Lâng c’lâng xa nay “Đoàn kết-đhanuôr bhrợ c’la- bhrợ cơnh liêm t’mêê- ha dưr”, t’ngay 25/1 Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung g’luh 13 âng Đảng lêy  bhrợ g’luh pr’họp trù bị đhị Trung tâm Hội nghị k’tiếc k’ruung Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Ting pâh Đại hộ vêy 1.587 đại  biểu, pa căh mặt đoọng ha lâh 5,1 ức đảng viên coh prang k’tiếc k’ruung, dzoóc k’nặ 80 đại biểu t’ping lâng Đại hội 12, bấc bhlầng coh 13 g’luh Đại hội Đảng prang k’tiếc k’ruung.

        Coh ra diu t’ngay 25/1, Đại hội nắc ơy xay moon Quy chế pa bhrợ âng Đại  hội, bhrợ têng liêm xang apêê hun bh’rợ chr’năp pazêng: bầu k’bhuh Chủ tịch, k’bhuh thư ký, Ban lêy cha mệêt chr’năp âng đại  biểu, xay moon bh’rợ bhrợ têng âng Đại hội, xay moon         Quy chế bầu cử âng Đại hội lâng xay moon Báo cáo lêy cha mệêt chr’năp đại biểu.

        Ha bu t’ngay 25/1, apêê đại biểu pa bhrợ đhị k’bhuh, pa chăp lêy apêê bha ar xrặ đại hội, pazêng báo cáo âng Ban chấp hành Trung ương khoá 12 đăh apêê văn kiện Đại hội 13, xay moon kiểm điểm rau k’đhợơng bhrợ ang Trung ương khoá 12…

        G’luh tợơp bhrợ Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung g’luh 13 âng Đảng nắc ơy tợơp bhrợ bêl 8h t’ngay 26/1./.

Đại hội 13 của Đảng họp phiên trù bị

         Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, ngày 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội 12, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.  

         Trong sáng ngày 25/1, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, hoàn thành các phần việc quan trọng gồm: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

         Buổi chiều (25/1), các đại biểu làm việc tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá 12 về các văn kiện Đại hội 13, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương khoá 12...

         Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bắt đầu vào lúc 8h ngày (26/1)./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn