Ra diu 22/1, đhị Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bhrợ têng Hội nghị pa choom bh’rợ bầu cử đại biểu quốc hội khoá 15 lâng đại biểu Hội đồng nhân dân zâp cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị pa choom bơơn truyền tước 66 đhị cầu cóh prang k’tiêc sk’ruung. T’coóh Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hội đồng bầu cử Ủy ban Trung ương Việt Nam k’đhơợng bhrợ Hội nghị.

  C’lâng bh’rợ hiệp thương, xay moon manứih tự lêy t’moót ooy Đại biểu Quốc hội khoá 15 lâng đại biểu HĐND zâp cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bơơn lêy bhrợ ting 5 bhr’dzang cơnh đâu:

  Mưy nặc bhrợ têng Hiệp thương g’lúh tr’nơợp, đoọng gr’hoót moon đắh cơ cấu thành phần, đợ mơ manứih tự lêy t’moót ooy Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, bơr nặc cơ quan tổ chức, đơn vị xay moon tự lêy moót ooy Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Pêê nặc, bhrợ têng Hội nghị hiệp thương g’lúh 2 đoọng gr’hoót moon lêy bhrợ danh sách sơ bộ đợ manứih tự lêy t’moót ooy Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Xang nặc Hội nghị lêy pay boọp p’rá lêy cha mêết lâng tín nhiệm cử tri lâng manứih bơơn tự lêy moót ooy đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Pr’lứch hơơn nắc tổ chức Hội nghị hiệp thương g’lúh 3 đoọng lêy pay, bhrợ danh sách đợ apêê zâp cr’noọ bh’rợ lêy tự t’moót ooy Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

  Lâng tổ chức Hội nghị cử tri pay boọp p’rá lâng manứih tự lêy t’moót ooy đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND bơơn bhrợ têng đhị pa bhrợ lâng đhị ắt ma mung. Lâng dhị vêy dứp 100 cử tri nắc bhrợ têng hội nghị pa zêng cử tri đoọng lêy pay boọp p’rá lâng lêy têêm ngăn đợ mơ cử tri pấh bhrợ hội nghị bơơn m’bứi bhlâng k’noọ m’pâng pa zêng đợ cử tri bơơn lêy k’rong pazưm. Lâng vêy đhị tơợ 100 cử tri nắc a’tếh nắc choom bhrợ têng hội nghị pa zêng cắh cậ hội nghị p’cắh mặt cử tri lâng lêy têêm ngăn 70 cử tri pấh bhrợ hội nghị.

  T’coóh Trần Thanh Mẫn moon ghít, bầu cử đại biểu Quốc hội lâng đại biểu HĐND nắc bh’rợ liêm ma mơ trực tiếp, nắc c’lâng bh’rợ bhrợ p’cắh cr’noọ bh’rợ lâng quyền bhrợ c’la âng đhanuôr đắh bhiệc bhrợ pa dưr Nhà nước moon zr’nưm lâng cơ quan p’cắh mặt-cơ quan quyền lực Nhà nước tơợ Trung ương tước vel đông cóh k’tiếc k’ruung moon lalay. G’lúh bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 lâng đại biểu HĐND zâp cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nắc bh’rợ chính trị chr’nắp âng k’tiếc k’ruung, ta bhrợ xang bêl bhrợ têng liêm choom Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung g’lúh 13 âng Đảng, pazưm lâng bh’rợ cán bộ, crêê tước trách nhiệm âng zâp cấp, zâp ngành. Nâu đoo nắc g’lúh đoọng cử tri pa dưr quyền lâng bh’rợ âng công dân, lêy pay, bầu pa glúh đợ apêê liêm chr’nắp ooy cơ quan quyền lực Nhà nước cóh Trung ương lâng vel đông./.

5 bước Hiệp thương lựa chọn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

  Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tập huấn được truyền tới 66 điểm cầu trong cả nước. Ông Trần Thanh Mẫn,  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội đồng bầu cử Ủy ban Trung ương Việt Nam chủ trì Hội nghị. 

  Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo 5 bước. Cụ thể như sau:

  Bước 1 là tổ chức Hiệp thương lần thứ nhất, để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng ĐBQH, đại biểu HĐND; Bước 2 cơ quan tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Bước 3 tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Tiếp đó là Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử cử tri đối với người được ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Cuối cùng là tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

  Đối với tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tổ chức tại nơi công tác và nơi cư trú. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo 70 cử tri tham dự hội nghị.

  Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp. Đây là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đây là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn