Video: T’bhlâng xay trúih pháp luật đoọng ha đha nuôr Cơ Tu

... Cơnh lâng bấc bh’rợ lâng cơnh bhrợ liêm glặp lâng văn hóa, dhdr’niêng cr’bưn lâng mơ c’năl âng đha nuôr tu cơnh đêếc bh;rợ xay trúih p’too moon âi lướt moọt đhộ, zooi đha nuôr năl ghít lấh mơ trách nhiệm, bh’rợ tr’nêng zư lêy nhâm mâng chủ quyền c’noong k’tiếc k’tiếc k’ruung yêm têêm.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn