Bhap bini tỉnh Quảng Ngãi ngak ar pacang ia ribuk

 

Huyện đảo Lý Sơn di tỉnh Quảng Ngãi  lac labik camereip di abih gaok ribuk ka 9 tuh tame di mesup ini 28/10. Melam bloh, karja huyện đảo hu ngak blaoh bruk ba menuac nao tal labik salamat. Hajan praong saong ngin khang ngak par tabung sang bhap bini saong labik ngak bruk karja. Urak ini, taong abih labik dalam huyện đảo lahik điện. Mon 6h mesup ini, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chaong Mban tacei jalan hu ginum biai ka jalan pacang caga ribuk ka 9. Mban tacei jalan brei thau, gah daong duah urang gaok bala jeng oh ka ndom biai hu haong 2 kapal taong ikan di Bình Định lahik. Lingiu di nan, hu sa sruh kapal khut jamriak jeng daok seik tui ia, hu taom tapa phone, prein yava urang taong ikan di kapal nan hu tani tanat. Urak ini hu 2 kapal kiểm ngư tabiak daong dui kapal tame, duah menuac lahik.

Piah samar pacang caga ribuk ka  9, patrun khat lahik di bhap bini tuk nao angaok dom jalan radaih, Cục Cảnh sát giao thông song Tổng cục jalan mbak Việt Nam hu panuac kakei dom kapul nyaom menuac urang bhian tui iek khaw tin ka ribuk angaok rayo, takik nao angaok jalan mbak tuk oh hu bruk hagait, ngak tui dom hiệu lệnh di gah Cảnh sát giao thông song patui ngak siam dom hukum  tuk peih radeih. Abih di nyu nan lac dom po radeih, urang peih radeih pajeng tuai Bắc – Nam tuk peih angaok jalan  gah kreik negar  meng Ninh Thuận tal  Hà Tĩnh, abih di nyu tuk tapa dom tỉnh meng Bình Định, Quảng Ngãi song  Quảng Nam tuk melam  27/10 song harei  28- 29/10. Gah Cảnh sát giao thông meda tong phạt catang dom kapul nyaom, menuac urang radeih halei nao tame labik kan kandah yaom lac hu jalan tacei ba, pathau khan piah pacang caga dom bruk ngak suan karei. 

Piah khik caga salamat, Cục Hàng không brei kreik pabah mbang  6 mblang kapal haoh lac: Tuy Hòa, Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Phú Bài, Pleiku meng biar harei sup 27-10. Tổng Cty jalan pasei Việt Nam brei padeih peih 7 kapul radaih pui dalam melam 27 haong harei 28-10. Tổng Cty jalan pasei Việt Nam jeng brei padeih dom kapul radaih Thống Nhất tabiak meng ga Hà Nội haong ga Sài Gòn di melam 27-10 haong harei 28-10. Tuai meda taom gaok nhà ga piah bayar veik harak mek veik ginup jien. Anak bruk kan kandah di rabuk ka 9, rayo sap ndom VN hu ieu dom gah di drei patagok bruk pathau khan brei bhap bini thau, caga pacang piah patrun patakik mdi abih dom khat lahik kayua ribuk, ia sua.

Beir harei  27-10, Phó Chủ tịch Ubbhap bini ban raya  HCM Ngô Minh Châu hu jao harak pok meyaom di Ubbhap bini ban raya  HCM ka dom đơn vị mek hu jak jeng dalam bruk mesruh pacang khol pablei salih jru phiel. Dahlau di nan, tapa bruk duah thau, Công an ban raya HCM chap hu sa jalan pajeng b, pablei salih suan hukum  jru pheil biak prong  meng Campuchia mai ban raya HCM, chap hu 15 urang  dalam mbang ni. Pandap chap mek hu lac 100kg jru phiel tổng hợp dalam nan hu 12.000 asar jru lắc), 32 bánh heroin, song rilo pandap panda, radeih pagam tal bruk pablei salih suan hukum jru phiel.

  Meng mon 3 biar harei kabroi, abih dua janih xăng E5 RON 92 haong RON 95 jeng trun yaom. Tui nan, xăng E5 RON 92 trun daok 14.109 đồng/lít daok xăng RON95-III trun daok 14.940 đồng/lít (lac trun 182 đồng/lít). Daok yaom menyek diesel 0.05S tagok 90 đồng/lít; menyek truac gom tagok 123 đồng/lít; menyek mazut tagok 340 đồng/kg duk saong yaom klak. Yau nan di mbang ini, yaom xăng trun hasit, daok yaom menyek tagok hasit.

Tổng thống Venezuela Maduro hu panuac khan lac, dom urang ilamu Venezuela duah mboh sa phân tử hu angan  DR-10 meda pametai hu  virus SARS-CoV-2 ba tal ruak COVID-19.  Tui panuac batabiak di Tổng thống Venezuela Maduro, Viện roh duah ilamu Venezuela (IVIC) duah mboh sa phân tử hu angan DR-10 pametai hu virus SARS-CoV-2 ba tal  viêm jalan suak yava cấp COVID-19 bo oh hu janih  độc tính halei gaok tal dom phân tử khang kajap piah ngak tabiak dom phản ứng phụ oh siam.  Pok sap angaok rayo papar binguk pakat negar, Tổng thống Maduro brei thau ni lac bruk duah thau dalam tuk vak  6 bilan di dom urang ilamu Venezuela song anak tal negar hu padang sa jalan ngak piah thau ka danak dak roh duah di IVIC tapa kapul Y tế dunya (WHO).

Japaon meda padang 1 labik y tế di palei vận động viên Olympic Tokyo piah iek ruak ka dom vận động viên saong huấn luyện viên mboh lac yau njom virus SARS-CoV-2, saong brei padang "1 pasak pasang iek ruak njom mbak" dalam dom bruk ngak di UB peih ngak Olympic Tokyo piah pasang iek dom jalan pacang caga  COVID-19.

Bỉ urak ni lac negar châu Âu hu urang njom COVID-19 glong di abih kuhria tui akaok menuac. Tui nan, meng 1.390,9 urang njom bahrau dalam 100.000 urang dalam 14 harei, Bỉ yam tapa CH Séc. Tui kuhria, dalam harei ni 28/10, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo hu ginum biai song urang pan akaok dom bhum piah duah jalan khik salamt ka bhap bini, doanh nghiệp dalam jit prong. Bỉ oh pandar dom jalan ngak yau gauk dalam negar dalam bruk pacang caga jit COVID-19 kayua dom karja bhum palei hu quyền tabiak dom hukum karei di gauk./.

 

Urang lang: M.P & H.Pha - 28/10/2020 10:50:20

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân