Xoọc đâu, prang k’tiếc k’ruung vêy 2 bảo tàng văn hoá acoon cóh Khmer cóh tỉnh Sóc Trăng lâng tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng Văn hoá acoon cóh Khmer cóh tỉnh Trà Vinh bơơn bhrợ pa dưr tơợ c’moo 1995 ặt ooy bha nụ zr’lụ c’cir văn hoá cấp k’tiếc k’ruung chùa Âng lâng cruung k’tiếc a’bóc Bà Om. Bảo tàng pa zêng 4 phòng đợc p’cắh lâng k’dâng 800 pr’đươi, tư liệu ty, chr’nắp bơơn chấc lêy lâng bhrợ têng đhị vel bhươl, bơơn pác bhrợ 4 chủ đề: Tôn giáo lâng j’niêng cr’bưn âng manứih Khmer, văn hoá pr’ắt tr’mung, bh’rợ tr’nêng ty chr’nắp lâng văn hoá nghệ thuật âng manứih Khmer tỉnh Trà Vinh moon lalay cung cơnh manứih Khmer cóh đồng bằng k’ruung Cửu Long moon zr’nưm./.

Nơi bảo tồn, gìn giữ văn hóa Khmer

Hiện nay, cả nước có 2 bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh được xây dựng từ năm 1995 nằm trong quần thể Khu di tích văn hóa cấp quốc gia chùa Âng và thắng cảnh ao Bà Om. Bảo tàng gồm 4 phòng trưng bày với khoảng 800 hiện vật, tư liệu cổ, quý được sưu tầm hoặc khai quật tại địa phương, được chia thành 4 chủ đề: Tôn giáo và tín ngưỡng của người Khmer; văn hóa cuộc sống đời thường; ngành nghề truyền thống và văn hóa nghệ thuật của người Khmer tỉnh Trà Vinh nói riêng cũng như người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn