logovov
VOV4 - Hệ pa xul p'rá acoon cóh

Bảo tàng Đắc Lắc đhị k’rong đớc râu chr’nắp văn hóa crâng ca coong

Bơơn bhrợ têng đhị đhăm pa bhlâng liêm chr’nắp, nắc đhị m’pâng thành phố Buôn Ma Thuột, đăn đhị zr’lụ c’kir lịch sử Biệt Điện Bảo Đại âi đanh lấh 90 c’moo, Bảo tàng Đắc Lắc cắh muy nắc dhdị k’rong đớc đợ râu chr’nắp c’kir văn hóa âng đha nuôr apêê acoon cóh Tây Nguyên, nắc dzợ muy đhị văn hóa pa bhlâng liêm pr’hay lâng zấp t’mooi bêl tước lâng Đắc Lắc.

Tô lâng đh'nớc
Email
Đh'nớc xa nay
Xa nay
Cr'liêng xa nay đương zư (*)

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Lêy pay t'ngay n'lơơng »  Chọn ngày khác