Tợơ lâh 2 t’ngay pa  bhrợ ghit liêm, t’ngay 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế g’luh XII, cr’chăl c’moo 2020-2025 ơy ta bhrợ têng liêm xang pazêng xa nay pa căh đớc.

Đại hội ơy prá xay lâng xay moon bấc xa nay chr’năp, za zưm xay moon đhr’năng bhrợ têng Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ chr’hoong; kiểm điểm rau k’đhợơng bhrợ âng Ban Chấp hành cr’chăl c’moo 2015-2020; năl ghit c’lâng bh’rợ, đơơng chr’năp ha dưr lâh mơ coh cr’chăl c’moo 2020-2025.

Đại hội ơy bầu Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong g’luh XII cr’chăl c’moo 2020 - 2025 pazêng 41 đồng chí. Đhị g’luh  họp tr’nợơp, Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong A Lưới ơy bầu pa căn Nguyễn Thị Sửu nắc bhrợ têng cớ Bí thư Huyện uỷ cr’chăl c’moo 2020-2025. T’cooh Hồ Đàm Giang lâng t’cooh Nguyễn Mạnh Hùng bơơn bầu bhrợ Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội cung ơy xay moon Nghị quyết Đại hội, C’lâng bh’rợ đoọng bhrợ têng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ A Lưới g’luh XII, cr’chăl c’moo 2020-2025./.

Nguyễn Thị Sửu được bầu làm Bí thư Huyện ủy A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới đã bầu bà Nguyễn Thị Sửu  tiếp tục giữ  chức danh Bí thư Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hồ Đàm Giang và ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

(CTV Thanh Ngàn)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn