Bil pất a’năm đông đh’rơơng ty chr’nắp âng manứih Thái

Lâng đhanuôr acoon cóh Thái Sơn La, đhr’nông đông đh’rơơng vêy váih bấc râu văn hoá j’niêng cr’bưn acoon cóh, bơơn bhrợ pa dưr tơợ tất lang ahay. Bêl ahay, cóh zâp vel đông manứih Thái, đhanuôr ắt mamung cóh zâp đhr’nông đông đh’rơơng ty chr’nắp. Hân đhơ cơnh đêếc, xoọc đâu ooy zâp vel đông âng đhanuôr nắc dzợ vêy 2, 3 đhr’nông đông đh’rơơng. Zâp ngai k’rang ha y chroo căh mơ đenh nắc đợ đhr’nông đông nâu nắc bil pất, zêng bhrợ đông xây.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
Dic điêl Cơ Tu chăp kiêng văn hoá ty đanh
Dic điêl a noo A Lăng Đợi lâng a moó A Lăng Thị Phương ặt đhị thị trấn Prao, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bơơn bấc ngai năl tước lâng chắp hơnh tu vêy bấc chroi k’rong coh bh’rợ bhrợ pa dưr, zư đớc lâng k’rang lêy văn hoá âng ma nuyh Cơ Tu. Bấc ngai moon díc...
Tây Giang t’bhlâng zêl cha groong pr’lúh k’hir plóh a’ham
Cr’ay k’hir plóh a’ham xoọc dưr váih k’rơ bấc lâng zâp cơnh đhị zâp chr’hoong k’coong ch’ngai âng tỉnh Quảng Nam. zâp vel đông cóh đâu xoọc xay bhrợ bấc c’lâng bh’rợ zêl cha groong k’hir plóh a’ham đoọng pa xiêr pr’lúh trơơi boọ pậ bhứah.
Đhanuôr bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ tơợ tơơm pih n’căr t’viêng Viet GAP
Đăn đâu, bh’rớ choh pih n’căr t’viêng ting cơnh bh’rớ liêm crêê nông nghiệp liêm (GAP) năc vêy ta bhrợ t’bhưah đhị đhăm k’tiếc vel đong tỵ buôn choh bhrợ k’bhông. Tơơm pih n’căr t’viêng liêm choom lâh mơ ooy kinh tế ơy zúp zooi bấc đhanuôr tỉnh Bến Tre t’bhlâng bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ. T’cooh Đoàn Văn Minh coh...
Bil pất a’năm đông đh’rơơng ty chr’nắp âng manứih Thái
Lâng đhanuôr acoon cóh Thái Sơn La, đhr’nông đông đh’rơơng vêy váih bấc râu văn hoá j’niêng cr’bưn acoon cóh, bơơn bhrợ pa dưr tơợ tất lang ahay. Bêl ahay, cóh zâp vel đông manứih Thái, đhanuôr ắt mamung cóh zâp đhr’nông đông đh’rơơng ty chr’nắp. Hân đhơ cơnh đêếc, xoọc đâu ooy zâp vel đông âng đhanuôr nắc dzợ...
Video: HƯỚNG TỚI THƯƠNG HIỆU CAM SẠCH TÂY GIANG (T’hước tước pa dưr chr’nắp píh sạch yêm Tây Giang)
C’moo đâu, đhanuôr Cơ Tu đhị 4 chr’val k’noong k’tiếc âng chr’hoong da ding k’coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam pazêng: Tr’hy, Axan, Ch’ơm, Gary vêy bơơn hân noo píh. Pazêng t’nơơm píh đanh tợơ k’ha riêng c’moo cóh đâu căh muy bọong tráu nắc cha dzợ xợơng ngam yêm bhlầng. Chr’nắp bhlầng đhị đâu píh chóh cơnh truyền...
 NSND Triệu Thủy Tiên - Ma nưih p
Triệu Thủy Tiên năc muy coh hăt ma nuih a coon coh t’mêê bơơn Nhà nước đoọng ch’ner Nghệ sĩ nhân dân.
TIẾNG ĐÀN MÔI_ TRUNG ANH
Sáng tác: Nguyên Nhung; trình bày: Trung Anh
Chỉ còn những mùa nhớ
Sáng tác: Minh Nin; trình bày: Bảo Trâm
BHIỆC BHAN COH DA DING CA COONG (HỘI LÀNG CHỐN NON CAO...)
Đhị Gươl vel Giàn Bí, chr’val Hòa Bắc, chr’hoong Hòa Vang, TP Đà Nẵng t’mêê ta bhrợ têng Liên hoan Văn hóa- Thể thao, bhrợ pa dưr chr’năp liêm ty đanh âng ma nuyh Cơ Tu… Nâu đoo nắc bh’rợ ta luôn âng chr’hoong Hoà Vang đoọng bhrợ pa dưr apêê chr’năp liêm âng đhanuôr Cơ Tu coh vel...
T’RÚIH T’NGAY 19/10/2019
Vêy ta pa liêm crêê cơnh, rau liêm crêê ooy bh’rớ tr’nêng bhưah ga mắc năc bấc apêê bác sỹ p’niên dzợ chô ooy zr’lụ ch’ngai bha dăh, khám pa dưah đh’reh cr’ăy đoọng ha đhanuôr.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn