Đảng uỷ- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận t’mêê bhrợ têng bh’rớ đương đớp lâng bhrợ p’căh bh’rớ: Đồn Biên phòng băn par p’niên k’tứi.

Bh’rơ: Đồn Biên phòng băn par p’niên k’tứi năc vêy Đảng uỷ- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bhrợ têng ting cơnh xa nay âng Bộ Tư lệnh BĐBP đoỌng zúp zooi apêê ađhi học sinh zay học lum pr’ắt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap, pa nar k’conh k’căn, căh ngai băn par, k’coon ta đhi pr’loọng đong vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng coh cr’lụ c’noong k’tiêc. Tơợ đêêc bhrợ t’vaih rau liêm crêê đoọng apêê a đhi bơơn ăt tơt, cha đăh, học tập, pậ panh pazêng n’đăh, coh ha y chroo năc dưr vaih đhanuôr liêm crêê ha pr’loọng đong, xã hội. Ting n’năc, 6 đồng chí coh t’cooh xa nay Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 5 phòng chuyên môn, 4 Đồn Biên phòng (Đông Hải, Phước Diêm, Phước Dinh, Thanh Hải) lâng Hải đội Biên phòng 2 băn par 24 apêê a đhi lâng bh’rớ chrooi đoọng zên. Lâng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải ( Chr’hoong Ninh Hải) đơp băn 2 p’nong a chau cơnh lâng bh’rợ băn par đhị đơn vị./.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận ra mắt mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”

  Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Lễ đón nhận và ra mắt mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” được Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện theo chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP nhằm giúp đỡ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, con em gia đình có công với cách mạng trên địa bàn biên giới. Qua đó tạo điều kiện cho các em được ăn ở, học tập, phát triển toàn diện, sau này trở thành những công dân tốt cho gia đình, xã hội. Theo đó, 6 đồng chí trong lãnh đạo Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 5 phòng chuyên môn, 4 Đồn Biên phòng (Đông Hải, Phước Diêm, Phước Dinh, Thanh Hải) và Hải đội Biên phòng 2 nhận nuôi 24 cháu bằng hình thức ủng hộ kinh phí. Riêng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) nhận nuôi 2 cháu với hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc tại đơn vị./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn