Urang daok cấy mô pabam phun pajaih bingu lan 

Ngan haong rilo menuac di bhum ala ini, pala bingu lan oh njauk lac sa kadha bui sambai, bo daok lac sa bruk ngak ba jien tame glaong, pagap yau sa-ai Nguyễn Ngọc Công Khanh (ấp Tân Điền, Long Thượng, Cần Giuộc). Sa-ai Khanh brei thau, meng hatai takre bingu lan gheih mekre nan ye hadiuk pasang sa-ai kham merat buh jien tabiak pala. Thun 2012, sa-ai khang hatai buh jien tabiak pala 18.000 chậu lan. Meng takre bac megru, pabak ilamu meng dom urang nao dahlau, nan ye tok hadei di 2 thun bein lan di sa-ai hu peih prong tagok labaih 8.000m2.

Sa-ai Khanh brei thau: "pala oh kan min brei hu hatai takre, tari taring saong kham merat ngak ka bahu". Urak ini, bein lan di sa-ai Khanh hu 100 janih karei di gauk. Yaok thun sa-ai pablei tabiak darak pasar 200.000 chậu bingu. Piah laghaih ka bruk pablei salih, sa-ai pambuak bruk haong dom sang pala bingu lan di Cần Giuộc saong bal HCM piah padang HTX Bingu Lan Việt. Taphia di bruk pala bingu, sa-ai Khanh daok pabak saong pablei phun lan pajaih ka dom sang bein caong khin. Oh lac tok ngak kaya meda ka rup drei saong baoh sang, bein lan di sa-ai daok ba bruk ngak tani tanat ka 4 urang ngak di puk palei.

Jeng dreh yau sa-ai Khanh, sa-ai Nguyễn Thị Ngọc Duyên (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) jeng kak kajap haong bingu lan meng hatai takre. Dalam mblang bein prong 800m2 pala lan ngọc điểm, sa-ai Ngọc Duyên caik tabiak sa labik piah pala iek lan glai ngan haong jalan ngak khí canh ghang padang. Di ini, 200 ghang padang meng nhựa daok meblak gauk meng dom phun lan ngọc điểm anek. Gah ala labik pala lan khí canh ghang padang nan lac sa danao raong ikan Koi.

Mong mboh jien ndo mek tame hu rilo meng phun lan ba mai, dom urang nong urak ini oh lac pala bo daok padang bilik cấy mô pabam phun pajaih bingu lan pablei ka darak pasar. Tui nan, hadei di 5 thun kak kajap haong bruk pala bingu lan, sa-ai Trần Anh Thy (ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) hu buh jien ngak bilik raong, pabam mô piah pabak phun pajaih ka dom sang bein, mek tame jien tỷ yaok thun. Sa-ai Thy brei thau, sa-ai peih bruk pala iek bingu lan dalam thun 2013. Meng takre bac megru, pabak ilamu meng dom urang nao dahlau, nan ye tok hadei di dom thun bein lan di sa-ai peih prong jeng 2,5ha, ngan haong 100 janih lan karei di gauk. Dalam sa mbang hu nao bac megru ilamu di Thái Lan, sa-ai mboh lac jaik abih bein lan pak ini jeng hu duk raong cấy mô piah pabam pajaih.

Urak ini, sa-ai Thy hu 2 duk raong cấy mô bingu lan, ba bruk ngak tani tanat ka 30 urang ngak dalam palei. Yaok thun, sa-ai pablei tabiak darak pasar 500.000 phun pajaih saong 1 triệu phun mô. Sa-ai daok kuhria peih jang duk cấy mô. Taphia di nan, tacei pato ilamu pala, daong labik pablei tabiak ka dom sang bein.

Sa-ai Phạm Huỳnh Nhật Tân (xã Phước Đông, Cần Đước) jeng buh tabiak labaih 10 tỷ đồng padang ngak bilik cấy mô piah hu ginup pajaih ka bein saong pabak brei phun pajaih ka dom sang bein pala lan karei. Meyah sa kalaok pajaih lan cấy mô Thái Lan yaom labaih 130.000 đồng ye pajaih lan cấy mô di sa-ai Thiện tok jaik 100.000 đồng/kalaok. Rilo sang bein lan hu mboh tangin blei phun pajaih di sa-ai Thiện.

Ini lac jalan ngak mbang siam lagaih, ba jien tame rilo, tani tanat ka urang nong, abih di nyu lac rik daong ka puk palei ngak hu tiêu chí jien mek tame dalam danak dak padang ngak palei pala bahrau./.

Urang lang: Jasi – 09/09

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân