Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
Arất Chân –Ma nưih p’têêt pa dưr loom chăp kiêng văn hóa Cơ Tu
Bâc c’moo p’zay lâng râu chăp kiêng chiing cha gâr lâng tân tung da dă âng acoon coh, bh’rợ chăp kiêng cha gâr chiing âi dưr vaih poong p’têêt đoọng t’cooh A rất Chân, chr’val Thượng Lộ, chr’hoong da ding ca coong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế dưr vaih ma nưih pa choom đoọng cha gâr chiing, tân tung...
Boọl p’răng lâng ng’cơnh cha groong coh g’luh p’răng puih bhlâng
Boọl p’răng năc c’leh buôn lum moot bêl hân noo ch’noọng, pa bhlâng năc apêê t’ngay p’răng puih rơợng bhlâng cơnh bâc t’ngay đăn đâu.
Liêm choom bh’rợ choh đh’rưah tơơm tâm phóc lâng tơơm arong
Đh’rưah coh muy đhăm k’tiêc, năc đhanuôr chr’hoong da ding k’coong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam choh đh’rưah bơr rau chr’noh. Rau đêêc năc tơơm tâm phoc lâng tơơm arong âng vel đong. Hân noo ha ọt ha pruốt c’moo đâu, đhanuôr coh đâu bơơn pay pa chô bâc pa bhlâng tơợ bh’rợ choh đh’rưah bơr rau chr’noh tu...
Pr’múa cha gâr âng đhanuôr Giáy cóh tỉnh Hà Giang
Cóh đhanuôr zâp acoon cóh chr’hoong Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, manứih Gíay ắt pazưm lấh mơ nắc cóh vel Tát Ngà, chr’val Tát Ngà. Đợ râu liêm chr’nắp đắh pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung nắc ơy zúp đhanuôr ting bhr’dzang pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung k’bhộ ngăn. Đh’rứah lâng nâu, pr’ắt tr’mung tinh thần cung ting t’ngay...
Video: Bhrợ têng zr’lụ đương goon lêy zâl cha groong pr’luh coh cr’ăy đhị zr’lụ c’noong k’tiêc
Tỉnh Quảng Nam vêy lâh 157km c’lâng c’noong k’tiếc đăn lâng k’tiêc k’ruung pr’zớc Lào, vêy cửa khẩu bha lâng lâng cửa khẩu phụ lâng bâc c’lâng lướt coh crâng k’coong năc đhr’năng manuyh gluh mot lât xa nay buôn pa bhlâng u vaih, đhr’năng trơơi boọ pr’luh cr’ăy Covid-19 k’rơ pa bhlâng. Đoọng zâl cha groong pr’luh cr’ăy liêm...
Tìm bạn
Pr'hat Ê đê
Tháng Năm nhớ Bác
Nhạc: Thanh Bình; Thơ: Tân Việt; ma nưih hat: Anh Bằng
Quê mẹ
Ma nưih xră: Trần Mạnh Hùng; ma nưih hat: Tân Nhàn
T
Râu tr'xăl liêm choom truih da ding Trường Sơn – c’lâng Hồ Chí Minh chr’năp ma bhuy ơy t’vaih c’lâng ha dưr đoọng ha đhanuôr acôn coh ặt ma mông truih da ding Trường Sơn.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn