Ha bu t’ngay 1/7, Bộ Công thương ơy ta đang moon bhrợ têng bh’rợ pa dưr cr’noọ đươi dua coh k’tiêc k’ruung lâng c’xêê khuyến mại zazum âng k’tiêc k’ruung 2020

Bh’rợ pa dưr cr’noọ đươi dua coh k’tiêc k’ruung c’moo 2020 âng Bộ Công thương đoọng bhr’lậ zr’năh k’đhap ha bh’rợ pa bhrợ, tr’câl tr’bhlêy, pa dưr bh’rợ pay đoọng vặ zênb bhrợ cha lâng nhâm mâng râu liêm crêê âng xã hội. Đươi tơợ muy bơr bh’rợ ta xay bhrợ đh’rưah coh pazêng đề án, chương trình k’tiêc k’ruung cơnh: C’xêê khuyến mại zazum k’tiêc k’ruung c’moo 2020 vêy ta bhrợ coh c’xêê 7 lâng bâc xa nay bh’rợ khuyến mại tước 100%. Ting n’năc năc bh’rợ xay p’căh hàng Việt Nam, pa bhlâng năc đợ pr’đươi chr’năp liêm, pa têệt lâng pazêng đơn vị bhrợ têng lâng apêê đương đơơng đoọng, manuyh đươi dua, bhrợ têng zr’lụ xay p’căh lâng pa câl pr’đươi OCOP chr’năp âng zr’lụ miền, pr’đươi liêm choom âng vel đong, bhrợ têng zr’lụ pa câl hàng Việt Nam lâng pr’đớc: Tự hào hàng Việt Nam đhị muy bơr vel đong./.

Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020

Chiều ngày 1/7, Bộ Công Thương đã phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020.

Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa năm 2020 của Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thông qua một số hoạt động được lồng ghép vào các đề án, chương trình Quốc gia như: Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia năm 2020 diễn ra trong cả tháng 7 với nhiều chương trình khuyến mại lên đến 100%.  Bên cạnh đó là hoạt động truyền thông, quảng bá hàng Việt nam, nhất là các sản phẩm sạch, kết nối trực tiếp đơn vị sản xuất và nhà phân phối, người tiêu dùng, xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt nam” tại một số địa phương./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn