22 urang lin Đoàn kinh tế quốc phòng 337 hu ngak ndam metai haong gauk tui adat di bol bala

  Mesup ni (20/10), mbang nyaom ka 10 Quốc hội mbang 14 hu peih tabiak di Hà Nội. Ni lac mbang nyaom biak hu yaom glaong, oh lac tong yaom kinh tế-xã hội, kadung jien 2020, jalan ngak di thun 2021 bo dok mong iek veik 5 thun kinh tế xã hội song kadung jien karja; tong yaom bruk đầu tư công dalam 5 thun. Sa kadha njaku caik hatai di mbang nyaom ni, lac Quốc hội hu pasang iek asar kadha song tangi sua dalam vaktu mbang 14 song dom sarak dalam vaktu mbang 13. Quốc hội hu caik sa harei piah ginum biai di tổ, brei panuac ka dom harak Văn kiện pok tagok nyaom roya pakat negar mbang ka 13 di Đảng.

22 urang lin Đoàn kinh tế quốc phòng 337 hu ngak ndam metai haong gauk tui adat di bol bala, kayua Bộ tư lệnh Quân khu 4 ngak di harei 22/10, di sang pakacah đa năng tỉnh Quảng Trị, labik daok caik khik dom atau urang. Bruk ba nao dar hu ngak di dom taneh kubo liệt sĩ atau tui hatai caong khin di yaok baoh sang urang. Dahlau di nan, tuk mong 1 kreh melam 18/10, ceik nyu jaleih kateik dom baoh sang di Đoàn kinh tế quốc phòng 337 di palei Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. 5 urang hu daong ba tabiak, 22 urang njauk gluh patau ceik lam kateik. Biar harei 19/10, taong abih dom urang nan hu duah mboh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bahrau payua harak tal dom LĐLĐ tỉnh, ban di Trung ương; dom Công đoàn gah Trung ương; công đoàn Tổng Công ty ka bruk hu mbaok tame pacang caga bala meng langik tasik song nao ravang, pachreih ba urang ngak njauk bala kayua hajan ia sua. Ngan song LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế song dom tỉnh hu urang ngak gaok bala kayua hajan ia sua lac urang dok pak nan, njauk tui iek duah thau bruk di paka nan piah nao ravang, pachreih ba urang njauk bala song gauk gar di dom urang nan. Duah thau bruk urang gak dok lahik di labik thủy điện Rào Trăng 3 piah samar dong tuk mboh njauk daong.

Page ini, di bhum taneh tỉnhThừa Thiên Huế, Quảng Trị hu hajan praong. Tui Rayo Khí tượng thủy văn tỉnh, dom harei anak tal dalam tỉnh daok hu hajan khang di ralo labik. Hajan khang veik ngak kan kandah tal bruk duah daong urang lahik di thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền). Di Quảng Trị, meng melam blaoh tal page harei ini hajan khang veik. Ia di dom kraong Thạch Hãn, kraong Hiếu... meda tagok glaong. Tui kuhria mboh dahlau di pasak Khí tượng thủy văn pakat negar, dalam 2 harei tal di labik meng Quảng Trị hu hajan khang tal biak khang saong ia hajan bhian hu di tanut 100-200mm, hu labik hu labaih 250mm.

Dalam 2 harei 19 song 20-10, Mban agama - Ủy ban Trung ương MT negar Việt Nam pambuak bruk song Cục Biến đổi khí hậu (Mintri Tài nguyên song Môi trường) hu peih nyaom biai pato pasram ka biến đổi khí hậu song jalan pacang caga biến đổi khí hậu ka 70 urang pan bruk agama di tỉnh Ninh Thuận. Dom urang nan kham merat ginum biai klah rabha ilamu ka bruk pacang caga biến đổi khí hậu song jalan pambak prong ka nyu lagaih song yaok puk palei. Tapa nan, jak ba bhap bini khik caga môi trường, caga biến đổi khí hậu song patrun patakik dom bala meng langik tasik dalam dalam bhap bini.

Ia sua ia dauk daok ngak sraw kadau di Đông Nam Á, ngak khat lahik biak ralo ka manuac saong drap ar. Ini lac sa dalam dom mbang ia sua jhak abih di bhum taneh dalam 40 thun tapa. Di Thái Lan, labaih 25.000 baoh sang di 25 tỉnh njauk ia sua, glut jaleih taneh saong hangin ribuk. Dalam tuk nan, Ủy ban pakat negar khik iek bala di Campuchia brei thau, ia sua tagok samar ngak kan kandah tal 19 tỉnh di Campuchia, kan kandah tal raidiuk di labaih 240.000 urang, ngak brei 20 urang metai. Di Lào, 8 huyện dalam tỉnh Savannakhet dauh dalam ia. Di Philippines, hajan khang ia kraong Liguasan nduac tapa ar ngak brei dauk mblang taneh praong 220.000ha.

Dom urang ilamu di Gah Y tế dunya (WHO) brei thau, châu Âu song Bắc Mỹ njauk ngak tui dom negar châu Á peih dom jalan pacang caga jit Covid-19 song brei dok karei urang halei taom gaok song urang njom ruak. Di bhum châu Âu kayua Gah y tế dunya khik ramik, dalam nan hu Nga hu labaih 8.500 urang metai dalam adit blaoh song sa meteh dom taneh ia châu Âu hu urang ruak tagok meteh. Dalam tuk nan châu Á song Tây Thái Bình Dương yau Ôxtrâylia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hu patrun bruk njom mbak meng jalan duah mboh urang ruak, brei dok karei song duah urang hu taom gaok piah brei dok karei.

184 taneh ia tame ngak vaccin ka dunya angan COVAX ka bruk daong jien bei vaccin caga Covid-19 piah parabha sumu gauk ka taong abih taneh ia kaya jeng yau kathaot. Kadung jien Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) brei thau Kapol nan daong bruk parabha vaccin di dunya, daong ka 170 taneh ia ngan saong 2 tỷ liều vaccin di thun 2021./.

Urang lang: Ái Nghiêm – Hani Pha – 20/10 16:06:27

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân