Tết ty âng đhanuôr zr’lụ k’coong ch’ngai A Lưới

Tết Aza vêy pr’đợc la lay nắc bhiệc bhan hơnh déh ha roo t’mêê. Nâu đoo nắc mưy ooy đợ bhiệc bhan chr’nắp bhlâng lâng đhanuôr k’coong ch’ngai A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bêl hân noo bơơn bhrợ liêm xang, đhanuôr acoon cóh Pa Cô, Tà Ôi, chr’hoong A Lưới r’rộ r’răm hơnh déh Tết Aza, zước nhăn râu pr’đoọng, k’bhộ ngăn chô tước zâp đông. Nâu đoo nắc c’cir văn hoá liêm chr’nắp t’mêê bơơn Bộ Văn hoá thể thao lâng du lịch moon nắc c’cir văn hoá phi vật thể k’tiếc k’ruung.
Hân noo ha pruôt chr’val bhươl cr’noon t’mêê tr’nơơp coh zr’lụ c’noong k’tiêc Tây Nguyên
Ia Dom năc chr’val c’noong k’tiêc vêy bâc đhanuôr acoon coh, âng chr’hoong Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ia Dom ơy bhrợ t’vaih rau liêm pr’hay pa bhlâng bêl dưr vaih chr’val c’noong k’tiêc tr’nơơp âng Tây Nguyên ơy xay...
Tết ty âng đhanuôr zr’lụ k’coong ch’ngai A Lưới
Tết Aza vêy pr’đợc la lay nắc bhiệc bhan hơnh déh ha roo t’mêê. Nâu đoo nắc mưy ooy đợ bhiệc bhan chr’nắp bhlâng lâng đhanuôr k’coong ch’ngai A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bêl hân noo bơơn bhrợ liêm...
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
J’niêng đoọng t’rang âng đhanuôr Cơ Tu
Cơ Tu năc muy acoon coh ăt mamông bâc bhlâng coh zr’lụ Trường Sơn. Năc coh đhr’năng dưr vaih năc dzợ zư đơc zập liêm đợ rau chr’năp pr’hay văn hoá âng đay. Pazêng rau đơ chr’năp văn hoá vật thể lâng phi vật thể anag đhanuôr Cơ Tu nắc ting bhrợ t’bâc lâh mơ rau đơ chr’năp pr’hay văn...
Cơnh đoọng năl lâng cha groong pr’luh cúm A/H1N1
Cúm A/H1N1 buôn trơơi boọ ooy lơơng lâng vaih cơnh pr’luh, đhơ cơnh đếêc a hêê buôn tơr luúc lâng cúm cơnh c’xu. Pa dưah căh loon nắc buôn đớc rau cr’pân, chệêt bil.
A đoo pân đil Vân Kiều bhrợ cha choom
Tươc ooy cr’noon Ta Ri 1, chr’val Húc, chr’hoong da ding k’coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, ta mooh a moó Hồ Thị Đông, đhanuôr Vân Kiều zập ngai công haanh deh cr’noọ bh’rợ t’bhlâng âng a moó. Hồ Thị Đông năc manuyh liêm choom coh xa nay bh’rợ pân đil thi đua bhrợ cha choom anag chr’val Húc ng’moon...
Pr’múa Xoang ty đanh âng ma nưih Ba Na
Coh c’bhuh văn hóa Tây Nguyên moon za zum lâng âng tỉnh Kon Tum moon la lay, pr’múa Xoang âi dưr vaih râu bh’lô, p’têêt lâng bâc g’luh ăt bhrợ za zum âng đha nuôr Tây Nguyên. Coh đâu vêy bhiệc bhan lâng vêy xa nul chiing goong Tây Nguyên dưr đơơr, năc coh đêêc vêy pr’múa Xoang.
Du Xuân
Pr'hat Chèo; ma nưih hat: NSND Thanh Ngoan
Tình trong lá thiếp
Ma nưih xră: Phan Huỳnh Điểu, ma nưih hat: Thương Huyền lâng Văn Thanh, Nhà hát Đài P'rá Việt Nam
Khúc xuân
Ma nuih xră: Võ Thiện Thanh; ma nưih hat: Khang Việt, Hồng Ngọc
Lưm lêy bhươn tam giác mạch cóh k’coong ch’ngai Hướng Hoá
P’têết cớ râu liêm choom tơợ bhươn cúc hoạ mi, pr’loọng đông amoó Đinh Thị Thu Thảo, cóh vel 1, thị trấn Khe Sanh, chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị grơơ nhool k’rong bhrợ liêm choom bh’rợ pô tam giác mạch lâng sao nhái. Bơr râu pô nâu g’lúh tr’nơợp bơơn chóh cóh chr’hoong Hướng Hoá, t’pấh bấc ta mooi...
T’RUIH T’NGAY 20-01- 2020
Đhanuôr Pa Cô coh chr’hoong da ding k’coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bhui har hơnh deh Tết Aza- bh’rợ cha avị t’mêê. Bhiệc bhan n’nâu t’mêê vêy Bộ Văn hoá Thể thao lâng Du lịch xay moon năc c’kir văn hoá phi vật thể âng k’tiêc k’ruung.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn