Đhanuôr lâng pr’zợc da dêr!

Ra diu đâu (13/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  g’luh XII cr’chăl c’moo 2020 – 2025 nắc tợơp  bhrợ têng. PV Đài P’rá Việt Nam xay moon: 

Ting cơnh xay moon đhị Đại hội đoọng năl, cr’chăl c’moo 2015 – 2020, Đảng bộ chr’hoong A Lưới ơy k’rong k’đhợơng bhrợ zập đăh bơơn bấc bh’nơơn zăng liêm choom. Tr’mông tr’meh ha dưr dal. Bh’nơơn bh’rợ bơơn 27 ức đồng/c’moo, dzoóc lâh 9 ức đồng t’ping lâng c’moo 2015. Đợ pr’loọng đong đha rựt xiêr tợơ lâh 35% dzợ mơ 18,5% moọt c’moo 2019.

Nhiệm kỳ hay, chr’hoong A Lưới cung ơy k’rong xay moon liêm choom bh’rợ  bhrợ têng vel bhươl t’mêê. Tước nâu kêi, prang chr’hoong vêy 4 chr’val bhrợ têng liêm xang vel bhươl t’mêê. Pazêng c’rơ k’rong bhrợ têng vel bhươl t’mêê cr’chăl c’moo 2015-2019 bơơn lâh 780 tỷ đồng.

Chr’hoong A Lưới dzợ k’rong lâng pa zưm bhrợ têng bh’rợ âng k’tiếc k’ruung đăh pa xiêr đha rựt đnah mâng cr’chăl c’moo 2016 - 2019 lâng xã hội hóa zup zooi apêê chr’val vêy đợ pr’loọng đong đha rựt lâh 25% pa dưr bh’rợ t’rnêng. Đợ p’niên dứp 5 c’moo oom ooch xiêr dzợ 12%, xiêr 5% t’ping lâng c’moo 2015. Bh’rợ zư lêy lâng pâ dưr văn hoá apêê acoon coh bơơn apêê cấp hội, đoàn thể lâng đhanuôr k’rang tước. Chr’năp bhlần, apêê ba boóch, dân ca, múa t’nớơt ơy bơơn k’rong chếêc lêy, pa chăp  bhrợ pa dưr g’lếêh g’lệêng, pa dưr chr’năp lâng apêê bhiệc bhan ga mắc cơnh: A Da, A Riêu Piing, A Riêu Car… bơơn ta  bhrợ têng ting chr’năp ga mắc bhưah.

Đại hội cung moon đớc đhị cr’chăl c’moo 2020-2025, chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế pa zay bơơn k’rong bhrợ têng prang xã hội nắc lâh 850 tỷ đồng/c’moo; pa chô zên bạc tước c’moo 2015 nắc 40 tỷ đồng; bh’nơơn ting cha nắc ma nuyh tước c’moo 2025 nắc bơơn lâh 40 ức đồng/cha nắc/c’moo; đợ pr’loọng đong đha rựt xiêr zập c’moo ting xa nay t’meê nắc 3%; đợ ma nuyh pa bhrợ ơy pa choom bhrợ tr’nêng bơơn mơ 40%. T’vaih bhiệc bhrợ t’mêê tợơ 300-500 cha nắc zập c’moo…/.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII Nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                       

Thưa bà con và các bạn !

Sáng nay (13/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. PV Đài TNVN đưa tin: 

Báo cáo trình bày tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện A Lưới đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả khả quan. Kinh tế phát triển, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, tăng hơn 9 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 35% xuống còn 18,5% vào năm 2019.

Nhiệm kỳ qua, huyện A Lưới cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2019 đạt hơn 780 tỷ đồng.

Huyện A Lưới còn huy động và lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2019 và xã hội hóa trợ giúp các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% phát triển sản xuất. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 12%, giảm 5% so với năm 2015. Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số được cấc cấp hội, đoàn thể và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ đã được sưu tầm, nghiên cứu, dàn dựng công phu, phát huy giá trị và các lễ hội truyền thống lớn như: A Da, A Riêu Piing, A Riêu Car… được tổ chức sôi nổi và quy mô lớn.

Đại hội cũng đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt tổng đầu tư toàn xã hội bình quân trên 850 tỷ đồng/năm; Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 40 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm theo tiêu chí mới là 3%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 40%. Tạo việc làm mới từ 300 đến 500 lao động/năm …/.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn