Saai Kiều Minh Tiến, Bí thư Chi bộ palei Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận hu rilo urang anit ranam oh lac kayua sa-ai bui sambai chreih chrai dalam rai duik, bo daok kayua saai lac sa urang siam hatai, ba akaok nao dahlau dalam bruk ngak. Saai bhian daok jaik rahra, iek glang rai duik di bhap bini, hu urang jakar song bhap bini pak ni biak anit ranam.

Ong Kieu Minh Tien 

Saai Kiều Minh Tiến ba khol hulin duah thau ka rai duik, bruk ngak mbang di mikva Chăm palei Tuấn Tú, khu dân cư mek hu tanut palei pala bahrau (NTM), kham merat dong ka bhap bini xã An Hải padang ngak palei pala bahrau thun  2019. Jalan điện truac hadah angaok jalan palei atah labaih 3 km, yaom 70 triệu đồng kayua doanh nghiệp song bhap bini rik tame ngak jeng mbaok meta bahrau ka bhum palei pala. Rai duik bhum mikva Chăm siam mekre, urang nong chreih chrai yam tame bilan kaoh măng tây hajao pajeng nao pablei ka dom labik blei tame piah pablei ka drak pasa  dalam song langiu tỉnh.

Gam nao gam ndom nyai, Bí thư Chi bộ palei Tuấn Tú chreih chrai brei thau  bruk bac daa song ngak tui jalan hadah krah siam mekre di Hồ Chí Minh hu pambak prong dalam kapul urang jakar, urang đảng, chức sắc tôn giáo song mikva Chăm pak ni. Dalam palei urak ni hu 546 boh sang ngan song 2.146 urang, mikva duik rai meng jien pablei phun măng tây hajao song mbalng taneh prong 35 ha; saong 60 ha taneh padai hu ia pruh meng thủy lợi kênh Nam pambuak song rong athur hu takaiy. Rai duik mikva puk palei trei si, sang danaok hu padang bahrau, bruk pachreih bac hu patagok, anek bhik pakacah gauk bac daa naih joi. Kuhria tal puac thun 2019, palei Tuấn Tú dok 22 sang kan kathaot kayua hu urang taha ruak kik, kurang pren ngak.

Ndom biai song saai Kiều Minh Tiến, khol hulin hu thau Chi bộ palei Tuấn Tú urak ni hu 7 urang đảng hu ngak dom bruk pal akaok di puk palei khu dân cư. Lac Bí thư gam ngak Trưởng Ban ngak bruk Mặt trận song urang hu angan je di khu dân cư, saai Tiến taduan bruk padang Đảng, padang palei pala bahrau, langyah pambuak pagam talei rohim puk paga, dak padang talei jum pataom bhap bini khang kajap. Chi bộ tuk halei jeng tacei patot urang đảng jhul pakhang bruk ngak tui Chỉ thị 05 di mintri Chính trị nganm saong kadha Dak padang hatai iek prong bhap bini, patagok dân chủ, iek glang rai duik bhap bini tui jalan siam mekre hadah krah di Hồ Chí Minh. Sa-ai Tiến tuk halei jeng ba akaok chi bộ nao jiak bhap bini, iek glang kein laba ka bhap bini pak ni. Cấp ủy chi bộ dang tabiak soạn thảo, patabiak, pasang iek peih ngak sarak brei tapa urang đảng hu brei bruk ngak di yaok khu dân cư, ngak ka sarak di chi bộ hu tame dalam rai duik, hu bhap bini njauk hatai ngak tui.

Mai rivang boh sang Bí thư Chi bộ palei Tuấn Tú Kiều Minh Tiến, anak boh sang pakat 4 siam mekre lac bein măng tây hajao prong 1,3 sào daok tabiak rabung. Pala drak tui tanut VietGAP, bein măng tây ni duah hu 6-7 triệu đồng/sa bilan. Sang saai dok pambuak bruk pala 1,5 sào padai 2 vụ padai siam tui kuhria yaok vụ labaih 1 tấn. Meng kein laba mek hu, duik pasang saai patak pataom rong 4 urang anek bac đại học, cao đẳng bloh duah hu bruk ngak tani tanat.

Sa-ai Kiều Minh Tiến tame ngak bruk di puk palei meng thun 1985. Meng Phó Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Tuấn Tú tal Trưởng Ban khik iek palei, Phó Chủ tịch Ủy ban MT negar Việt Nam xã An Hải bloh mai ngak Bí thư Chi bộ palei Tuấn Tú meng thun 2008 tal ni. Saai hu Chủ tịch UBND tỉnh pok meyaom ka bruk hu rilo rik dong dalam bruk peih ngak sarak prong jum pataom dom bangsa saong Chủ tịch Ubbhap bini huyện Ninh Phước meyaom ka bruk ngak naih gheih dalam 3 thun bac megru song ngak tui jalan hadah krah siam mekre di Hồ Chí Minh. Bilan 12-2018, saai hu pakat angaok daa tabiak ban ine Hà Nội hu mbaok dalam bruk pok meyaom urang hu angan je naih gheih. Điểm tựa puk palei  kayua Tạp chí Cộng sản, Ủy ban bangsa, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng peih ngak. Saai Kiều Minh Tiến song dom urang  hu Tổng Bí thư akaok negar Nguyễn Phú Trọng taom gaok, pachreih ba song jao brei chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh anit ranam di bhap bini dom bangsa Việt Nam./.

Urang lang: Hani Pha 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân