Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân brei panuac di nyom biai

 

Mesup  harei 21/10, mbang nyaom ka  8, Quốc hội mbang  14 hu peih pakak di  Nhà Quốc hội, Hà Nội. Dahlau di tuk peih pakak, urang pal akaok  Đảng, karja , Mặt trận negar  Việt Nam song dom urang lamaok mai caik bingu song tame sirah  Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dalam tuk vak ngak bruk 28 harei, Quốc hội pataom tuk vak ka bruk padang ngak adat hukum, bruk pasang iek  tối cao, duah thau, batabiak rilo bruk prong di taneh ia. Dalam bruk padang ngak adat hukum, njauk sangka tal Hukum ngak bruk  (pasiam veik); Hukum pasiam veik, pabak dom paka  di Hukum peih ngak Rajaei  song  hukum peih ngak  karja puk palei ; hukum pasiam veik, pabak dom paka di hukum urang karja,Công chức song hukum Viên chức. Di mbang nyaom ni,  Quốc hội hu caik tuk vak 03 harei piah peih bruk tangi sua song javap jalei.

Pak Ha Noi, Kapul urang kumei Viet Nam birau pambuak bruk saong Pasak ngak bruk daong tame caka rok patagok dalam bhap bini peih nyaom biai pakat negar: “Ba tabiak sarak ramik pasiam veik bruk taong paoh gauk di likei kumei saong brei sumu gauk di urang kumei saong urnaih kumei jaoh jo”. Panuac rik tame di dom urang lambaok pataom tame bruk taong yaom bruk taong paoh gauk di likei kumei, taong paoh kayua megau urakni ngan saong urang kumei saong uranaih joah jo; ba tabiak dom jalan ngak brei salih birau hukum, sarak saong ngak bruk ngak tui piah khik caga urang kumei saong uranaih jaoh jo siam jang. Rilo panuac caong khin pakhang bruk pathau khan, paglaong ilamu gheih ngak di urang jakar ngak bruk xa hoi saong ky nang khik rup eng  ka urang kumei saong uranaih kumei jaoh jo. 

Tỉnh Cà Mau hu  13 bangsa takik  song jiak  12.000 boh sang , rilo di abih bangsa  Khmer song bangsa  Hoa. Mik va bangsa takik dok pablah gauk song dom bangsa adei saai  di  67 xã, phường di  9 huyện, ban di tỉnh, dalam nan hu  52 xã padang ngak palei pala bahrau.  Urak ni, boh sang kan kathaot di bhum mik va bangsa takik di  tỉnh Cà Mau patrun dok labaih 16%. Taphia di nan, bruk  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dok di  tỉnh hu khik kajap, boh sang hu pandar  điện, ia pandar, saman hacih saat  song bruk iek glang pren yava di bhap bini hu salih bahrau.  Cơ sở vật chất y tế, pato pakai, urang ngak di dom  xã bhum bangsa takik pabak hu bruk ba drei tame song patagok.

Melam 20.10, di ban ine Phnom Penh, Campuchia peih ngak danak dak pachreih bruk pablei salih, buh jien tame ngak mbang saong dulich di Bà Rịa - Vũng Tàu saong Phnom Penh. Brei panuac di danak dak, ong Trần Văn Tuấn, Phó akok Ủy ban bhap bini tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu lac: Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu saong dom urang ngak mbang saong Campuchia daok rilo bruk lagaih piah ba tame ngak dalam tukvak anak tal, abih di nyu lac dalam dom gah pablei salih, buh jien tame ngak saong dulich. Tapa danak ini, khol drei ngak hu dom bruk biai gauk saong mek huy jak jeng jang.” Di danak dak ini, Hiệp hội du lịch Campuchia, sở du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, saong dom doanh nghiep dua gah hu mbaok tangin tame harak pambuak bruk.

Mesup 20/10, Công ty cổ phần pajeng ba jalan pasei  Sài Gòn hu pablei harak  vé radeih Tết Nguyên đán 2020. Kuhria tal  15tuk  harei kabroi , hu tong abih labaih  53.000 vé hu đặt , dalam  tuk vak dahlau  Tết lac labaih 30.600 vé, hadei di Tết lac  22.500 vé; hu bayar jiak  27.000 vé. Thun ni, gah jalan pasei kuhria mboh  pabak jiak  300.000 labik pabak ka tuai dalam tuk Tết anek sak takuh.  Gam song pablei  vé di nhà ga, gah jalan pasei  pablei  vé angaok dom website, di dom labik song dom đại lý pablei  vé; tapa pandar  ví điện tử MoMo, Vimo, pandar ViettelPay song dom  tổng đài pablei  vé…Yaok tuai hu caik labik song pablei  vé tapa website, di dom nhà ga, labik pablei  vé, dom  đại lý oh tapa  4 vé ka  jalan nao  song  4 vé ka jalan mai.

Harei ini 21.10, di Canada peih bruk palih ruak urang tame ngak bruk di Hạ viện. Dahlau di nan, harei 11.9, Thủ tướng Canada J.Trudeau hu peih ngak chien dich tranh cử liên bang thun 2019,  dui atah labaih 5 adit. Mbang pakacah gauk palih ruah mbang ini, Đảng Tự do di Thủ tướng Canađa daok ngak bruk mek panuac “Chọn tiến lên”, dalam tuk nan panuac  di gah đảng Bảo thủ lac“Tukvak yam tagok”. Đảng Xanh palih ruah pamnuac “Không cánh tả. Không cánh hữu. daong gauk yam tagok”, daok apnuac di  đảng Dân chủ birau lac “Abih hatai kein lagaih di ayut”. Tui dom mbang  duah thau birau ini, oh daok Đảng halei hu kein lagaih cambaic meda lac tame hu tapa mbang palih ruah ini.

        Ong Joko Widodo song  Maruf Amin jeng  Tổng thống song Phó Tổng thống Indonesia tuk vak  2019-2024. Harei tagok rai  rah tabiak biar harei  20/10, di toà nhà Quốc hội Indonesia. Di harei tagok rai, Tổng thống Indonesia ndom lac  Indonesia hu tame  top 5 gah  kinh tế dunya  song kan kathaot jiak  0% song kham merat tsl thun  2045, Tong bih pandap  quốc nội di Indonesia mek hu 7 ribau tỷ USD. Dalam sa dunya tavak tavaiy , biak sami samar song meriak gauk,  Tổng thống Indonesia hu panuac ieu tong abih rajaei brei peih bruk salih bahrau, oh lac kiến thức saoh bo dok lac  ilamu.

        Rajaei  Chi-lê bahrau batabiak sa adat  pakau bahrau tuk melam  di ban ine  Santiago, piah pacang cakak dom mbang patrun jalan tong paoh, meblah mek song am cuh di angaok jalan di dom nyaom trun jalan. Lambaok urang jakar  iek gah  an ninh di Santiago brei thau, adat  nan hu batabiak pandar mong  7 tuk melam kabroi  (tui tuk vak pak ni), njauk 5 tuk mesup  ni (21/10) (tui tuk vak Việt Nam). Urak ni hu  103 bruk saw kadau trak  damak rah tabiak  di negar Chi-lê, ngak ka 1.426 urang njauk chap kreik dalam nan hu  614 urang di ban ine. Rilo urang trun jalan  am khuah radeih  buýt, jan tayah bilai  tàu điện ngầm, gom jalan mbak, meblah mek pandap di  cửa hàng song tong gauk  song dom  cảnh sát pacang  bruk saw kadau./.

Manuac lang: Aí Nghiêm - HaniPha

Trang tin biar harei 21-10

        Sáng nay 21-10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm việc 28 ngày, Quốc hội tập trung thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát tối cao, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong  công tác xây dựng luật, đáng chú ý có Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian 03 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

        Tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức hội thảo quốc gia: “Đề xuất khung chính sách sửa đổi về bạo lực trên cơ sở giới và bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật”. Ý kiến tham luận của các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực tình dục hiện nay đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện khung pháp luật, chính sách và công tác thực thi để bảo vệ phụ nữ và trẻ em khuyết tật tốt hơn. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội và kỹ năng tự bảo vệ của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

        Tỉnh Cà Mau có 13 dân tộc thiểu số với gần 12.000 hộ, đông nhất là dân tộc Khmer và dân tộc Hoa. Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số cư ngụ đan xen với các dân tộc anh em ở 67 xã, phường thuộc 9 huyện, thành phố của tỉnh, trong đó có 52 xã xây dựng nông thôn mới. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Cà Mau giảm xuống chỉ còn hơn 16%. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện, nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh và việc chăm sóc sức khỏe người dân cũng được cải thiện. Cơ sở vật chất y tế, giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

        Tối qua (20-10), tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Phnom Penh. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã khẳng định: “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đối tác Campuchia vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác có thể khai thác trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Thông qua chương trình này, chúng ta sẽ đạt được những thỏa thuận cụ thể và thành công hơn nữa.” Tại chương trình này, Hiệp hội du lịch Campuchia, sở du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, cùng một số doanh nghiệp hai bên đã ký biên bản hợp tác.

        Sáng 20-10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết Nguyên đán 2020. Tính đến 15h hôm qua, đã có tổng số hơn 53.000 vé được đặt, trong đó thời gian đi trước Tết là hơn 30.600 vé, sau Tết là 22.500 vé; đã thanh toán gần 27.000 vé. Năm nay, ngành đường sắt dự kiến cung cấp gần 300.000 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết Canh Tý. Cùng với bán vé tại nhà ga, ngành đường sắt cũng triển khai bán vé trên các website, tại các điểm và các đại lý bán vé; qua ứng dụng ví điện tử MoMo, Vimo, ứng dụng ViettelPay và các tổng đài bán vé…Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé qua website, tại các nhà ga, điểm bán vé, các đại lý không quá 4 vé cho chiều đi và 4 vé cho chiều về.

        Hôm nay (21-10), tại Canađa diễn ra bầu cử Hạ viện. Trước đó, ngày 11/9, Thủ tướng Canada J.Trudeau đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019, kéo dài hơn 5 tuần. Ra tranh cử lần này, Đảng Tự do của đương kim Thủ tướng Canađa lấy khẩu hiệu “Chọn tiến lên”, trong khi khẩu hiệu của đảng Bảo thủ là “Thời điểm để tiến bước”. Đảng Xanh chọn khẩu hiệu “Không cánh tả. Không cánh hữu. Cùng nhau tiến lên”, còn khẩu hiệu của đảng Dân chủ mới là “Vì lợi ích của bạn”. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, không có Đảng nào có lợi thế rõ ràng để chiếm ưu thế trong lần bầu cử này.

        Ông Joko Widodo và Maruf Amin chính thức trở thành Tổng thống và Phó Tổng thống Indonesia nhiệm kì 2019-2024. Lễ nhậm chức diễn ra chiều qua 20-10, tại toà nhà Quốc hội Indonesia. Tại lễ nhậm chức, Tổng thống Indonesia khẳng định Indonesia đã lọt top 5 nền kinh tế thế giới với tỷ lệ nghèo gần 0% và sẽ phấn đấu tới năm 2045, Tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia đạt 7 nghìn tỷ USD. Trong một thế giới đầy rủi ro, rất năng động và cạnh tranh, Tổng thống Indonesia yêu cầu toàn bộ chính phủ phải thực hiện các đổi mới, không chỉ là kiến thức mà còn cả văn hoá.

        Chính phủ Chi-lê vừa ban hành 1 lệnh giới nghiêm mới vào ban đêm tại thủ đô Santiago, nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực, cướp bóc và đốt phá trên đường phố của 1 số nhóm người biểu tình. Đại diện phụ trách an ninh tại Santiago cho biết, lệnh giới nghiêm mới đã có hiệu lực lúc 7 giờ tối qua (theo giờ địa phương), tức 5 giờ sáng nay (21-10) (theo giờ Việt Nam). Hiện đã có 103 vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên đất nước Chi-lê, khiến 1.426 người bị bắt, trong đó có 614 người ở thủ đô. Nhiều người biểu tình đã đốt cháy xe buýt, đập phá trạm tàu điện ngầm, phá bỏ đèn giao thông, trộm cướp các cửa hàng và đụng độ với các cảnh sát chống bạo động./.

 

Biên soạn: Thụy Sĩ

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân