandah khat lahik trak abih kayua ribuk. Di ban Venice gheih mekre, mblang bein St.Mark danei angan njauk ia dauk dalam kayua hajan khang ngak ka ia kraong ndik  tagok glaong. Hajan rubuk rah tabika di harei 12 bian 11 di Vương cung thánh đường St.mark lac sa dalam 5 mbang ia sua praong abih meng lavik mai hu mboh  di Thánh đường St.Mark  kuhria mneg tuk padang ngak di thun 828 saong padang ngak veik  hadei di mbang apui khuah di thun 1063.

Karja tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia harei 13/11 brei thau, di tỉnh ini hu takik abih 4.600 drei pabui metai kayua jit tả pabui châu Phi. Tui jabat raong glang saong an ninh kaya mbang tỉnh Bắc Sumatra, jit tả pabui  châu Phi tamuh tabiak meng bilan 10 tapa saong hadei di nan pambak prong di 11 bhum palei karei dalam tỉnh, dalam nan hu gam bal Medan City, kayua bhap bani parah drei pabui metai njuak njaom mbak ruak trun kraong.

Urang jakar di châu Âu saong truyền thông Mỹ mboh lac, Mỹ meda brei kadun veik tukvak kak jien je dom janih radaih ô tô jeng yau pandap ngak radaih ô tô blei tame meng Liên minh châu Âu dalam adit ini. Tui bruk ba tabiak, harei 13 bilan 11 lac tukvak puac abih piah ka lambaok gah pablei salih Mỹ Robert Lighthizer khan tagok Tổng thống Đô-nan Trăm ka bruk ginum biai bruk pabeli salih di Mỹ saong Liên minh châu Âu . Harei 14/ 11 lac harei Tổng thống Mỹ ba tabiak jalan ngak njauk kak jien je dom janih radaih ô tô saong pandap ngak radaih ô tô blei tame meng Liên minh châu Âu ha-oh./.

Urang lang: Aí Nghiêm & Thụy Sĩ -14/11

 

 

Trang tin sáng 14-11

 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 13/11, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày cho thấy: Trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2018, cả nước đã xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6.500 tỷ đồng và 6.462 héc-ta rừng. Tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp như vậy, song  đang tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... nhiều khu dân cư tập trung nằm trong ngõ, hẻm sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được. Đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ tiếp tục xây dựng chiến lược phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, các khu công nghiệp, thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao.

Tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức tập huấn cho 124 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở 124 thôn của 37 xã thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Lớp tập huấn nhằm giúp người có uy tín trong cộng đồng trau dồi thêm kỹ năng, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng của năm 2019 và định hướng phát triển thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến một số chính sách hiện hành liên quan đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như các Nghị định của Chính phủ.

Sau 2 trận bão số 5 và số 6, triều cường xâm thực mạnh tại bờ biển xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, để lại những hố cát sâu hoắm. Hàng rào, đất đai, nhà dân của người dân xói lở, hư hỏng nặng. Tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên đầu tư 30 tỷ đồng làm kè biển An Chấn,  do kinh phí  hạn hẹp nên công trình kè biển An Chấn chỉ dài hơn 350m, đủ bảo vệ cho một số nơi ở phía thôn Mỹ Quang Bắc Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí xây đoạn kè biển về phía Nam xã An Chấn, dài khoảng 200 mét với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Gạo ST25 của VN đã được trao giải gạo ngon nhất thế giới sau khi vượt qua các loại gạo của Thái Lan, Campuchia tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức. Đây là một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 đến 13-11. Gạo ST25 của VN đã vượt qua gạo của các nước như Thái Lan, Campuchia để lần đầu tiên nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi này sau 10 lần tổ chức cuộc thi trong 10 năm qua.

Dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua làm người chăn nuôi thua lỗ không dám tái đàn khiến nguồn cung càng khan hiếm. Tại một số siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, ba rọi heo được bán với giá 133.000 đồng/kg, xương heo có thịt 93.000 đồng/kg, cao nhất trong vòng 3 năm qua. Còn  tại các chợ ở thành phố Đà Nẵng, hiện giá thịt lợn tăng khoảng 20%, cao nhất từ trước đến nay.

Italy đang phải đối mặt với bão mạnh, trong đó thành phố Venice nằm ở phía Đông Bắc và một loạt khu vực phía Nam nước này là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa bão. Tại thành phố Venice xinh đẹp, quảng trường St.Mark nổi tiếng đã bị nhấn chìm bởi mưa lớn khiến mực nước trên các con kênh bao quanh thành phố dâng cao. Trận lụt xảy ra hôm 12/11 tại Vương cung thánh đường St.mark là một trong 5 trận lụt lớn nhất trong lịch sử mà Thánh đường St.Mark này phải đối mặt kể từ khi bắt đầu được xây dựng vào năm 828 và được xây dựng lại sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào năm 1063.

Chính quyền tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia ngày 13/11 cho biết, tại địa phương này đã có ít nhất 4.600 con lợn bị chết do dịch tả lợn châu Phi. Theo Cơ quan chăn nuôi và an ninh lương thực tỉnh Bắc Sumatra,  dịch tả lợn châu Phi bắt đầu bùng phát kể từ tháng 10 vừa qua và sau đó bùng phát mạnh ở 11 vùng khác nhau trong toàn tỉnh, bao gồm cả thành phố Medan City, do một số người dân vứt xác lợn bị nhiễm bệnh xuống sông.

Giới chức châu Âu và truyền thông Mỹ cùng đưa ra nhận định, nhiều khả năng Mỹ sẽ hoãn đánh thuế các mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) ngay trong tuần này. Theo kế hoạch, ngày 13/11 là hạn chót để Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer  báo cáo lên Tổng thống Đô-nan Trăm về tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và EU. Ngày 14/11 sẽ là ngày Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định liệu có đánh thuế các mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) hay không./.

Biên soạn: Hồng Thủy

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân