Dap tơợ t’ngay 30/3/2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội năc cớ  xay bhrợ pay đoọng zên ha bh’rợ xa nay vă zên cơnh lâng pr’loọng t’mêê z’lâh đha rưt, xăl tu pay đoọng zên vă tươc t’ngay 31/12/2020 cơnh k’đươi moon đhị Quyết định số 28/2015 âng Thủ tướng Chính phủ.

Xooc đâu đợ zên đoọng vă bâc bhlâng âng bh’rợ xa nay năc 100 ưc đồng/pr’loọng, lãi suất 8,25%/c’moo. Cr’chăl đoọng vă âng Ngân hàng Chính sách Xã hội lâng pr’loọng t’mêê z’lâh đha rưt gr’hoot moon đhị pr’đợơ cr’chăl bhrợ têng, kinh doanh lâng đhr’năng chroot nợ âng đha nuôr n’đhang căh lâh đanh 5 c’moo.

Ngân hàng Chính sách Xã hội đoọng năl, xang 5 c’moo xơợng bhrợ bh’rợ xa nay vă zên cơnh lâng pr’loọng t’mêê z’lâh đha rưt âi vêy lâh 1,4 ưc pr’loọng t’mêê z’lâh đha rưt bơơn vă zên tơợ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cơnh lâng doanh số đoọng vă k’noọ 62.000 tỷ đồng; coh đêêc t’đui đoọng k’rong zên ha pr’loọng t’mêê z’lâh đha rưt năc đha nuôr acoon coh, apêê chr’val zr’lụ ch’ngai bha dăh, zr’lụ pa bhlâng zr’năh k’đhap./.

Từ ngày 30/3, các hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội

Kể từ ngày 30/3/2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục được thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 như quy định tại Quyết định số 28/2015 của Thủ tướng Chính Phủ.

Hiện nay mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, sau 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã có hơn 1,4 triệu lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với doanh số cho vay gần 62.000 tỷ đồng; trong đó ưu tiên tập trung vốn cho hộ mới thoát nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn./.

                                                      (Dân tộc và miền núi)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn