Văn phòng Chính phủ vêy bha ar xay moon rau boop p’rá âng Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đăh pr’luh ca ay xooh đhị Trung Quốc lâng đhr’năng trơơi boọ mọot ooy Việt Nam. Ting đếêc, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam k’đươi moon apêê bộ, cơ quan ma mơ lâng bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND apêê tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư bhrợ têng liêm ghit cơnh k’đươi moon âng Thủ tướng Chính phủ đhị Công văn số 1696 t’ngay 17-12-2019 đăh bh’rợ đương zêl, cha groong pr’luh cr’ay coh hân noo ha ọt ha pruốt; Chỉ thị số 33 t’ngay 19-12-2019 âng Thủ tướng Chính phủ đăh bh’rợ t’bhlầng apêê bh’rợ tệêm ngăn t’pâh Tết Nguyên đán CanhTý bhui har, k’rơ liêm, tệêm ngăn, k’bớch k’miah. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam k’đươi moon apêê bộ, ngành, vel đong xay bhrợ rợơng nhâm apêê bh’rợ đương zêl, cha groong pr’luh; k’đươi moon lêy cha mệêt ghit liêm apêê đhr’năng pr’luh cr’ay; t’bhlầng bh’rợ lêy cha mếêt pr’luh; zêl pr’luh, bhrợ y tế đhị apêê cửa khẩu, tang bhuông păr, ch’nang biển oó đớc pr’luh cr’ay c’pân dưr vaih lâng moọt ooy k’tiếc k’ruung hêê./.

Kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập

 Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1696 ngày 17-12-2019 về việc phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; Chỉ thị số 33 ngày 19-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  Phó Thủ tướng Vĩũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn