Bruk njuk mek cuah suan hukum di bein pakat negar Cát Tiên

Uan harei Gru pato Việt Nam 20/11, mesup ini (19/11), Phó akaok negar Đặng Thị Ngọc Thịnh hu mai tadhau ayuh gru pato sang bac Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TPHCM saong pok Huân chương Lao động hạng Nhất ka sang bac. Hu padang tagok meng 100 thun dahlau, tal urak ini sang bac Tiểu học Đinh Tiên Hoàng – TPHCM hu 37 tal bac ngan saong 1.300 anek saih tiểu học. sang bac tuk halei jeng iek praong bruk padang labik bac da-a siam, tagaok bruk sahneng duah, naih gheih di anek saih.

Dah page ni (19/11), jabat Cảnh sát pasang iek - duah thau di Mintri Công an brei thau lac daok duah thau bruk "ngak ja dalam bruk ngak " rahtabiak di sang bac Cao đẳng bruk ngak Cần Thơ. Tapa duah thau mboh lac muk Phan Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng sang bac Cao đẳng bruk ngak Cần Thơ; ong Nguyễn Như Việt, dahlau daih ngak Trưởng khoa Sư phạm sang bac Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3; ông Nguyễn Đăng Thuần, gru pato pasak pato peih radaih quận 12 di sang bac Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3 hu bruk pagam pambak tame bruk ngak di drei, mek jien di rilo urang hadei di nan ngak brei harak Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm pato pakat sơ cấp di sang bac Cao đẳng nghề Cần Thơ brei ka dom urang ni, dalam tuk dom urang ini oh nao bac bồi dưỡng tui danak dak pato pakai. 

Tui panuac khan meng UBND tỉnh Đồng Nai, bruk njuk mek cuah suan hukum angaok kraong Đồng Nai ngak brei glut jaleih 27.000m2 taneh glai di bein pakat negar Cát Tiên. Hu thau, tukvak dahlau di thun 2019, tỉnh Đồng Nai hu 10 kapul nyaom, menuac urang hu adat brei njuk mek cuah di angaok kraong Đồng Nai, labik jaik Bein Cát Tiên. Pagam pambak tame labik giáp ranh, rilo menuac loa ba ghe gilai tame labik ini piah kuac mek cuah, ngak brei glut jaleih 35 labik saong trak di abih lac labik gah barak hu 18 labik glut jaleih praong 22.700m2. Urak ini bruk loa kuac mek cuah jeng daok rah tabiak saong bahrau di abih, urang jakar chap hu 3 bruk kuac mek cuah suan hukum, ba tapa gah chức năng langyah. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hu payua taong abih harak gar, menuac pambuak tal, haong pandap panda mboh lac ngak tabiak, pablei salih xăng ja di Vũng Tàu ka công an tỉnh piah pasang iek, duah thau, langyah tui adat hukum. Dahlau di nan, harei 31/10 dom kapul trinh sát Biên phòng tỉnh mboh cambaih radaih bồn daok njuk mek sa janih ia di kho pandap di labik 7/35 jalan Phước Thắng, phường 12, ban sit Vũng Tàu di Công ty Xăng menyek 89 kayua Nguyễn Văn Nhân (35 thun) ngak giám đốc. Hu thau, dom urang pambuak tal bruk nan brei thau, ini lac labik pataom hóa chất, lai ngak xăng ja blaoh ba nao pablei di labik, paih mek jien laba.

Meng akaok bilan 11 tal urak ini, Vĩnh Long hu bahrau 3 sruh jit tả pabui châu phi, saong tapon pabui njauk ba nao am cuh klaak lac 22 drei. Yau nan, meng akaok thun tal ini, di tỉnh Vĩnh Long hu 10 sruh jit tả pabui Châu Phi di dom huyện: Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Trà Ôn, Bình Tân saong ban sit Bình Minh, labaih 230 drei pabui hu ba nao am cuh klaak. Urak ini, UBND tỉnh Vĩnh Long daok tacei pato dom gah, dom pakat peih ngak dom jalan njauk ngak piah patrun patakik jit ruak njaom tabiak praong.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen brei adat peih ngak veik dom rija, roya, ndam lakhah, peih pambang dom sang bac, pasak pasram rup pabhap, miuyim saong rạp chiếu phim di ban ine Phnom Penh saong tỉnh Kandal – dahlau daih brei padieh piah pacang caga njom mbak jit Covid-19 hadei di tuk Ngoại trưởng Hungary mai rivang Campuchia di harei 3/11, hadei di nan dut iek mboh dương tính haong Covid-19. Thủ tướng Hun Sen brei thau “bruk di harei 3/11” hu tamat hadei di tuk 1.802 urang di 11 tỉnh, ban hu taom gaok haong kapul Ngoại trưởng Hungary rah tapa 4 mbang dut iek Covid-19 saong brei daok karei salamat. Langiu di 4 urang dương tính haong Covid-19, taong abih dom urang daok viek jeng dut iek mboh âm tính saong prien yava hu tani tanat jang.

Jabat khik ramik pandap mbang menyum saong jru tavao Mỹ (FDA) bahrau pasang iek, brei pandar pandap eng drei dut iek Covid-19 di sang camereip abih di taneh ia ini. Ini lac pandap kayua Lucira Health, 1 Cty công nghệ sinh học hu jabat di California ngak tabiak, hu pandar 1 mbang, brei thau dalam 30 minit, brei ka dom urang umo meng 14 thun tagok meyah medil lac njauk Covid-19. Pandap ini tui kuhria hu pandar rilo dalam taneh ia meng dom bilan camereip di thun anak tal.

Sa baoh hành tinh sit hu angan 2020 VT4 bahrau par tapa baoh taneh, nyu par biak jaik, tok atah di baoh taneh 370 km, di harei suk 13/11 min dom pandap pasang iek pacang caga di baoh taneh oh mboh baoh hành tinh nan. Bruk hu mbaok di baoh hành tinh di 2020 VT4 tok hu brei thau hadei di tuk nyu par truh nao labaih 15 maong, meng hu dom pandap pacang caga brei thau dahlau ka bruk baoh hành tinh sit mbuan paoh tame (ATLAS) di labik pasang iek Mauna Loa daok di pulao Hawaii. Ni lac mbang baoh tiểu hành tinh mai jaik baoh taneh di abih, hadei di mbang jaik di abih dahlau nan lac jaik 3.000 km di baoh hành tinh sit 2020 QG di bilan 8 thun ni./.

Urang lang: Thu Thảo – M. Phương – 19/11 15:43:04

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân