1# Pagauy harei kabroi 8/7), di jabat Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hu taom gaok dom Thượng nghị sĩ saong Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ. di mbang gaok , Tổng Bí thư taong yaom glaong bruk abih hatai daong saong kham merat rik daong di dom kapul nyaom saong menuac urang di VN saong Hoa Kỳ, dalam nan abih di nyu nan lac dom nghị sĩ di dua Viện lập pháp Hoa Kỳ, ka jalan jhul pakhang talei pambuak bruk di dua taneh ia dalam 20 thun tapa, abih di nyu nan lac bruk Quốc hội Hoa Kỳ hu caik piah kadung jien sasak karja yaok thun ka dom danakdak daong pasiam dom khut khat kayua mesruh metak di Việt Nam.

 

2/ Di phủ chủ tịch, phaok akaok negar Nguyễn Thị Doan hu mbang taom gaok dom kreih camin hadah krah nan lac công nhân, viên chức, urang ngak hadah krah dalam bruk pakacah ranam taneh ia di Tập đoàn hóa chất VN. Brei panuac di var taom gaok, phaok akaok negar NTD caong khin: công nhân, viên chức, urang ngak dalam tập đoàn brei jhul pakhang bruk pandar ilamu tame pala drak, pataom tame bruk bồi dưỡng, paglaong tay nghề, kỹ năng ka urang ngak.

 

3# Thủ tướng rajaei barau brei pabak 60 tỷ đồng dự toán thun 2015 ka mintri Y tế piah blei jru ARV iek ruak ka urang ruak HIV/AIDS. Thủ tướng rajaei pandar mintri jien padai cân đối parabha kadung jien brei veik. Mintri y te hu trach nhiem ka bruk njauk di asal kadha saong số liệu brei thau, khik ramik saong pandar kadung jien brei tame njauk bruk, njauk adat, kein laba, siam lagaih.

 

 

4/ Di tỉnh Quảng Trị, cục xúc tiến pablei salih – mintri công thương pambuak bruk saong sở công thương tỉnh Quảng Trị barau peih nyaom darak công thương bhum Bắc Trung Bộ- Nhịp cầu xuyên Á Quảng Trị thun 2015. Labaih 500 gian hàng di 240 doanh nghiệp parang iek di nyaom darak yau: pandap ngak sang, pandap ngak pasiam  sang, pandap thủ công mỹ nghệ, palei ngak… Ini lac tuk piah ka dom kapul nyaom, doanh nghiệp taom gaok, bac megru ilamu saong yaih khan angan je di drei tal dom gah đầu tư saong tuai damuai. Amuk Sawan Krai Rát Siri- akaok Hiệp hội nhà hàng ẩm thực Mục-đa-hãn, Thái Lan hu mbaok tame nyaom darak brei thau: Ini lac mbang ka 2 kol dahlak hu mbaok tame nyaom darak di QT. Meyah hu daa dalam dom mbang nyaom darak hadei, kol dahlak biak sambai saong caong khin hu mbaok tame oh lac langik pandiak atau hajan.

 

5# Urak ini dom labik công nghiệp dalam tỉnh Thừa Thiên-Huế pachreih hu   97 dự án dalam taneh ia saong taneh ia langiu ngan saong jien da utu labaih 22.000 tỷ đồng, pataom tame di dom gah du lịch, công nghiệp ngak pandap mbang menyum, ximăng, gia công pandap jhik, chế biến nông-lâm-thủy sản...Dom doanh nghiệp ngak bruk di dom labik công nghiệp hu rik daong langyah bruk ngak ka 17.800 urang ngak di puk palei .

 

6/ meng akaok thun tal ini, UBMT negar VN gam saong mban jak ba kadung jien ka urang kan kathaot, tỉnh Tây Ninh jak ba hu labaih 11 tỉ đồng, padang ngak hu 324 baoh sang jum pataom ka urang kan kathaot, bhap bini bangsa takik ngan saong abih tih yaom jien labaih 12 tỷ đồng. Langiu di nan, ndom ka bruk an sinh XH, MT negar saong dom tổ chức thành viên pambuak bruk jak ba labaih 835 tỷ đồng daong ka urang kan kathaot. 

7# Di mbang nyaom ka 16, Hội đồng bhapbini ban sit Cần Thơ mbang VIII, tukvak 2011 – 2016, harei kabroi (8/7), dom urang jakar pataom tame ginum biai saong biểu quyết dom bruk praong ye : bruk brei angan, salih angan jalan; daong jien bac ka anek saih, sinh vien bangsa takik; daong langyah taneh daok ka bhapbini bangsa takik kathaot, raidiuk kan kandah; tapa danakdak patagok sang daok ban sit Cần Thơ tal thun 2020, pamaong tal thun 2030.

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Barau ini, gilang pariak Lào – Việt hu pabak yaom  jien mesraiy 20 triệu đo la Mỹ ka cty TNHH padang ngak tatua- jalan Đuông-đi, piah padang ngak saong pasiam veik jalan 16 meng dua làn jalan jeng 4 làn jalan, ngak salah bloh tui bruk ba tabiak, duh ka bruk tame cộng đồng kinh tế ASEAN di puac thun ini. 

9# Yaom menyek dunya daok trun kayua daok duh hatai ka bruk khủng hoảng sraiy Hy Lạp saong bruk srau kadau di darak pasal chứng khoán Trung Quốc. Harei ini yaom menyek tamo Brent trun 60 xen, trun tanut 56,25 đôla sa thùng, trun 6% duk saong adit dahlau. Ini lac tanut trun khang abih meng bilan 4 tal ini. Yaom menyek tamo Mỹ jeng trun 59 xen, trun daok 51,74 đôla, trun labaih 8% duk saong adit dahlau. 

10/ Nyaom meyai pakat glaong di abih kapul dom nền kinh tế barau tagok (BRICS) barau peih tabiak di ban U-pha di Nga. Di nyaom meyai, dom taneh ia BRICS brei tabiak mbaok sa gilang pariak patagok bo Tổng thống Nga Putin  caong khin meda patrun bruk chi phối di phương tây ngan saong bruk jien padai dunya. Kapul BRICS meblah 1/5 GDP và 40% menuac sia dunya./. 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân