P’têêt cớ bh’rợ xa nay pr’hop g’luh 47, ha lỵ ch’mêêt lêy, đoọng boop p’rá oot Pháp lệnh t’đui đoọng ha ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng ( bhr’lậ), apêê ăt coh Ủy van TVQH k’đươi dzợ zư đơc 12 c’bhuh bơơn đươi dua chế độ t’đui đoọng ha ma nưih vêl c’rơ g’lêêh lâng cách mạng ting Pháp lệnh xooc đươi dua. Đh’rưah lâng n’năc, pa chăp ch’mêêt lêy pa ghit ooy pr’đơợ xay moon liệt sĩ coh cr’chăl yêm têêm.

Ủy ban TVQH moon ghit, bh’rợ bhrợ pa xang chính sách, pháp luật ooy t’đui đoọng ha ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng năc đoọng bhrợ pa crêê c’lâng pr’chăp “ xơợng bhrợ liêm chính sách cơnh lâng ma nưih lâng pr’loọng đong vêy c’rơ g’lêêh lâng k’tiêc k’ruung”, “ ta luôn bhrợ bhr’lậ, ha dưr dal pr’ăt r’mông âng ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng”.

Đhị pr’họp, bâc boop p’rá xay moon p’xoọng chế độ bảo hiểm y tế lâng zên đoọng ha đhr’niêng tập ping cơnh lâng k’điêl căh cậ k’dic liệt sĩ pay cớ k’dic căh câ k’điêl; boop p’rá la lay n’lơơng năc k’đươi  năc muy p’xoọng zên đhr’niêng tâp ping cơnh lâng ngai pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap. Đh’rưah lâng choom p’xoọng cớ apêê chế độ t’đui đoọng n’lơơng cơnh chế độ zư x’mir lêy đh’reh c’rơ, zooi đoọng ooy đong ăt cơnh lâng k’điêl căh câ k’dic liệt sĩ căh dzợ pay cớ k’dic căh câ k’điêl. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đoọng năl: “Acu lêy crêê lâng c’lâng xa nay cơnh lâng k’điêl, k’dic âng liệt sĩ âi pay cớ k’dic, k’điêl n’đhang công dzợ băn par ca coon xrông pậ lâng băn zư ca conh ca căn liệt sĩ năc ahêê vêy bhrợ t’bhưah p’xoọng bảo hiểm y tế. Acu lêy crêê, lâng apêê đoo công xooc kiêng xay moon râu đâu đoọng pa chăp tươc bh’rợ n’nâu rơơm kiêng bơơn vêy bảo hiểm y tế.”

Apêê ăt coh Ủy ban TVQH k’đươi moon dzợ zư đơc 12 c’bhuh bơơn đươi dua chế độ t’đui đoọng ha ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng tng Pháp lệnh xooc đươi dua, căh âi p’xoọng chính sách cơnh lâng lang cha chau crêê boọ chất độc da cam; ting ơơi đoọng dự thảo Pháp lệnh quy định ooy apêê ngai “ Pa bhlâng grơơ nhool bhrợ têng apêê bh’rợ pa bhlâng cr’pân, hân đơơh đoọng trông dâc ma nưih, trông dâc cr’van âng Nhà nước, âng đha nuôr... râu đâu vêy chr’năp chăp hơnh, p’too pa đhep, băr dzang bhưah coh vel đong, k’tiêc k’ruung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân k’đươi dzợ zư đơc cr’đhợơng xa nay đợ ta zooi đoọng ha Mế Việt Nam Anh hùng đoọng k’đhơợng nhâm pr’ăt tr’mông, căh xay moon  đợ mơ ca coon hy sinh năc liệt sỹ. K’đươi ha dưr đợ mơ zooi đoọng bhuôih caih liệt sĩ. Đh’rưah lâng n’năc, Ban xră bhrợ chính sách năc choom t’bhlâng bhrợ pa ghit đợ apêê bơơn đơp Huân chương lâng Huy chương lâng k’đươi Chính phủ quy định liêm ghit./.

Ủy ban TVQH cho ý kiến về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

        Tiếp tục chương trình phiên họp 47, xem xét, cho ý kiến vào Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên 12 đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công theo pháp lệnh hiện hành. Đồng thời, nghiên cứu kỹ về điều kiện công nhận liệt sĩ trong thời bình.

        Ủy ban TVQH khẳng định, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng nhằm thể chế hóa quan điểm “thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với nước”, “không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công”.

        Tại phiên họp, các ý kiến đề nghị bổ sung thêm chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí đối với đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá; ý kiến khác thì đề nghị chỉ bổ sung mai táng phí đối với người hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cần bổ sung thêm các chế độ ưu đãi khác như chế độ điều dưỡng, hỗ trợ về nhà ở đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ không tái giá. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Tôi thống nhất phương án đối với vợ chồng của liệt sĩ đã tái giá rồi nhưng vẫn nuôi con đến trưởng thành và chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ liệt sĩ thì chúng ta sẽ mở rộng thêm bảo hiểm y tế. Tôi thấy hợp lý và người ta cũng đang đề nghị cái này để nghĩ tới cái việc này mong muốn được bảo hiểm y tế”.

       Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên 12 đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công theo pháp lệnh hiện hành, chưa bổ sung chính sách đối với thế hệ thứ 3 nhiễm chất độc da cam; Tán thành với dự thảo pháp lệnh quy định về các trường hợp “Đặc biệt dũng cảm thực hiện các công việc đặc biệt nguy hiểm, cấp bách để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, Nhân dân… điều này có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

        Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị giữ nguyên tắc mức trợ cấp ưu đãi để Mẹ Việt Nam Anh Hùng để đảm bảo cuộc sống, không phân biệt số con hy sinh là liệt sỹ. Đề nghị nâng mức trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Đồng thời, Ban soạn thảo cần tiếp tục làm rõ đối tượng nhận Huân chương và Huy chương và giao Chính phủ quy định chi tiết./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn