Bộ Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch ưy pa zưm bhrợ têng apêê lớp pa choom văn hoá phi vật thể đoọng ha đhanuôr acoon coh La Chí đhị tỉnh Hà Giang lâng Phù Lá đhị tỉnh Lào Cai 2020.

        Ting pâh 2 lớp pa choom nắc apêê nghệ nhân k’đhợơng bhrợ apêê c’kir văn hoá phi vật thể; apêê học viên nắc ma nuyh acoon coh Phù Lá chr’hoong Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lâng acoon coh La Chí chr’hoong Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đhị lớp pa choom văn hoá phi  vật thể đoọng ha đhanuor acoon coh La Chí, 65 học viên nắc acoon đhi ma nuyh La Chí ơy bơơn 5 nghệ nhân pa choom đoọng đăh ba booch, pr’hat lâng t’nớơt. Đhị lớp pa choom văn hoá phi vật thể đoọng ha đhanuôr Phù Lá, lâh 70 cha nắc nghệ nhân ơy dzoọng coh sân khấu múa pazêng pr’múa âng acoon coh Phù Lá, hát giao duyên, plọong kèn môi, pa căh cớ bh’rợ lướt xay k’điêl âng ma nuyh Phù Lá.

        Tợơ apêê lớp pa choom nâu, chroi k’rong pa dưr, zư lêy lâng pa dưr văn hoá ty đanh âng acoon coh, đh’rưah bhrợ pa dưr cơ chế chính sách zup zooi, t’pâh apêê nghệ nhân coh bhiệc zư lêy, pa choom c’kir đoọng ha pêê lang t’tun./.

Bộ VHTT-DL: Tổ chức truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc La Chí và Phù Lá

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT-DL) đã phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc La Chí tại tỉnh Hà Giang và Phù Lá tại tỉnh Lào Cai năm 2020.

Tham gia 2 lớp truyền dạy là các nghệ nhân nắm giữ các di sản văn hóa phi vật thể; Các học viên là người dân tộc Phù Lá huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và dân tộc La Chí huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tại lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc La Chí, 65 học viên là con em đồng bào La Chí đã được 5 nghệ nhân truyền dạy về các mảng dân ca, dân nhạc và dân vũ. Tại lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào Phù Lá, hơn 70 nghệ nhân và học viên đã tự tin đứng lên trên sân khấu múa những điệu múa của dân tộc Phù Lá, hát giao duyên, thổi kèn môi, diễn tả lại cảnh đi hỏi vợ truyền thống của người Phù Lá.

Thông qua các lớp học này, góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy di sản cho các thế hệ kế cận./.

                                                                            (Theo Văn hóa)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn