Jiak  8.000 urang lin biên phòng jeng dok hu mbaok di tapen negar

MBan pato tacei pacang caga jit COVID-19 pakat negar oh ka brei peih pambang roh tuai dunya tame Việt Nam, ka oh ndom tal vaktu peih pambang sirah main viek. Mban pato tacei ieu kakei dom bhum palei njauk ngak viek bruk khik iek catang dom urang peih kapal ahaoh, kapul urang peih kapar haoh dunya, abih di nyu nan lac njauk khik iek catang dom khách sạn jang yau dom urang ngak bruk di khách sạn hu pandar peih bruk daok karei phi hành đoàn dunya tui njauk adat di bruk pacang caga jit ruak.

Bruk pacang caga Covid-19 hu salih tapa "yau bhian bahrau", song jiak  8.000 urang lin biên phòng jeng dok hu mbaok di tapen negar, pacang cakak jit njom mbak tame. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng brei thau, taong abih urang lin biên phòng jeng dok pacang caga jit labaih 4 bilan tapa, padang sang tuan tapen negar, mbang, ndih pak nan, piah pasang iek, pacang cakak jalan tapen negar, jalan prong sit. Tư lệnh bộ đội biên phòng hu panuac ieu dom jabat pacang caga pablei salih pandap pakauk, bleik saleik dalam pablei salih... pambuak gauk khang kajap di jalan tapen negar, kayua tuk bruk paatah di gauk hu pacadu, bruk pablei salih pandap pakauk mboh yau daok tagok.

Hadei di rilo mbang nyaom baai, pato tacei bo yaom ralaow papui jeng oh ka trun yau caong maong, puac abih, Mintri ngak nong saong patagok palei pala bahrau hu harak njauk hatai haong panuac likau di Cục Thú y ka bruk blei tame papui diuk meng dom negar tame Việt Nam.  Harak ndom cambaih: dalam tuk jit Covid-19 jeng daok rahtabiak sarau kadhau di dunya, ngak tui panuac tacei di Thủ tướng ka bruk tani tanat yaom ralaow papui. Mintri ngak nong saong patagok palei pala njauk mhatai haong jalan ba tabiak di Cục Thú y ndom langyah dom kan kandah bruk blei tame negar papui diuk maong tame di harak gar kayua dom negar xuất khẩu pabak brei. Dom doanh nghiệp blei tame papui diuk njauk ngak tui dom quy định di hukum urak ni ka bruk dut iek blei tame, khik salamat jit ruak ka tapon athur dalam negar saong brei daok karei pasang iek jit lac 30 harei. 

UBND tỉnh An Giang bahrau tabiak bruk padang ngak danak dak  “Langyah samar bruk glut jaleih tapen krong Hậu, labik tapa xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới” atah labaih 450m song yaom jien abih tih lac 70 tỷ đồng, tuk vak peih ngak meng ni tal thun 2024. Meng akaok thun tal ni, tỉnh hu 12 labik glut jaleih, talah taneh tapen takai krong, ribong, danao, tong abih tah labaih 380m, kan kandah ka  48 boh sang di bhap bini, tui kuhria khat lihik meng taneh  labaih 1,7 tỷ đồng. Mbang glut jaleih bahrau di abih rah tabiak di mesup 27/5 angaok jalan roya 91 klaak, ngak ka 27 boh sang njauk panduan ba chip. UBND tỉnh An Giang njauk tabiak bruk samar drah mbuan si glut jaleih trak  angaok jalan roya  91 atah 2.000m.

Dom thun tapa, rilo baoh sang di huyện tapen negar Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên hu vak harak likau tabiak truh angan sang kathaot, caik viek paok daong nan ka dom sang daok kan kandah jang drei saong mek nan piah pachrieh ba yam tagok dalam raidiuk. Meng thun 2016 tal urak ni, xã Chà Nưa hu labaih 80 baoh sang eng drei vak harak likau tabiak truh angan sang kathaot. Dom sang vak harak rilo abih lac di puk Nà Sự. Dahlau dieh, 60/121 baoh sang dalam puk ni lac sang kan kathaot. Min, bahrau 3 thun, tal urak ni puk Nà Sự oh daok sang kan kathaot.

Rajaei Japon  kuhria batabiak dom pok jien  dong  (voucher) hu yaom labaih 185 USD/sa harei, brei ka dom tuai du lịch tal negar ni. Ni hu mong lac jalan ngak di rajaei negar  piah dong ka gah du lịch njauk kan kandah kayua jit prong Covid-19. Bruk batabiak dom pok jien dong  tuai du lịch meda patrun meteh jien pandar cai yaok harei di Japon . Dom pok jien dong hu pandar dalam dom kuan cà phê, nhà hàng song cửa hàng, min oh pandar hu dalam bruk  bayar jien nao mai. Tui bruk batabiak, rajaei hu buh brei tong abih tih labaih  12,5 tỷ USD ka danak dak  du lịch ni.

Rajaei Malaysia brei thau meda ngak khang bruk pasang iek di labik tapen negar piah pacang cakak dom urang tame negar oh njauk hukum oh hu pasang iek jit, mbuan ba tal njom mbak Covid-19 dalam rahra. Tui Mintri Quốc phòng Malaysia, kuhria meng akaok bilan tal urak ni hu labaih 300 urang tame negar oh njauk hukum njauk cap khik. Meng harei ni (29/5), kapul an ninh meda pasang iek catang dom pambah mbang tapen negar di Malaysia.

Meng tuk hu jit Covid-19 tamuh tabiak, urang lahik bruk ngak di rilo  negar tagok glong. Yaok 6 urang ngak ranaih  hu sa urang njauk lahik bruk. Dom urang hu bruk ngak njauk cakak 1/4 tuk ngak bruk. Tui ILO (Gah ngak bruk dunya) jit  Covid-19 ngak kan kandah  ka dam dara dalam 3 bruk lac: lahik bruk ngak, klaih klaoh bruk bac daa song pato pakai, hu rilo cuang kandah ka dom urang khin hu mbaok  tame drak pasa ngak bruk atau khin salih bruk ngak ./.

(Urang lang: Thu Thảo – Hani Pha – 30/05)

TRANG TIN 30/5/2020  8:05:01 AM

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia thống nhất chưa mở cửa đón du khách quốc tế vào Việt Nam, chưa bàn về thời gian mở cửa du lịch trở lại. Ban chỉ đạo thống nhất yêu cầu các địa phương phải tiếp tục quản lý chặt chẽ các phi công, thành viên tổ bay quốc tế; đặc biệt phải quản lý chặt chẽ các khách sạn cũng như những người làm việc tại khách sạn được sử dụng để tổ chức cách ly phi hành đoàn quốc tế theo đúng quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

Công tác phòng, chống Covid-19 đã chuyển sang điều kiện "bình thường mới", song gần 8.000 lính biên phòng vẫn bám đường biên, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết 100% quân số biên phòng vẫn làm nhiệm vụ chống dịch ròng rã bốn tháng qua, lán sát biên giới, ăn ngủ tại chỗ để tuần tra, canh gác, chốt chặn đường mòn, lối mở. Tư lệnh bộ đội biên phòng đề nghị các cơ quan phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại... phối hợp chặt chẽ trên toàn tuyến biên giới, vì khi giãn cách được nới lỏng, loại tội phạm này có dấu hiệu gia tăng.

Sau nhiều cuộc họp, chỉ đạo mà giá thịt heo vẫn không chịu giảm như mong muốn, cuối cùng, Bộ NN-PTNT vừa có công văn đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu heo sống từ các nước vào Việt Nam.  Công văn nêu rõ: trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc ổn định giá thịt heo. Bộ NN-PTNT đồng ý phương án Cục Thú y phân tích rủi ro nhập khẩu heo sống dựa trên hồ sơ do các nước xuất khẩu cung cấp. Các doanh nghiệp nhập khẩu heo sống phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước và thực hiện cách ly kiểm dịch 30 ngày. 

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định đầu tư Dự án “Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới” dài khoảng 450m với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2024. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt đất bờ sông, kênh, rạch, với tổng chiều dài 380m, ảnh hưởng 48 căn nhà của người dân, ước thiệt hại về đất khoảng 1,7 tỷ đồng. Vụ sạt lở mới nhất xảy ra sáng 27/5 trên tuyến Quốc lộ 91 cũ, khiến 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp. UBND tỉnh An Giang đã phải ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91 với chiều dài 2.000m.

Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nhường lại suất hỗ trợ cho những hộ còn khó khăn thiếu thốn hơn mình và lấy đó làm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, xã Chà Nưa có hơn 80 hộ dân tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Số hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo nhiều nhất là ở bản Nà Sự. Trước đây, 60/121 hộ dân trong bản này là hộ nghèo. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, đến nay bản Nà Sự đã không còn hộ nghèo.

Sau đây là phần tin quốc tế:

Chính phủ Nhật Bản dự định phát hành các gói ưu đãi (voucher) đặc biệt có giá trị khoảng 185 USD/ngày, dành cho các khách du lịch tới quốc gia này. Đây được coi là biện pháp của chính quyền nhằm trợ giúp ngành du lịch bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19. Việc phát hành các gói ưu đãi giúp khách du lịch có thể giảm bớt 50% chi phí sinh hoạt mỗi ngày tại Nhật. Các gói ưu đãi có thể được sử dụng trong các quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng, nhưng không sử dụng được trong việc thanh toán chi phí đi lại. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ dành tổng cộng khoảng 12,5 tỷ USD cho chương trình hỗ trợ du lịch này.

Chính phủ Malaysia cho biết sẽ tăng cường giám sát tại khu vực biên giới để ngăn chặn nguồn nhập cư bấp hợp pháp không được kiểm dịch, gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Theo Bộ Quốc phòng Malaysia, chỉ tính riêng từ đầu tháng đến nay đã có hơn 300 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt. Từ hôm nay (29/5), lực lượng an ninh sẽ giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu biên giới của Malaysia.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp tại nhiều nước tăng cao. Cứ 6 lao động trẻ lại có 1 người đã bị mất việc. Những người có thể tiếp tục công việc đã bị cắt giảm 1/4 số giờ làm việc. Theo ILO (Tổ chức lao động quốc tế), dịch Covid-19 đã tạo nên cú sốc việc làm đối với thanh niên ở ba phương diện: không chỉ mất việc làm, covid 19 còn làm gián đoạn việc học hành và đào tạo, cũng như gây ra nhiều trở ngại lớn đối với những người muốn tham gia thị trường lao động hay muốn thay đổi công việc./.

(Ngọc Xuân biên tập)

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân