27 urang peih kapan haoh lac urang  Pakistan hu brei adat ngak bruk ka dom  Hãng kapan haoh di Việt Nam

Harei 28-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hu mbaoh tangin brei tabiak sarak  70/2020/NĐ-CP ka bruk trun  meteh yaom jien trước bạ camereip ka radeih  ô tô, rơ moóc atau  sơ mi rơ moóc hu dui meng ô tô song dom janih radeih  dreih yau nan hu ngak tabiak dalam negar.  Jeng dalam harei, Tổng cục Thuế hu harak pandar  gah je dom tỉnh ban peih bruk pandar yaom  mek jien trước bạ tui sarak nan piah pachreih urang pandar dalam negar. Meng bruk trun  yaom jien ni, urang pandar meda trun hu dom pluh  triệu đồng tal yaok rituh triệu đồng lệ phí, tui janih radeih.Sarak hu batabiak pandar  meng harei mbaoh tangin tal harei  31-12. Meng harei 1-1-2021, yaom  trước bạ hu ngak tui hukum urak ini.

Tanut yaom blei pandar CPI bilan 6 thun 2020 tagok 0,66% dut saong bilan dahlau, ini lac tanut glong abih di bilan 6 dalam tukvak 2016 -2020. Hu 7/11 nyaom pandap saong dịch vụ hu tanut blei pandar tagok glaong, dalam nan nyaom pajeng ba nao mai tagok rilo abih, kayua yaom xăng menyek tagok glaong 3 mbang gam gam hadei di tuk trun yaom suai lavik kuhria meng Tết Nguyên đán saong yaom rilo pabui daok tagok gam gam dalam dom harei akaok bilan 6.

Pagam tal bruk Cục hàng không Việt Nam bahrau khan brei thau ka   27 urang peih kapan haoh lac urang  Pakistan hu brei adat ngak bruk ka dom  Hãng kapan haoh di Việt Nam hadei di bruk Pakistan mboh lac dom urang  peih kapan haoh di Pakistan rilo meng pandar harak adat kayua gah  kapan haoh brei oh njauk chất lượng song jalan ngak . Dalam 27 urang ni  hu  12 urang dok peih  ka dom hãng kapan haoh Việt Nam, 15 urang dok veik  abih tuk vak ngak bruk atau kayua jit ruak nao veik palei negar. Cục Hàng không Việt Nam ndom lac, bruk brei harak adat peih kapan haoh  ka  12 urang peih nan hu ngak tui dom hukum di  Việt Nam njauk haong hukum dunya. Dalam tuk peih di dom  hãng kapan haoh Việt Nam, oh hu urang peih Pakistan halei pagam tal bruk  hagait atau  oh salamat jalan par. Urak ni, Akaok Cục hàng không Việt Nam hu tacei brei padeih anak meta bruk par di urang peih kapal haoh lac urang  Pakistan ngak bruk ka dom  hãng kapan haoh  Việt Nam mbiah tal tuk hu pathau khan bahrau.

Dalam dua harei 28 saong 29/6/2020, Mentri Ngoại giao Viet Nam saong Đại sứ quán Việt Nam pak negar Prang pambuak saong dom jabat chức năng dalam negar, Hãng Kapal haok negar Viet Nam, dom jabat pambuak bruk di Prang brei kapal haok pajeng ba 280 bhap bini Viet Nam meng Prang saong dom taneh ia jiak taphia di bhum châu Âu veik mai taneh ia. Dalam kapal haok ini ralo meng lac uranaih umo ala 18 thun, anek saih bac tamat blaoh oh hu labik daok, urang taha umo, urang hu ruak dalam rup, urang kumei metian, urang nao ngak bruk abih tuk vak pambuak bruk daok gar veik kayua Covid-19. Taong abih tuai damuai hu brei daok karei saong dut iek ruak tui bruk ba tabiak tuk kapal haok par trun mblang kapal haok dunya Vân Đồn.

Urak ni  nho, medar hu mong lac  2 dalam dom phun pala praong, daok dalam 12 janih pandap di tỉnh  Ninh Thuận, hu pachreih pala dahlau. Pasak pachreih nong tỉnh brei duah thau, pok panuac tagok  Sở ngak nong song patagok palei pala padang jalan ngak piah patagok gam song padang angan je, khik kajap bruk pablei tabiak, pabak bruk pablei mbang negar song peih prong drak pasa pablei tabiak negar langiu  Mblang taneh phun nho, medar samar  hu peih prong, rilo meng lac di  huyện Ninh Phước, Ninh Hải, ban  Phan Rang-Tháp Chàm, ngan song 1.249 ha phun nho, năng suất hu 225,8 tạ/ha, mek hu labaih  25.200 tấn/sa thun, meblah tal  97%  abih tih  nho di negar.

Harei ini 29/6, bruk duah urang gaok bala daok hu rah tabiak hadei di tuk 14 urang lahik kayua gilai kapal pajeng pandap ginuk tame gilai taong chap ikan di lingiu tasik tỉnh O-xi-đen-tờ Min-đô-rô negar Philippines harei kabroi. Gah khik iek tasik Philippines brei thau, tuk rah tabiak bala, gilai kapal pajeng pandap tut angan di Hồng Công (Trung Quốc) daok angaok jalan nao tal Ốt-xtrây-li-a. Gilai hu 20 urang nao tui saong oh pajeng pandap hagait. Dalam tuk nan, gilai taong chap ikan Philippines daok peih nao gah Ban ine Manila. Urak ini, oh ka thau cambaic bruk dua gilai ginuk guak. Gah khik iek takai tasik Philippines daok brei kapal haok trực thăng, gilai duah urang lahik. Yau nan min, bruk duah urang njauk bala gaok rilo kan kandah kayua tasik riyak praong. 

Cảnh sát ban  La Hay (Hà Lan) brei thau lac hu chap khik  37 urang trun jalan suan hukum  di  tòa án song peih bruk  trun jalan cagar veik bruk paatah di gauk hu batabiak piah pacang cakak  bruk njom mbak di COVID-19. Tui panuac khan di gah cảnh sát, hu labaih 200 urang hu mbaok trun jalan dalam harei 28/6. Dom urang trun jalan hu panuac ieu yah klaak bruk dang atah di gauk  1mét meteh  kayua mboh lac bruk ni oh tantu cambaih laih.  Hà Lan hu labaih  50.000 urang njom COVID-19 song labaih  6.000 urang metai kuhria meng kreik bilan 3. Dom jalan ngak piah pacang cakak jit ruak njom mbak  di Hà Lan dok hu klaak hadei di tuk urang njom bahrau song metai trun khang dalam dom adit jiak di ni  .
Labaih 100 doanh nghiệp saong tập đoàn praong brei thau lac oh daok me-in haong “ong praong” gah pathau khan saong xa hoi Facebook kayua ba dom asar kadha gam tal taong paoh, panuac ndom suan ka bruk neh rabha bangsa. Birau ini, hãng praong pakat dunya Pép-si-cô lac, meda brei padeih taong abih dom bruk yaih khan angaok blah web mạng xã hội Facebook saong In-sta-gram dalam bilan 7 saong bilan 8 anak tal. Tập đoàn rilo taneh ia Ui-ni-le-vơ saong café danei angan Sta-bấc jeng tabiak panuac lac cakak bruk yaih khan dalam 30 harei  meng kaok bilan anak tal piah cakak jien mek tame di Facebook. Anak dom khat lahik trak gah jien mek tame meng bruk yaih khan, harei kabroi Yam ndok tacei ba  Phây-búc Facebook Mác Dúc-cơ-bấc hu panuac lac brei ngak catang bruk pasang iek asar kadha, mbat nhãn kadha vak hu ndem tal bruk thù địch saong neh rabha bangsa./. 

Urang lang: Hani Pha – Ái Nghiêm

TRANG TIN 29/6/2020 16:00:59

Ngày 28-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP về giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước.  Cùng ngày, Tổng cục Thuế có công điện yêu cầu ngành thuế địa phương triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định nói trên nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Với việc giảm lệ phí này, người tiêu dùng sẽ giảm được vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng lệ phí, tùy từng loại xe.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31-12. Từ ngày 1-1-2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2020 tăng 0,66% so với tháng trước, đây là mức tăng cao nhất của tháng 6 trong giai đoạn 2016-2020. Có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất, chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao 3 đợt liên tiếp sau chuỗi giảm kéo dài kể từ Tết Nguyên đán và giá thịt heo tiếp tục tăng trong những ngày đầu tháng 6.

Liên quan tới Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông tin chính thức về  27 người lái là người Pakistan đã được cấp phép làm việc cho các Hãng hàng không của Việt Nam sau vụ việc Pakistan phát hiện một số lượng lớn phi công của Pakistan sử dụng giấy phép do nhà chức trách hàng không cấp không đúng chất lượng và cách thức. Trong 27 trường hợp này chỉ có 12 trường hợp đang bay khai thác cho các hãng hàng không Việt Nam, 15 trường hợp còn lại đã hết hạn hợp đồng hoặc do dịch bệnh đã về nước. Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc cấp giấy phép lái máy bay cho 12 người lái nêu trên tuân thủ các quy định của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong quá trình khai thác bay tại các hãng hàng không Việt Nam, không có trường hợp người lái Pakistan nào liên quan đến vấn đề sự cố hay uy hiếp an toàn bay. Hiện Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo tạm dừng xếp lịch cho các người lái là người Pakistan làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam cho đến khi có thông báo mới.

Trong hai ngày 28 và 29/6/2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, các cơ quan liên quan của Pháp tổ chức chuyến bay đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Pháp và các nước lân cận ở khu vực châu Âu về nước.Hành khách của chuyến bay chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh đã hoàn thành khoá học gặp khó khăn về nơi lưu trú,  người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người đi công tác, người lao động hết hạn hợp đồng bị kẹt lại do dịch COVID-19. Tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn. 

Hiện nay nho, táo được xác định là 2 trong những cây trồng chủ lực, nằm trong 12 sản phẩm đặc thù của tỉnh  Ninh Thuận, được khuyến khích ưu tiên phát triển. Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển gắn với xây dựng thương hiệu, đảm bảo đầu ra, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu. Diện tích cây nho, táo nhanh chóng được mở rộng, tập trung chủ yếu ở huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, với 1.249 ha đối với cây nho, năng suất đạt 225,8 tạ/ha, sản lượng đạt trên 25.200 tấn/năm, chiếm tới 97% tổng sản lượng nho của cả nước./.

Hôm nay (29/6), công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục diễn ra khẩn trương sau khi 14 người được thông báo là mất tích trong vụ tàu hàng va chạm với tàu đánh cá ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Occidental Mindoro của Philippines một ngày trước.  Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, tàu hàng có đăng ký‎ tại Hồng Công (Trung Quốc) đang trên đường tới Australia. Tàu gồm 20 thuyền viên song không chở theo bất kỳ hàng hóa nào. Trong khi đó, tàu đánh cá Philippines đang hướng về khu vực Thủ đô Manila.  Hiện chưa rõ nguyên nhân hai tàu va chạm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang điều động máy bay trực thăng, tàu tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều cản trở do biển động mạnh.
Cảnh sát thành phố La Hay (Hà Lan)  cho biết đã bắt giữ 37 người biểu tình vi phạm lệnh cấm của tòa án và tổ chức cuộc tuần hành phản đối quy định giãn cách xã hội được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.  Theo nguồn tin cảnh sát, có khoảng 200 người tham gia cuộc biểu tình trong ngày 28/6. Những người biểu tình yêu cầu bãi bỏ quy định đứng cách nhau 1,5m vì cho rằng quy định này không dân chủ.  Hà Lan đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc COVID-19 và hơn 6.000 người tử vong kể từ giữa tháng 3. Các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở Hà Lan đang được dỡ bỏ sau khi số ca nhiễm mới và tử vong giảm mạnh trong những tuần gần đây.
Hơn 100 doanh nghiệp và tập đoàn lớn đã tuyên bố tẩy chay “ông lớn” trong ngành truyền thông và xã hội Facebook do đăng tải các nội dung đe dọa bạo lực, ngôn từ thù địch và sai lệch thông tin đối với vấn đề phân biệt chủng tộc.  Mới nhất, Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Pepsico đã tuyên bố sẽ dừng chạy tất cả các chiến dịch quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook và Instagram trong tháng 7 và tháng 8 tới. Tập đoàn đa quốc gia Unilever và thương hiệu cà phê nổi tiếng Starbucks cũng tuyên bố tẩy chay quảng cáo trong vòng 30 ngày kể từ đầu tháng tới nhằm cắt nguồn doanh thu của Phây-búc. Trước những tổn thất nặng nề về doanh thu quảng cáo, hôm qua Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã lên tiếng khẳng định sẽ thắt chặt kiểm duyệt nội dung, gắn nhãn bài đăng có nội dung thù địch và phân biệt chủng tộc./.

                                Biên soạn Hồng Thủy

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân