Ca nhạc: KHÚC HÁT LÀNG CHĂM

Manuýh Chăm ắt mamông zazum cóh bhươl cr'noon la lay ng'đớc nắc "Palay". Cóh bhươl cr'noon nắc vêy đợ zr'lụ miền, manuýh Chăm ta luôn zư lêy pr'ắt tr'mông la lay âng đhanuôr đay ting cơnh pazêng rau j'niêng cr'bưn. Nắc tu cơnh đêếc ơy bhrợ t'vaíh ha pr'ắt tr'mông âng manuýh Chăm ta luôn liêm pr'hay lâng bấc cơnh văn hoá âng acoon manuýh, chrooi đoọng bhrợ t'vaih bấc ơl rau chr'nắp pr'hay văn hoá pazêng acoon manuýh Việt Nam.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn