logovov
VOV4 - Hệ pa xul p'rá acoon cóh

Ch’mêệt lêy moọt đại học, cao đẳng 2017:Ca conh ca căn lâng thí sinh công dzợ cắh âi năl ghít bêl chơớih pay ngành pa choom

Tơợ t’ngay ¼ tước t’ngay 20/4 ha y, học sinh lớp 12 prang k’tiếc vêy đoọng phiếu zước pấh thi THPT k’tiếc k’ruung lâng ch’mêệt lêy moọt đại học, cao đẳng c’moo 2017. tước nâu câi, bấc học sinh, ca conh ca căn dzợ cắh âi năl ghít chơớih pay ngành n’đoo, trường n’đoo đoọng liêm glặp lâng đhr’năng âng đay

Tô lâng đh'nớc
Email
Đh'nớc xa nay
Xa nay
Cr'liêng xa nay đương zư (*)

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Lêy pay t'ngay n'lơơng »  Chọn ngày khác