Miền Trung n’hâu bhrợ đoọng “ ma mông đh’rưah” lâng đhr’năng hr’lang da ding

Bâc c’moo đăn đâu, âi tươc câ hân noo boo tuh năc đhị apêê tỉnh miền Trung dưr vaih bâc g’luh hr’lang da ding, ga lâp bâc ngai. Đương zêl lâng đhr’năng hr’lang hr’câh da ding ting t’ngay ting ngân năc râu k’đhap zr’năh tu đhăm k’tiêc tran chăng zâp cơnh, pa bhlâng năc cơnh lâng apêê zr’lụ đha nuôr ăt ma mông truih a ral da ding. Đha nuôr miền Trung âi vêy looih năl cơnh ma mông đh’rưah lâng tuh bhlong. N’đhơ cơnh đêêc, đoọng ma mông đh’rưah lâng hr’lang da ding năc đha nuôr miền Trung n’hâu nêêh choom bhrợ?
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
 Làng Du lịch sinh thái cộng đồngTa Lang sau lũ ​
Mô hình du lịch cộng đồng Tà Làng xã Bha Lêê, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam chính thức đón khách vào tháng 1/2020. Đầu năm nay, sau nhiều tháng “đóng cửa” do dịch Covid -19, trận lũ quét xảy ra mới đây đã cuốn trôi nhiều vườn tược, cây cối cùng nhiều công trình dân sinh, khiến...
Đương zêl cha groong pr’luh cr’ay tợơ lâh tuh bhlong
Boo tuh ga mắc dưr vaih đhị apêê tỉnh thành miền Trung đớc bấc rau căh liêm ngân pa bhlầng đăh coon ma nuyh lâng cr’van cr’bhộ, đhr’năng dưr vaih pr’luh hân noo boo tuh cung nắc rau pa bhlầng k’rang tước.
Liêm chr’nắp bh’rợ bhrợ têng ngói âm dương âng manứih Tày, Nùng k’tiếc Lạng
Chr’hoong Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cắh mưy bơơn bấc ngai năl lâng đợ c’cir lịch sử nắc dzợ bơơn năl tước lâng bh’rợ bhrợ chr’tốp ngói âm dương. Lướt zi lấh bấc c’moo c’xêê, bh’rợ bhrợ ngói k’noọ lêy lấh bil tu râu glúh váih bấc râu ngói t’mêê lâng chr’tốp pro xi măng, chr’tốp tôn. Hân đhơ cơnh...
Tiếng lòng
Pr'hat Chòi; Ngọc Huệ hat
TanSo.htm
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn