Urang daoh Thu Hiền 

 

Kadha daoh: Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh 

Rapaneh: Nguyễn Văn Tý 

Radaoh: Thu Hiền 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân