Coh g’luh bhrợ bhiệc ra diu t’ngay 15/11, Quốc hội âi prá xay đhị tổ n’đăh dự án Luật k’rong bhrợ ( bhr’lậ) lâng Luật Doanh nghiệp ( bhr’lậ).

Prá xay ooy dự án luật K’rong bhrợ ( bhr’lậ) apêê đại biểu pa căh râu ơơi đoọng cơnh lâng bh’rợ choom bhrợ bhr’lậ luật đoọng bhrợ bhr’lậ zrnăh k’đhap coh cr’chăl xơợng bhrợ pháp luật, pa xiêr bh’rợ bha ar pa tơ, bhrợ bhr’lậ môi trường k’rong bhrợ kinh doanh, ha dưr dal chất lượng k’rong bhrợ, k’đhơợng nhâm quyền tự do, ma mơ mrcơnh âng apêê ngai k’rong bhrợ kinh doanh. C’bhuh bh’rợ tr’nêng căh ta đoọng k’rong bhrợ kinh doanh bơơn bâc đại biểu k’rang chroi đoọng boop p’rá. Ting n’năc, bâc ngai căh tộ cơnh lâng ban xră bhrợ đơơng âng bh’rợ “ kinh doanh lươt pay đoọng nợ” ooy c’bhuh bh’rợ tr’nêng căh đoọng k’rong bhrợ têng. Apêê đại biểu moon, cr’chăl ha nua bh’rợ pay đoọng nợ âi chroi đoọng xay bhrợ văn minh n’đăh pay nợ, bhrợ pa xiêr đhr’năng “ c’bhúh môp lêt” dưr bhrợ zâp cơnh, pa xiêr apêê râu tr’vay tr’lin, k’đhap k’ra coh bhlưa  ma nưih nợ lâng c’la nợ.

Muy bơr đại biểu công moon cr’chăl ha nua n’đhơ âi vêy muy bơr cơnh dưr lêt âng bh’rợ lướt pay đoọng nợ, cr’đơơng tươc bh’rợ bhrợ căh liêm crêê bâc râu. N’đhơ cơnh đêêc, apêê đại biểu moon, căh tu apêê  hăt n’năc năc xay moon t’bil bh’rợ n’nâu, năc choom quy định prđhang pháp lý liêm ghit lâh đoọng g’đach bh’rợ dưr vaih lêt chêr./.

Quốc hội: Nhiều ý kiến không đồng tình cấm nghề Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Trong phiên làm việc sáng ngày 15/11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Thảo luận về dự án luật Đầu tư (sửa đổi) các đại biểu bày tỏ tán thành với việc cần thiết sửa đổi luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng đầu tư, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được nhiều đại biểu quan tâm góp ý. Theo đó, đa số ý kiến không đồng tình với ban soạn thảo đưa ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Các đại biểu cho rằng thời gian qua dịch vụ đòi nợ thuê đã góp phần xử lý văn minh vấn đề đòi nợ, làm giảm tình trạng "xã hội đen" hoành hành, giảm các căng thẳng, phức tạp trong quan hệ giữa người nợ và chủ nợ.

Một số đại biểu cũng cho rằng thời gian qua mặc dù đã có một số biến tướng của loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ, dẫn đến việc xử lý nợ gây căng thẳng, thiếu văn hóa. Tuy nhiên các đại biểu cho rằng, không vì những trường hợp thiểu số đó mà xóa nghề kinh doanh này, mà nên quy định khung pháp lý chặt chẽ để tránh tình trạng biến tướng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn