Nhạc sĩ Phong Nhã – Ma nưih âi đơc toot lang ha bh’rợ xră t’vaih pr’hat ha p’niên k’tứi

Ahêê xooc xơợng pr’hat “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Pr’hat n’nâu căh zâp ngai a hêê zêng năl căh a lua. Cơnh đêêc apêê ađhi vêy năl pr’hat n’nâu âng ngai xră t’vaih căh? Năc đoo nhạc sĩ Phong Nhã – Ma nưih bơơn p’ma moon năc “bhua” âng pr’hat acoon p’niên k’tứi. Lâng a đoo công năc Tổng phụ trách tr’nơơp âng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
Arất Chân –Ma nưih p’têêt pa dưr loom chăp kiêng văn hóa Cơ Tu
Bâc c’moo p’zay lâng râu chăp kiêng chiing cha gâr lâng tân tung da dă âng acoon coh, bh’rợ chăp kiêng cha gâr chiing âi dưr vaih poong p’têêt đoọng t’cooh A rất Chân, chr’val Thượng Lộ, chr’hoong da ding ca coong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế dưr vaih ma nưih pa choom đoọng cha gâr chiing, tân tung...
Dị ứng thời tiết: Pazêng rau nắc lêy năl
Dị ứng thời tiết nắc cr’ay crêê tước hệ miễn dịch âng a chắc a rang dưr vaih cơnh lâng a chắc a rang moọt pazêng cr’chăl p’lăh t’ngay c’xêê, buôn lêy n’leh l’bhlộ l’bhlột ca cọt… Cr’ay căh choom pa dưah nắc buôn vaih rau cr’pân cơnh nhiễm trùng n’căr, k’đhap p’hơơm, huyết áp xiêr…
Amoó Tường bhrợ pa dưr pr’ăt tr’mông tơợ r’veh sạch
Pêê c’moo n’nâu, bh’rợ r’veh sạch âng amoÓ Hồ Thị Tường, manuyh Bh’nong coh Tổ dân phố 1, thị trấn Khâm Đức, chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam dưr vaih năc đhị tước la lêy, học tập kinh nghiệm âng lâh 1.700 hội viên pân đil đhị zr’lụ. Công tơợ bh’rợ choh r’veh sạch n’nâu năc bhrợ ha amoó Hồ...
Râu chr’nắp lalay ooy đắh bhiệc zước nhăn manứih âng manứih Thái tăm Tây Bắc
Đhanuôr acoon cóh Thái tăm Tây Bắc vêy cr’noọ: k’coon ga mắc bơơn k’diịc k’điêl nắc bhiệc chr’nắp âng lang manứih. Tu cơnh đêếc, zâp j’niêng cr’bưn, bh’rợ tr’nêng, jập đồ zước nhăn liêm ghít bhlâng, vêy bấc cơnh lalay nắc vêy mưy cóh đhanuôr Thái.
Ch
Pr'hat Cơ Tu; ma nưih ha: Lê Hà lâng A ting Đóc
Ú lụ non
Dân ca dân tộc Thái
Xay pa căh bhr
Bhrợ têng: Alăng Lợi, Alăng Hương, Đỗ Hùng
T’bơơn năl du lịch crâng đac vel bhươl A Lưới
Chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bơơn plêêng k’tiêc đoọng bâc đhị liêm pr’hay cơnh: crâng a bhuy A Roàng, tran đac A nôr, toọm A lin, toọm Pâr Le... G’đach đhị phố thị k’uôih k’đhuôih, tươc đâu, t’mooi bơơn ăt đhị râu liêm pr’hay âng crâng ca coong Trường Sơn, chong a đay coh...
T
Pr’luh c’ray xooc bhrợ tr’xăl pr’ăt tr’mông coh bâc pr’loọng đong. “ Ăt coh đong công bhui har” năc đh’nơc chiến dịch âng Bộ Y tế pa zum lâng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc ( Unicef) t’mêê t’đang k’đươi pay tơợ bh’rợ ma năl ăt la lay, oó lâh...
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn