Xa nay x’rịa âng Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đhị pr’họp g’luh 49 đoọng lêy, bêl năc dzợ bhrợ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, t’cooh Nguyễn Văn Bình căh xay bhrợ cơnh xa nay dân chủ lâng xa nay xay moon bhrợ bhiệc; căh lâh ch’mêệt lêy, căh lâh k’đhơợng xay, p’too moon, đơc dưr vaih bâc bh’rợ n’lất, căh liêm coh bh’rợ xay bhrợ muy bơr nghị quyết, quy định, quyết định ooy bh’rợ đoọng văn zên âng ngân hàng, bhrợ râu bil hư ngân, k’đhap đoọng bhr’lậ pa liêm. Bâc cán bộ, đảng viên âng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lâng t’cooh xa nay bha lâng âng muy bơr c’bhuh tín dụng bhrợ lât xa nay pháp luật crêê ta toom hình sự. Ghít năc năc 5 râu n’lất, căh liêm vêy Bộ Chính trị xay moon coh Quyết định xay bhrợ bh’rợ toom cán bộ.

Bh’rợ Bộ Chính trị bhrợ têng bh’rợ toom t’cooh Nguyễn Văn Bình lâng bh’rợ cảnh cáo năc crêê cơnh. T’cooh Phạm Văn Hợp, Bí thư chi bộ 8, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội xay moon: “Căh muy đảng viên, năc pa zêng đhanuôr ng’moon zazum năc doọ vêy p’rá xa nay vaih la lay cơnh. Bh’rợ tr’nêng âng Đảng đhơ đhơ cơnh năc muy cơnh a năm, rơợng griing, liêm crêê pa bhlâng. Tu cơnh đêêc, bh’rợ toom t’cooh Nguyễn Văn Bình năc acu lêy râu mâng loom đhanuôr năc nhâm mâng lâh mơ, pa dưr râu tin đươi bêl k’nặ bhrợ Đại hội Đảng ha y.”

Xa nay bha lâng âng Đảng hêê năc xay bhrợ liêm choom vêy ta haanh deh, cher đoọng ch’ner; xay bhrợ căh ơy lâh liêm choom năc p’too, pa choom; bhrợ lất năc toom rơợng griing, xa nay x’riạ xay moon lất tươc ooy năc toom tươc đêêc, căh vêy ngai dzợ ta moon cơnh lơơng. Đảng hêê ta luôn k’rang xay bhrợ bh’rợ pa dưr cán bộ, pa liêm pa crêê Đảng, chr’năp bhlâng k’nặ 35 c’moo tr’xăl t’mêê, đảng hêê t’bhlâng bhrợ k’rơ ooy bh’rợ pa choom, pa dưr râu liêm choom âng cán bộ. Hân đhơ cơnh đêêc, năc a tôh dzợ vêy đhr’năng căh liêm crêê ooy pr’ăt bh’rợ, cr’noọ xa nay chính trị, pazêng bh’rợ t’tông k’rooch, ta uah ta ruông, râu căh liêm crêê âng muy bơr đảng viên apêê t’cooh xa nay coh bộ máy nhà nước dzợ dưr vaih bil râu xơợng đươi ooy đhanuôr. Nghị quyết ooy bh’rợ t’bhlâng bhrợ pa dưr Đảng, đảng hêê ơy xay moon ghít: muy coh pazêng bh’rợ vêy ta bhrợ k’rơ bhlâng năc: Năc t’bhlâng toom rơợng griing, pa dưr râu ta nih đha nâng coh Đảng, xay bhrợ ta nih đha nâng pazêng râu xa nay bha lâng âng Đảng, cán bộ, đảng viên bhrợ lât năc vêy bh’rợ toọm đơơh loon, crêê cơnh, nhâm mâng zập ngai n’năl, ma mơ mr’cơnh. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, bêl ahay bhrợ Viện trưởng Viện lịch sử Đảng- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xay moon: “Cán bộ đảng viên bhrợ lất coh cr’chăl ahay năc êêh râu bh’rợ k’đhơợng bhrợ t’cooh xa nay dal căh cậ ơy đhêy hưu năc doọ ngai pân toom. Bh’rợ bơơn lêy râu n’lât năc xoọc đâu lâng xa nay bh’rợ hân đoo căh cậ vêy cơnh ơy đhêy hưu năc lứch crêê ta toom ra nih đha nâng ting cơnh xa nay toọm âng Đảng, âng pháp luật Nhà nước. Ting cơnh acu bh’rợ toọm đồng chí Nguyễn Văn Bình ooy râu n’lât bêl dzợ bhrợ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xay p’căh râu k’đhơợng xay nhâm mâng ooy xa nay toom âng Đảng lâng đợ đảng viên bhrợ lất bêl pa bhrợ coh cr’chăl ahay.”

Năc xang bêl Bộ Chính trị bhrợ quyết định toọm cảnh cáo lâng đồng chí Nguyễn Văn Bình, coh muy bơr trang mạng xã hội n’leh đợ bha ar xrặ xay moon nâu đoo năc bh’rợ toọm la lay cơnh bêl k’nặ bhrợ đại hội 13 âng Đảng. T’cooh Lê Thanh Vân, bêl ahay bhrợ Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách âng Quốc hội xay moon bh’rợ toom âng Đảng năc bhr’lậ pa liêm đoọng ha bộ máy âng đảng choom dưr k’rơ lâh mơ, ha dang doọ tươc mơ đoọng pháp luật toom, nâu đoo năc bêl đoọng cán bộ bhr’lậ, pa liêm a đay, t’bhlâng xay bhrợ liêm crêê k’rơ lâh mơ dzợ. Bh’rợ toom n’nâu năc xay p’căh râu ta nih đha nâng, rơợng griing âng Đảng, âng cơ quan tổ chức đoọng bhr’lậ pa liêm bộ máy, bhrợ xr’mil đoọng ha manuyh n’lơơng. Tu cơnh đêêc năc ng’rơợt lâng xa nay ton moon p’lất, căh la lua, bhrợ p’lất xa nay bh’rợ âng Đảng, bhrợ bil râu mâng loom âng đhanuôr: “Ng’toom năc bh’rợ ta luôn năc cơnh bh’rợ ng’họm, rao, pra a cọ ta luôn đoọng a chăc chính trị, a chăc pháp luật âng Đảng lâng Nhà nước ta luôn k’rơ. N’hau râu vêy năc choom chêêc xay moon năc ng’toom coh nội bộ, tr’zeng coh nội bộ. Râu đêêc năc xa nay n’lât, ton moon p’lật, pa bhlâng năc bêl k’nặ bhrợ Đại hội Đảng đoọng tr’pac nội bộ, bhrợ ha đhanuôr vaih cr’noọ căh crêê ooy bh’rợ tr’nêng chr’năp liêm âng Đảng, âng Nhà nước.

Kỷ luật cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng

                                   PV Nguyên Nhung

Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ, kỷ luật là việc làm thường xuyên của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 12 đến nay, Đảng ta đã xử lý kỷ luật hàng trăm đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao.  Việc Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vừa qua, thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm chỉnh đốn Đảng, tính nghiêm minh trong kỷ luật Đảng, làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, lấy lại niềm tin trong nhân dân, không phải là đấu đá trước đại hội 13 của Đảng như một số trang mạng xuyên tạc.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương tại Kỳ họp thứ 49 cho thấy, khi là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định, quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục. Nhiều cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Cụ thể là năm vi phạm, khuyết điểm được Bộ Chính trị nêu trong Quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Dư luận Đảng viên và nhân dân cho thấy, những sai phạm đó đã gây ra hệ quả nhiều ngân hàng nợ xấu, mất khả năng thanh toán, nhà nước phải dồn lực và có nhiều biện pháp xử lý, …Việc Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo là công minh, đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Ông Phạm Văn Hợp, Bí thư chi bộ 8, Phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Không những đảng viên, ngay cả quần chúng nhân dân nói chung là dư luận chưa thấy có ý kiến trái chiều. Cách làm của Đảng trước sau như một, rất kiên quyết, rất có tình, có lý, rất nhân văn. Chính vì vậy, việc xử lý ông Nguyễn Văn Bình thì tôi nhận thấy lòng tin của dân được củng cố một cách rất vững chắc, tăng thêm lòng tin trước Đại hội Đảng ta sắp tới.”

Quan điểm nhất quán của Đảng ta là làm tốt được biểu dương, khen thưởng; làm chưa tốt thì nhắc nhở, phê bình; vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu xử lý đến đó, không có “vùng cấm”, hoặc ngoại lệ. Ngay từ khi thành lập nước, Đảng ta đã quan tâm tới công tác cán bộ, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt trong gần 35 năm đổi mới, đảng ta đã chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn tình trạng suy thoái về đạo đức, tư tưởng chính trị, các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy nhà nước vẫn xảy ra làm mất niềm tin trong nhân dân. Vì vậy, trong Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảng ta đã chỉ rõ: một trong những nhiệm vụ, giải pháp được thực hiện mạnh mẽ là: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng”. Từ quan điểm nhất quán và quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Cán bộ đảng viên sai phạm trong giai đoạn trước đây không có nghĩa là việc giữ vị trí cao hoặc nghỉ hưu mà không ai đụng đến. Việc phát hiện sai lầm thì hiện nay với cương vị nào hoặc thậm chí đã nghỉ hưu thì đều bị xử lý nghiêm minh theo kỷ luật của Đảng, của pháp luật Nhà nước. Theo tôi việc kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình về sai phạm khi làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thể hiện siết chặt kỷ luật của Đảng đối với những đảng viên mắc sai lầm trong quá trình công tác trước đây”.

Ngay sau khi Bộ chính trị ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết cho rằng đây là kỷ luật "bất thường" trước thềm đại hội 13 của Đảng. Ông Lê Thanh Vân, Nguyên trưởng ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng kỷ luật của Đảng là chấn chỉnh đội hình làm cho bộ máy của đảng mạnh thêm, trong sạch hơn. Việc xử lý vi phạm để cho họ nhận thức ra sai lầm của mình, nếu chưa đến mức phải đưa ra pháp luật xử lý thì đây là cơ hội để cán bộ sửa chữa, phấn đấu trở lại. Việc kỷ luật này thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, của cơ quan tổ chức để chỉnh đốn lại bộ máy, làm gương cho người khác. Do vậy cần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc làm méo mó việc làm thường xuyên của Đảng, gây hiểu sai trong nhân dân:“Xử lý kỷ luật chính là công việc thường xuyên như là việc tắm gội, như rửa mặt thường xuyên để cho cơ thể chính trị, cơ thể pháp lý của Đảng của Nhà nước thường xuyên mạnh mẽ. Có gì đâu mà nói trừng trị nội bộ, đấu đá nội bộ. Đấy là luận điệu xuyên tạc, nhất là trước thềm Đại hội Đảng để chia rẽ nội bộ, làm cho nhân dân hiểu sai hoạt động bình thường của Đảng, của Nhà nước”.

Đây không phải lần đầu tiên Đảng ta xử lý cán bộ sai phạm, nhiều cán bộ, đảng viên có vi phạm kể cả cán bộ cao cấp, người còn đương chức hay đã về hưu có sai phạm đều bị xử lý kỷ luật, không có vùng cấm. Từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; trong đó một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được Đảng ta tiếp tục tiến hành một cách mạnh mẽ và quyết liệt, đã và đang củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân về Đảng lãnh đạo, đảng của dân, do dân và vì dân. Việc kỷ luật đồng chí của mình là điều không ai muốn, như Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta”./. 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn