1# Pagaiy harei ini (14/7), di sang Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội paeih pakak mbang nyaom ka 39. Di mbang nyaom ini, Ủy ban Thường vụ Quốc hội meda taong yaom bruk ngak hu di mbang nyaom ka 9 barau blaoh, taphia nan brei panuac camereip ka bruk kuhria caga mbang nyaom ka 10, Quốc hội mbang 13; ka bruk pataom iek veik tukvak Quốc hội mbang 13…

 

2/ Harei kabroi, di ban ine Praha di Cộng hòa Séc, Tổng Giám đốc rayo sap ndom Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến hu nao rivang saong ngak bruk hong urang jakar di đại sứ quán VN di labik ini. Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Tiến ndom lac dalam bruk patagok di drei. Rayo sap ndom VN bhian sangka pathau khan bruk đối ngoại, daong ka bhap bini VN daok di negar langiu saong dom taneh ia thau cambaih laih jang ka taneh ia, anek menuac saong ilamu di VN, jhul pakhang bruk yaih khan rup binguk saong taom gaok dunya. Tổng giám đốc rayo sap ndom VN jeng hu khan brei đại sứ quán thau ka bruk peih jabat thường trú di  rayo daok di ban ine Praha di cộng hòa Séc  harei 14/7 saong caong khin đại sứ quán patui sangka, samar daong brei piah jabat thường trú ngak bruk hu siam lagaih.

 

3# Patui mbang ravang hữu nghị di Việt Nam, bair harei (13/7) Thủ tướng taneh ia Cộng hòa Dân chủ bhapbini Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông gam urang jakar pakat glaong hu nao ravang ban mengkan Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Lào Thoong xỉnh Thăm- Mạ-Vông ndua dhar phuan akaok tỉnh Quảng Nam oh padheih jum pataom, kak kajap talei pambuak bruk di dua tinh Sê Kông saong  Quảng Nam saong caong khin daok khik kajap talei pambuak bruk nan di dom gah ngak mbang kinh te, ilimo, pato megru, an ninh, quốc phòng...

 

4/ 3 harei jaik di ini bruk ikan palao di danao điều hòa Nguyễn Du, ban sit Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam metai ralo, mbau bruk, ngak ô nhiễm môi trường. Ikan metai ralo meng lac ikan kuak phi, ikan calet…. Gaok harei bhap bini saong gah chức năng di ban it Tam Kỳ sron hu jaik 1 tạ iken metai. Ong Nguyễn Ngọc Cường, phaok akaok duk tài nguyên môi trường ban sit Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam brei thau: Hu ndom biai saong mban khik iek công cộng pah urang mai sron ikan. Urak ini ikan metai ndon mboh takik veik. Makna nan lac kayua bruk ngak cống rãnh angaok jalan ngak tabiak gluh, ngak metai ikan ralo.

 

5# Lambaok Gilang pariak Đầu tư saong patagok Việt Nam (BIDV) dhar ban sit Qui Nhon barau alin 5 tỷ đồng daong Quỹ khởi nghiệp dam dara di Tỉnh Đoàn Bình Định. Meng paok jien ini, Tỉnh Đoàn Bình Định meda daong ka urang đoàn, dam dara mesraiy jien  khởi nghiệp. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định, Lương Đình Tiên brei thau: Urak ini dama dara daok mesraiy jien di Gilang pariak sarak Xã hội, ka dua lac jien 120 di Trung ương Đoàn urak ini daok tavak taviay ka thủ tục, hu rilo thủ tục bo dom  thủ tục dam dara oh khik caga. Pagap ye, dam dara kathaot drap ar caik padang oh hu, oh mesraiy hu jien nan. Urak ini kadung jien ini tabiak langyah hu drap ar padang di dom urang dam dara kathaot.

 

6/ Hu bruk njauk hatai di UB bhap bini tỉnh Đồng Tháp, barau ini, mban khik iek dự án sở ngak nông saong patagok palei pala tỉnh hu lang yah bruk jaleih haluk di labik kho xăng menyek Trần Quốc Toản. Abih tih labik pasiam jaleih atah jaik 400 mk di 2 labik nan lac tổng kho xăng menyek Trần Quốc Toản saong labik khu công nghiệp Trần Quốc Toản. Tui kuhria tukvak pasiam veik dalam 4 bilan, ngan saong yaom jien ngak abih tih jaik 22 tỷ đồng.

 

7# Vòng chung kết giải caoh blaong thiếu niên pakat negar thun 2015 barau tabiak caoh harei kabroi (13/7) di mblang vận động Tự Do thành phố Huế. Hu 10 kapul caoh blaong pataom tame ye : po sang Thừa Thiên – Huế, đương kim vô địch Nghệ An saong 8 kapul yam tapa vòng loại hu Viettel 1, Hải Dương, Hà Nội, Viettel 2, Bình Dương, Bình Định, Sanna – Khánh Hòa, Long An. Dom kapul hu parabha di 3 bảng, pakacah vòng tròn sa lượt piah ruah tabiak dua kapul nhất – nhì yaok  bảng tame pakacah Bán kết.


Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ TL hu tabiak panuac bhum njauk bala pandiak bhang di 4 tỉnh nan lac Pra-e, Chon-bu-ri, Su-kho-thai saong Pha-thum Tha-ni. Ia jan takik jang bhian mboh dalam bilan 7 ngak ka bruk pandiak bhang di dom khu vực di 4 tỉnh ini biak catang.

 

9# Tui kuhria mboh di Tổng cục Hải quan Trung Quốc, harei 13/7, tổng kim ngạch pablei salih di taneh ia ini di meteh akaok thun ini trun 6,9% daok 11.530 tỷ Nhân dân tệ (sumu 1.850 tỷ USD). Bruk ini atah duk saong bruk patagok 6% di Bắc Kinh. 

  

10/ Dom urang dang akaok châu Âu harei kabroi pok meyaom bruk Hy Lạp taduan ginum meyai paok cứu trợ ka 3 yaom 86 tỷ ơ rô ka taneh ia ini. Min, dom urang dang akaok châu âu jeng biak thận trọng dahlau di tuk mek hu thỏa thuận puac di abih saong Hy Lạp./. 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân