Dom urang taha bhian pahat rup piah paglaong prein pacang caga ruak di rup pabhap

Tuk langik la-an, dom rak darah nyu pataom veik, jhul darah tagok glaong, mbuan ba tal rilo ruak khang, abih di nyu lac var drei jan. Makna lac kayua urang taha bhian hu ruak dalam rup meng lavik mai, abih di nyu lac ruak tagok darah, ruak me-ik saradang... Bruk njauk biai nan lac, urang taha meng umo 75 thun tagok, dom ruak ini hu ba tal ruak karei, atau daok mbuan ba tal ruak karei, ngak brei ruak trak jang.

Tuk langik pandiak blaoh la-an chip, rup pabhap urang taha jeng salih tui piah lagaih tui min biak suai damuai, kayua yau nan ye dom ruak lavik thun dalam rup mbuan ba tal ruak karei. Bruk njauk biai nan lac, dom anek taco mboh ruak tuk camereip di urang taha bhian lac hanjual, oh khin brei nao iek ruak kayua huac tabiak lingiu njauk langik la-an, min bruk ini nyu ngak brei lahik “tukvak ameh” dalam cấp cứu đột quỵ, ngak brei ruak trak jang, kan pasiam hu.

TS.BS Trần Quang Thắng, Trưởng khoa Cấp cứu đột quỵ, Sang iek ruak  Lão khoa Trung ương  hu panuac lac, ngan saong urang taha, brei samar thau dom ruak piah plaih bruk lac ruak daok di tukvak puac. Nan ye, njauk ba urang ruak nao pasang iek ruak chip meyah mboh: patuk, kan suak yava, pandik cada...  abih di nyu lac tuk mboh hu dom kadha mbuan ba tal var drei jan yau: having oh daok thau hagait, tangin parin, lamin lamuac...  ye njauk tui iek gam gam huyết áp di urang taha, kayua tagok darah bhian oh hu hagait brei thau dahlau min biak jhak ka prein yava.

Bác sĩ jeng kakei lac, piah tui iek urang taha dalam tuk langik la-an brak, brei khik pandiak ka rup pabhap meng bruk cuk ao la-an, plaih tabiak gah langiu la-an. Tuk menei brei daok dalam labik sre oh hu hangin, hu labik hơ pui atau jamriak khang pandiak piah palaih njauk la-an, hadei di tuk menei ia blaoh brei cuk khan ao sre dahlau di tuk tabiak truh labik menei.

Daok dom urang taha hu ruak lavik thun dalam rup, brei menyum jru njauk tui tacei pato di bác sĩ, dut iek darah gam gam saong nao khám njauk tukvak. Gam haong nan, brei khik ka urang taha mbang huak hu siam, abih di nyu lac pabak ginup vi lượng, vitamin piah paglaong prein pacang caga ruak di rup pabhap, hu prein pacang dalam dom harei langik la-an./.

Urang lang: M. Phương – 21/01

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân